Wednesday, May 31, 2017

Phân Ưu Lôi Hổ Nguyễn Hữu Tài Chiến Đoàn 2 Xung Kích Sở Liên Lạc Nha Kỹ Thuật

 Anh Chị em tham dự Tang Lễ LH Nguyễn Hữu Tài


Tháng 3 năm 1975 trong những ngày nóng bỏng nhất của chiến trường cao nguyên, chiếc xe mở đường cho Đoàn Xe di tản trên Liên Tỉnh Lộ số 7 bị trúng đạn B40 của Việt Cộng, Thiếu Tá Hồ Đăng Nhựt và Thiếu Tá Hải Hy Sinh, Lôi Hổ Nguyễn Hữu Tài đã vào vùng giao tranh và đem xác 2 vị Thiếu Tá Lôi Hổ bằng xe Honda và sau đó Pilot Trần Hưng Mạnh PD219 đem về Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa mai táng.http://csvdvn.blogspot.com/…/phan-uu-loi-ho-nguyen-huu-tai-…
http://batkhuat.net/van-emkhong-nhinduoc-xacchang.htm

 Thu Luong

LikeShow more reactions
· Reply · 1 hr
HanhPaso Duong
HanhPaso Duong Xin thành kính phân ưu đến gia đình anh.

LikeShow more reactions
· Reply · 1 hr
Minh Tran
Minh Tran · Friends with Anthony Luu and 4 others
🙏💐

LikeShow more reactions
· Reply · 1 hr
Brian Le
Brian Le Em thanh that xin chia buo'n cung Gia Anh Nguyen Huy Tai ( Loi Ho ) va' com on Anh da Anh Dem 2 hai vi Thieu Ta ra Khoi Vung Giao Tranh 😌

LikeShow more reactions
· Reply · 1 hr
Brian Le
Brian Le Trong do co 1 nguoi Anh cua Em

LikeShow more reactions
· Reply · 1 hr
Brian Le
Brian Le La' Anh 4

LikeShow more reactions
· Reply · 1 hr
Hanam Vu
Hanam Vu RIP Sir. Thank you for your Services and Sacrifice.

LikeShow more reactions
· Reply · 1 hr
Tran Đông - a
Tran Đông - a · Friends with Le Dat and 1 other
R.I.P.

LikeShow more reactions
· Reply · 1 hr
Brian Le
Brian Le Xin Duc. me cho 2 Cha Dang Huy Nam Va' Nguyen Dinh Thuc duoc nhie'u su'c khoe va Som dui bon Tau Cong Famosa ra Khoi Nuoc Viet Nam va lay lai quyen cong.bang cho dan que Huong 🌹🙏🏼Amen

LikeShow more reactions
· Reply · 55 mins
Tung Le
Tung Le Rest in Peace.

LikeShow more reactions
· Reply · 40 mins
Kim Hoang
Kim Hoang Thanh kinh Phan uu !

LikeShow more reactions
· Reply · 8 mins
Huong Nguyen
Huong Nguyen Xin thành kính chia buồn cùng gia đình.

LikeShow more reactions
· Reply · 1 min

Đức TRương
Đức TRương Xin chia buồn cùng gia đình anh nguyễn hữu Tài
Cầu nguyện cho linh hồn của anh được yên nghỉ nơi cõi VINH HẰNG

LikeShow more reactions
· Reply ·
1
· 1 hr
Nam Chu
Nam Chu Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Thành thật chia buồn cùng gia đình Lôi Hổ Nguyễn Hữu Tài.
R.I.P.


LikeShow more reactions
· Reply ·
1
· 1 hr
Yên Nguyễn
Yên Nguyễn Thành kính phân ưu cùng Tang Quyến...xin cho linh hồn...được nghỉ yên trên Thiên Đàng.

LikeShow more reactions
· Reply ·
1
· 56 mins
Thanh Nguyen
Thanh Nguyen Thanh kinh phan uu !

LikeShow more reactions
· Reply ·
1
· 1 hr
Anthony Luu
Anthony Luu Thành kính phân ưu. RIP.

LikeShow more reactions
· Reply ·
1
· 1 hr
Anson Nguyen
Anson Nguyen Thành kính phân ưu.

LikeShow more reactions
· Reply ·
1
· 1 hr
Hanh Nguyen
Hanh Nguyen Thành kính phân ưu cùng gia đình!

LikeShow more reactions
· Reply · 4 mins
Kim Vo
Kim Vo Thành kính phân ưu

LikeShow more reactions
· Reply ·
1
· 47 mins
Vo Ngoc Dung

LikeShow more reactions
· Reply ·
1
· 27 mins