Wednesday, July 6, 2016

Sách Cuộc Chiến Bí Mật / Hồ Sơ Lực Lượng Biệt Quân Ngụy tài liệu đánh cắp của các trang Blog Nha Kỹ Thuật và xuất bản tại Việt Nam

Cuộc chiến bí mật - Hồ sơ lực lượng biệt quân Ngụy - Vũ Đình Hiếu (Lược dịch)


GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Tóm tắt nội dung
Trong cuộc chiến Việt Nam có một lực lượng bí mật, ít người biết đến, với mật danh Nha Kỹ thuật, thuộc Bộ Tổng Tham mưu, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những quân nhân trong sắc lính bí mật này thường được gọi là Lôi Hổ, họ được xếp vào hàng lính Biệt kích, thuộc lực lượng đăc biệt (gọi tắt là biệt kích). Người Mỹ cho rằng: “Nha Kỹ thuật là một huyền thoại trong cuộc chiến tranh Đông Dương”. Cả Nha Kỹ thuật và lực lượng đặc biệt đều được Hoa Kỳ yểm trợ mạnh mẽ. Nha Kỹ thuật có tổ chức riêng biệt dựa theo cơ cấu tổ chức của Lực lượng đặc biệt (hay còn gọi là biệt kích).

Bằng những cứ liệu quan trọng trong hồ sơ của CIA, Cuộc chiến bí mật - Hồ sơ lực lượng biệt quân Ngụy 
 Từ năm 1957, lính biệt kích (lực lượng đặc biệt, gọi nôm na là lính “Mũ nồi xanh”) của Mỹ đã xuất hiện tại Việt Nam, với nhiệm vụ cố vấn, nâng đỡ cho chính quyền Sài Gòn. Nhưng về sau, đây chính là lực lượng huấn luyện biệt kích cho quân đội chính quyền Sài Gòn dưới sự điều khiển của CIA. 
Từ năm 1961, những trung tâm huấn luyện biệt kích: Thủ Đức, Long Thành (Sài Gòn), Hoà Cầm (Đà Nẵng)… được thành lập và hoạt động mạnh, cung cấp quân biệt kích dù, biệt kích thuỷ phục vụ cho chiến lược theo dõi, thám báo, đánh phá miền Bắc và ngăn chặn khả năng tiếp tế miền Nam qua tuyến đường chiến lược Hồ Chí Minh của Việt cộng.
Từ tháng 02/1961 đến 10/1967 đã có 52 toán biệt kích được bung dù, đáp thuyền cài cắm vào các vùng Tây Bắc, Đông Bắc cho đến Nghệ Tĩnh, biển Quảng Bình và cả Khe Sanh, Hạ Lào… để đột kích Bắc bộ.

Mục tiêu của Giáo sư Vũ Đình Hiếu là vẽ lại khá chi tiết bức tranh số phận của những toán biệt kích được CIA Mỹ đưa vào chiến trường miền Bắc từ 1961 đến 1968, được tôn vinh như những anh hùng can trường trong Chiến Tranh Việt Nam


Nhà Xuất Bản Lao Động

No comments:

Post a Comment