Wednesday, May 25, 2011

TÌNH BÁO QUÂN ĐỘI DO THÁI


TÌNH BÁO QUÂN ĐỘI DO THÁI
A’MAN
 I. LỜI GIỚI THIỆU
        Cục Tình Báo quân đội Do Thái có tên là A’Man (Hebrew: אגף המודיעין‎, Agaf HaModi'in – lit. "the Intelligence Section", often abbreviated to Aman) là cơ quan trung ương, tổng hợp các tin tức tình báo cho lực lượng quốc phòng Do Thái. Cơ quan A’Man được thành lập từ năm 1950, khi ban tình báo tách ra khỏi bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực. A’Man hoạt động độc lập, không trực thuộc một quân chủng, Hải, Lục, Không quân. Theo bảng liệt kê năm 1996, A’Man có 7000 nhân viên. Hiện nay Thiếu Tướng Aviv Kochavi là chỉ huy trưởng cơ quan A’Man (Quân đội Do Thái, cấp bậc cao nhất là Trung Tướng, duy nhất dành cho vị TTMT).
        Vị chỉ huy trưởng A’Man là người sĩ quan tình báo cấp bậc cao nhất trong lực lượng Quốc Phòng Do Thái. Ông ta là người có thẩm quyền quyết định, ban hành nguyên tắc làm việc cũng như các vị trưởng cơ quan Shabak (Shin Bet, cơ quan An Ninh Nội Vụ) và Mossad (Tình Báo Hải Ngoại). Ba cơ quan này nắm trọn ngành tình báo của Do Thái. Mossad (Hải Ngoại), A’Man (Quân Sự), và Shin Bet (Nội Vụ, bao gồm phần đất của người Palestine).
        Ngày 10 tháng Sáu năm 2005, Tổng Tham Mưu Trưởng quân lực Do Thái, Trung Tướng Dan Halutz tuyên bố Thiếu Tướng Aharon Zeevi Farkash sẽ được thay thế bởi Thiếu Tướng Amos Yadlin, người đang đóng vai trò Tùy Viên Quân Sự ở thủ đô Washington DC. Amos Yadlin là một cựu phi công lái phản lực cơ chiến đấu, trưởng cục tình báo Không Quân, cựu phụ tá của Halutz. Thiếu Tướng Yadlin lên nắm chức vụ chỉ huy trưởng cơ quan A’Man ngày 5 tháng Giêng năm 2006. Đến tháng Mười Một năm 2010, A’Man có vị chỉ huy trưởng mới là Thiếu Tướng Aviv Kochavi.


II. CÁC BỘ PHẬN CỦA A’MAN
     1. PHÒNG NHÂN VIÊN.
          - Đơn vị Tình Báo: Gọi tắt là Hanan (חיל המודיעין) dưới quyền chỉ huy của một Chuẩn Tướng. Sau trận chiến Yom Kippur, phòng này tách ra khỏi A’Man, hoạt động độc lập, tuy nhiên vẫn lệ thuộc trên vấn đế hành chánh, giấy tờ. Nhiệm vụ chính của Hanan là thâu thập tin tức tình báo, phân phối tin tức tình báo (đúng người, đúng nhiệm vụ) và lập bản báo cáo trình lên bộ Tổng Tham Mưu và phòng Chính Trị. Đơn vị này còn có nhiệm vụ phản gián (chống tình báo), bảo mật tin tức, cung cấp tin tức tình báo, chính trị cho các vị tư lệnh chiến trường, các quân binh chủng, báo động cũng như tiên đoán thời gian chiến tranh có thể xẩy ra cho Do Thái.
             Đơn vị Hanan được thành lập dựa trên kết qủa cuộc điều tra của Ủy Ban Agranat, bổ túc những thiếu sót trong ngành Quân Báo Do Thái sau trận chiến Yom Kippur (1973). Hanan được chỉ huy bởi một sĩ quan cấp Tướng, dưới quyền trực tiếp của vị Giám Đốc cơ quan A’Man. Ngày 12 tháng Mười Một năm 1976, Chuẩn Tướng Dov Tamari được chỉ định làm vị chỉ huy trưởng đầu tiên của Hanan.
             Trận Yom Kippur, Quân đội Ai Cập và Syria tấn công trước trong ngày lễ Yom Kippur (lễ lớn trong đạo Do Thái, cũng như Tết ở VN), gây thiệt hại nặng nề. Quân đội Ai Cập tràn qua kênh đào Suez, chọc thủng phòng tuyến Barlev tại nhiều vị trí. Lần đầu tiên trong chiến sử, nhiều đơn vị Do Thái ra đầu hàng tập thể, do đó nữ Thủ Tướng Golda Meir ra lệnh thành lập Ủy Ban Agranat để điều tra sự thiệt hại này. Kết qủa, nhiều vị tướng lãnh tư lệnh chiến trường, quân binh chủng, nhiều cấp chỉ huy trong ngành Quân Báo bị “loại” ra khỏi quân đội. Toàn thể nội các của nữ Thủ Tướng Golda Meir, bao gồm Bộ Trưởng Quốc Phòng Moshe Dayan từ chức (vđh).
             Trong tháng Tư năm 2000, cơ quan A’Man thành lập thêm một đơn vị mới, Tình Báo Tác Chiến (חיל מודיעין השדה) gọi tắt là Madash (מוד"ש). Đơn vị mới thành lập Madash sẽ bổ túc những thiếu sót của cơ quan A’Man trong việc lấy tin tức tình báo trên chiến trường. Đơn vị này cũng đặt dưới quyền của một vị Chuẩn Tướng. Không được độc lập như đơn vị Hanan, Madash trực thuộc Trung Tâm Hành Quân của quân đội Do Thái, gọi tắt là Mazi (מז"י), lúc đó (4/2000) dưới quyền Thiếu Tướng Yiftach Rontal (Giám Đốc Trung Tâm Hành Quân bộ Tổng Tham Mưu). Ngày 10 tháng Sáu năm 2005, Thiếu Tướng Benny Gantz cựu Tư Lệnh Bộ Chỉ Huy Phương Bắc (Northern Command) lên làm chỉ huy trưởng đơn vị Madash.
        Trong năm 1976, báo Lexicon of National Security chuyên về tình báo đang tải những nhiệm vụ của cơ quan tình báo quân đội A’Man bao gồm:
-          Thẩm định tin tức tình báo cho vấn đề an ninh, kế hoạch hành quân, và phân phối đến các đơn vị trong quân đội, cơ quan chính quyền liên hệ.
-          Bảo đảm vấn đề an ninh lên đến cấp Bộ Tổng Tham Mưu (Matkal: מטכ"ל), huấn luyện, thi hành nhiệm vụ tình báo tác chiến cho tất cả các đơn vị.
-          Kiểm duyệt tin tức của quân đội.
-          Phác họa đường hướng (mục tiêu), hoạt động cho nhân viên quân báo.
-          Thực hiện bản đồ. Đưa ra phương pháp, theo dõi việc phân phối bản đồ.
-          Phát triển những phương pháp mới cho ngành tình báo.
-          Soạn thảo luật lệ, chương trình nghiên cứu, thâu thập tin tức, tình báo tác chiến.
-          Cung cấp Tùy Viên Quân Sự cho các tòa đại sứ.

     2. PHÒNG THÂU HOẠCH.
          - Đơn vị 8200: (Hebrew: יחידה 8200‎, Yehida Shmoneh-Matayim) là đơn vị tình báo có nhiệm vụ kiểm thính (truyền tin) và giải mật mã của địch. Trên báo chí quân đội, đôi khi đơn vị này được gọi là Trung Tâm Thâu Hoạch của ngành Quân báo. Đơn vị 8200 được thành lập từ năm 1952, xử dụng máy móc, dụng cụ truyền tin, đồ thặng dư của quân đội Hoa Kỳ. Sau đó đổi danh xưng đơn vị 2, rồi đơn vị 515 Dịch Vụ Quân Báo. Năm 1954, đơn vị di chuyển từ Jaffa cho đến căn cứ ngày nay nơi ngã rẽ Glilot. Đơn vị 8220 đặt dưới quyền chỉ huy của một vị Chuẩn Tướng, danh tánh được giữ kín để bảo mật.
               - Đơn vị Hatzav: (Hebrew: יחידת חצב‎) trực thuộc đơn vị 8220, có nhiệm vụ lấy tin tức tình báo từ những nguồn tin công cộng, loan truyền trong dân chúng. Sau đó, nhân viên Hatzav sẽ tổng hợp, phân tích, đưa ra những tin tức tình báo có giá trị để xử dụng. Hatzav thâu thập tất cả các nguồn tin tức công cộng như trên đài phát thanh, truyền thông, truyền hình, báo chí, và ngay cả trên hệ thống Internet.
                - Trung tâm Truyền Tin Urim: Cũng trực thuộc đơn vị 8200. Căn cứ Truyền Tin này được xây dựng trong sa mạc Negev nơi hướng nam Do Thái, cách thành phố cổ Beersheba 30 cây số. Căn cứ được đặt tên vì chỉ cách làng chiến đấu (Kibbutz) Urim 2 cây số. Có thể nói căn cứ là Trung Tâm Truyền Tin của quân đội, cũng như quốc gia Do Thái.

     3. PHÒNG NGHIÊN CỨU (RESEARCH).
             Phòng Nghiên Cứu (Hebrew: חטיבת המחקר‎) là một bộ phận trực thuộc Cục Tình Báo Quân Sự A’Man. Phòng này có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu kỹ thuật, giải đoán tin tức tình báo cho ngành quân báo, tình báo trên toàn quốc.
             Nhiệm vụ chính của phòng Nghiên Cứu là phân tích các tin tức tình báo do nhân viên phòng Thâu Hoạch lấy được, hoặc trong các ngành tình báo khác. Sau đó đúc kết thành bản báo cáo chiến thuật, chiến lược, cách đối phó trường hợp chiến tranh xẩy ra, đệ trình lên các giới chức lãnh đạo trong quân đội, chính trị và Thủ Tướng Do Thái.
             Phòng Nghiên Cứu làm việc chặt chẽ với các cơ quan tình báo khác của Do Thái: Mossad, Shin Bet cũng như Cục Tình Báo của Hải, Không quân, các phòng Nghiên Cứu trên các Vùng Chiến Thuật trong quân đội Do Thái. Vị Giám Đốc phòng Nghiên Cứu đương nhiệm là Chuẩn Tướng Yossi Beyditz.
             Các bản báo cáo của phòng Nghiên Cứu rất quan trọng cho các cấp chỉ huy trong quân đội cũng như những nhân vật nắm vận mệnh quốc gia Do Thái trong chính quyền. Lỗi lầm trong việc tiên đoán sự tấn công của địch như trong trận chiến Yom Kippur đưa đến hậu quả tai hại. Ủy Ban điều tra Agranat đã “chỉ trích” phòng Nghiên Cứu, cũng như các cơ quan Tình Báo rất nặng nề, đưa đến kết qủa việc bãi nhiệm Giám Đốc cơ quan A’Man, Aluf, Eli Zeira, Giám Đốc phòng Nghiên Cứu, Chuẩn Tướng Aryeh Shalev, cùng nhiều sĩ quan cao cấp khác trong ngành tình báo.

     4. PHÒNG AN NINH QUÂN BÁO.
             Phòng này có nhiệm vụ lưu trữ, bảo vệ các tài liệu liên quan đến vấn đề tình báo có độ mật (classified) không lọt vào tay những người không có thẩm quyền. Phòng này trước đó có tên phòng An Ninh Tác Chiến.
             Ngoài ra phòng An Ninh Quân Báo có thêm nhiệm vụ, nghiên cứu Tình Báo Tác Chiến của địch, thuyết trình về tình hình an ninh, huấn luyện quân nhân các cấp về vấn đề “Bảo Mật” trong đơn vị.   III. CÁC CỰU GIÁM ĐỐC (CHỈ HUY TRƯỞNG)
1.      1948-1949.                              Isser Be’eri
2.      1949-1950.      Đại Tá             Chaim Herzog
3.      1950-1955.      Đại Tá             Binyamin Gibli
4.      1955-1959.      Thiếu Tướng   Yehoshafat Harkabi
5.      1959-1962.      Thiếu Tướng   Chaim Herzog
6.      1962-1963.      Thiếu Tướng   Meir Amit
7.      1964-1972.      Thiếu Tướng   Aharon Yariv
8.      1972-1974.      Thiếu Tướng   Eli Zeira
9.      1974-1978.      Thiếu Tướng   Shlomo Gazit
10.  1979-1983.      Thiếu Tướng   Yehoshua Saguy
11.  1983-1985.      Thiếu Tướng   Ehud Barak
12.  1986-1991.      Thiếu Tướng   Amnon Lipkin Shahak
13.  1991-1995.      Thiếu Tướng   Uri Sagi
14.  1995-1998.      Thiếu Tướng   Moshe Ya’alon
15.  1998-2002.      Thiếu Tướng   Amos Malka
16.  2002-2006.      Thiếu Tướng   Aharon Zeevi Farkash
17.  2006-2010.      Thiếu Tướng   Amos Yadlin
18.  2010-               Thiếu Tướng   Aviv Kokhavi


IV. CÁC HOẠT ĐỘNG
- Theo tác giả Ronen Bergman, một nhà báo Do Thái chuyên về An Ninh Tình Báo viết trong quyển sách của ông ta xuất bản năm 2009. Trong tháng Hai năm 2009,  nhóm quá khích Hồi giáo Shia’a Hezbolla đặt bom trong một điện thoại di động (Cell phone) nổ tung trong bộ chỉ huy đơn vị 8200, làm cho hai sĩ quan quân báo bị thương.
- Báo New York Times năm 2010, một cựu viên chức trong ngành Tình Báo Hoa Kỳ cho rằng, đơn vị (8200) đã xử dụng kỹ thuật bí mật, làm hệ thống phòng không Syria ngưng hoạt động trong hành quân Orchard. Trong hành quân “bí mật” này, Không Lực Do Thái xử dụng phi cơ F-15 Eagle thả bom nhà máy nguyên tử của Syria trong khu vực Deir Ez Zor.
- Đơn vị 8200 bị nghi ngờ, xử dụng programmers viết loại “ký sinh trùng” (worm) Stuxnet năm 2010, phá hoại nhiều máy computer dùng trong kỹ nghệ và trong nhà máy nguyên tử của Iran.

American University in Bosnia
Tuzla, 24th tháng Năm, 2011
vđh

No comments:

Post a Comment