Saturday, March 22, 2014

Mục tiêu Charlie one.

 
          Kingbee vừa đáp vội bay
Biệt kích rời Tầu tìm khẩu phòng không
         An toàn xâm nhập thành công
Muỗi trên đầu, vắt dưới chân...chờ đón
         Rừng thinh lặng gió quẩn quanh
Mờ mờ bóng tối, gọi hồn dưới sâu
         Đêm ập đến thú kêu hoang
Loang bay đom đóm côn trùng nghe theo
         Yên lành rồi cũng qua đêm
Khởi đầu cho cuộc kiếm tìm mục tiêu
          Bình minh le lói đầu non
Âm thầm di chuyển qua bao đường gềnh
          Con đường lớn ngang trước mặt
Bóng quân thù cùng xe cả hàng lớp
          Đúng kế hoạch màn oanh kích
Dụ Chồn sớm hiện từ hang ra ngoài
          Bầu trời bỗng chốc ầm vang
Covey chỉ điểm Phantom đánh liền
          Bom rơi đạn nổ dậy trời
Phòng không lên tiếng đón đầu Phantom
          Nhìn ngang ánh lửa phụt lên
Phía Nam ước khoảng một cây số đường
           Toán liền báo động Covey
OK chờ đấy..."đồ chơi" lên giàn!
           Trên cao chẳng thấy được gì
Dưới này Toán rõ như ngày và đêm
          Điều không từ tấm panel
Phút giây xác định mục tiêu quanh vùng
          Trên đầu xuất hiện Hercules
"Đồ chơi"...còn được gọi là Spectre
           Rền vang loạt đạn trên không
Thép bay lửa chụp ào vào mục tiêu
           Spectre bắn phá lượn vòng
Khép dần hỏa lực công vào phòng không
           Covey lệnh, Toán triệt xuất
Đằng Đông đã hiện "chấm đen" rõ dần
           Kingbee một chiếc tách đoàn
 như chỗ không người, bốc Toán vội bay.

No comments:

Post a Comment