Monday, July 4, 2016

Văn Tế Nha Kỹ Thuật

DZUÍ   !   !   !.....
Ô HÔ  ! THƯƠNG THAY !...
HỎI  ƠI  !  HƯƠNG LINH TRƯỚC ÁNG
HỒN PHẤT PHƯỞNG MƯƠÌ PHƯƠNG !
HÔM NAY ĐÂY

ĐỒNG ĐỘI CÁC ANH VỀ ĐÂY TỤ HỘI
BÊN TRỜI LẬN ĐẬN, ĐÓT NÉN TÂM HƯƠNG !
NHỚ LINH XƯA !
NHA KỸ THUẬT HỀ ! ĐOÀN QUÂN VIỄN CHIẾN
HẮC LONG, LÔI HỔ HỀ ! 
NHỮNG TRẬN ĐỊA VÔ DANH

CÁC ANH ĐI TRỜI XA ĐẤT BẮC
NẼO BIÊN THÙY, ĐÁ NÚI CŨNG NGHIÊNG ĐẦU !

AI TRÁCH ANH, ĐEM THANH XUÂN VÀO TRẬN !
SỞ BẮC NAY ĐÂU! TUỔỈ  18 ĐÔI MƯƠI
NĂM THÁNG DẠN DÀY NƠI CỔNG TRỜI XA LẮC

THẤT THẾ LƯU ĐÀY MẤT DẤU CHINH NHÂN !

VÀO TRẬN VỚI NHAU LÀ NHỮNG KINGBEE KIÊU DŨNG
TRIỆT XUẤT, CỨU TOÁN, SINH TỬ CÓ SỜN GAN !
ÔI THẦN PHONG, LONG MÃ ! 
LƯỚT GIÓ CAN TRƯỜNG TRONG LƯỚI ĐẠN PHÒNG KHÔNG !


AI CHINH CHIẾN MÀ KHÔNG HỀ TỔN THẤT
SA TRƯỜNG ĐI, MẤY THUỞ CÓ MONG VỀ  !

CHÚNG TÔI ĐÂY, NHỮNG NGƯỜI NĂM CỦ
NGOẢNH MẶT LẠI KẺ CÒN NGƯỜI MẤT !

LUỐNG TRÔNG NHAU LẮM NỔI NGẬM NGÙI !

CHỐN  U  MINH ANH HỒN TỨC TƯỞI 
NƠI QUÊ NGƯỜI SẠM MẶT OAN KHIÊN !
VẬN NƯỚC ĐÃ KHÔNG PHÒ NGƯỜI GIÚP NƯỚC  !
KHIẾN ĐỒNG MINH ĐỔI DẠ THAY LÒNG !


GIẬN LẮM THAY !
NGÀN DẶM XƯƠNG PHƠI ĐƯỜNG MÒN BIÊN GIỚI
VẠN THUỞ TRỜI NAM MÁU UẤT NGHẸN TRÀO !

ĐÃ BIẾT ANH HÙNG KHI LỠ VẬN !
SÁ GÌ PHIÊU BẠT BỐN PHƯƠNG  Ư  !

ĐƯỢC HAY MẤT CŨNG MỘT ĐỜI DŨNG SĨ
ƠN NƯỚC ĐỀN CHƯA ? LỔI HẸN TÌNH NHÀ  !

ƠI XÓT XA TƯỞNG NHỚ ! 
HỒN LINH HIỂN THẤU CHĂNG !
THẤM THOẮT ĐÃ 39 NĂM VONG QUỐC

MỚI NGÀY NÀO GIAN KHỔ CÓ NHAU !

NHA KỸ THUẬT, KINGBEE BÊN TRỜI LỮA ĐẠN 
NHỚ CÂU THỀ :
DÙ BƯỚC QUA THUNG LŨNG TRONG BÓNG TỐI CỦA TỬ THẦN
NHƯNG TA KHÔNG SỢ GÌ CẢ

VÌ TA LÀ KẺ TÀN TẠ NHẤT TRONG THUNG LŨNG NẦY!

ÔI ! LÀM CHIẾN SĨ VÔ DANH ! ÂM THẦM TRONG BÓNG TỐI 
THÌ VINH QUANG KHÔNG VƯỢT KHỎI BÓNG ĐÊM !

SƠN ƠI ! CÁNH DÙ MA ĐÃ KHUẤT 

RỪNG NHỚ NGƯỜI, LÔI HỔ NHỚ NON  CAO !

KÌA BIỂN ĐÔNG AI ĐẠP SÓNG BA ĐÀO !
HỒN BIỆT HẢI HOÀNG SA CHIẾN TỬ 
BA TOÁN KHÔNG VỀ !
BIỂN GHI CHIẾN SỬ!
BỌN CỘNG TÀU BẠT VÍA XÂM LĂNG !

CÁC ANH ĐI ĐÃ TRỌN THỀ VỚI NƯỚC 
BIỂN NHỚ NGƯỜI VỔ MÃI SÓNG NGÀN NĂM !

ÔI  OAI LINH LÀ THẾ !
NHỮNG NGƯỜI TRAI SINH THỜI CHIẾN LOẠN 
KHI SA CƠ KHÔNG CHÚT NAO LÒNG 


NHA KỸ THUẬT HỀ ! 
BIỆT HẢI  ! KINGBEE ! SỞ BẮC !
CHIẾN SĨ VÔ DANH HỀ ! 
LƯU DẤU VẠN KỲ CÔNG !

HÔM NAY ĐÂY BUỒN TRÔNG CỐ QUỐC
NHỚ XƯA HỀ ! 

LÒNG KHẮC KHOẢI KHÔN NGUÔI !

GIẬN BỌN VONG BẢN CÚI ĐẦU VỚI  GIẶC 
DÂNG BIỂN , DÂNG ĐẤT HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN
SAO KHÔNG TỦI THẸN VỚI TIỀN NHÂN  ? !

Ô  HÔ  ! 

HỒN TỬ SĨ OAI LINH  ! 
CHỨNG CHO LÒNG SON SẮC! 
RƯỢU BA CHUNG MÀ LÒNG HÉO HẮC
HỒN PHẤT PHƯỠNG NƠI ĐÂU 
VỀ ĐÂY !
HÃY VỀ ĐÂY  !
THƯỢNG HƯỠNG

No comments:

Post a Comment