Wednesday, May 18, 2011

Về Miền Đất Hứa Phần 7 / The Promised Land Section 7

     
   Ngày hành đng đã đến. T sáng sm, nhng đoàn người Rp đã đi vào trong thành ph t nhng làng mc trong vùng Galilee gn đó. Ch búa đy nhng người, nhng con la kéo xe ch hàng ra ch. Con đường nào cũng có người. Cm t quân Maccabee gc Á đông hoc Phi châu ăn mc như dân Rp xâm nhp vào khu ph Acre. H đem theo cht n, bc phá, vũ khí du trong b qun áo Rp rng thùng thình.
        Gi hành đng kém hai gi. 250 thanh niên và 50 thanh n Maccabee đã vào trong Acre. Đúng mười mt gi 15, lính gác trong nhà tù đi phiên gác, bn người Maccabee nm vùng đã vào v trí. Còn mt tiếng rưỡi đng h đến gi hành đng, mt đơn v Maccabee th hai tp trung trên đi Napoleon, ăn mc gi binh sĩ Ăng Lê lên ba xe vn ti vào bên trong Acre, đu gn nhà tù. Xung xe, h chia ra tng toán bn người, như nhng toán lính đi tun.
        Gi hành đng kém mt gi. Ari mc quân phc gi Thiếu Tá quân đi Anh cùng vi tài xế lái đến đu nơi phiá bc nhà tù. Chàng bước ra khi xe châm điếu thuc la, riù đi đến ch khu thn công cũ k ca quân Th, nhìn ra bin ngm cnh.
        Gi hành đng kém 48 phút. Các toán Maccabee lng l di chuyn đến v trí n đnh sn. Nhóm th nht tp hp nơi tim bán cà phê Abu Christos. Nhóm th hai, đông đo đến quỳ trong sân mt ngôi đèn Hi giáo gn đó, làm b cu nguyn. Nhóm th ba tp trung trong công trường Khan, nơi mà t ngàn năm, nhng đoàn du mc ghé qua đ trao đi hàng hoá. H đng chn ln vào vi nhng con lc đà, nhng con la. Nhóm th tư tp hp nơi bến cng gn mt làng đánh cá. Nhóm th năm t hp nơi cng Land Gate sát b bin.
        Ben Moshe bà Ben Ami đến đu tiên, h lên mt tng cao, quan sát các cánh quân ta xâm nhp “vùng hành quân” và đến các đim tp trung. H cũng đ ý du hiu “đèn xanh” t bn người Maccabee nm vùng.
        Mc tiêu chính cho trn tn công là nhà tm công cng Hamman El Basha, do người Th xây 120 năm trước. Nhà tm công cng này do El Jazzar xây đâu lưng vào bc tường nhà tù Acre.
        Đúng mt gi chiu, gi hành đng đã đim. Ben Moshe, Ben Canaan và Ben Ami ra du hiu tn công. Ari dn đu mt toán năm mươi người tiến vào nhà tm công cng, ra sân phơi nng đng sau. H đem theo cht n. Nhng người Rp trong phòng tm, đy hơi nước, nhìn đoàn quân Maccabee chy ngang qua vi cp mt ht hong.
        Mười lăm phút sau, mt tiếng n kinh hoàng phát ra, làm bc tường nhà tù Acre thng mt l hng ln. Tiếng n cũng là du hiu cho bn Maccabee nm vùng tung mt qu lu đn vào phòng truyn tin, phá hy h thng đin thoi, truyn tin nhà tù. Mt qa khác vào nhà máy phát đin, làm ti om khu vc và ct đt h thng báo đng. Mt Maccabee chy ra ch tường b phá thng, ch đường cho toán xung kích xông vào bên trong.
        Mt toán trong đơn v Ari được lnh chiếm kho vũ khí, mt toán khác đến cn đường khu lính gác , không cho tiếp vin. Nhng toán Maccabee dưới quyn điu đng ca Ben Moshe, chia ra tng toán 10 người xung phong vào nhng mc tiêu đã n đnh, bn giết lính gác. Đơn v chn hu, lp tuyến phòng th bên ngoài ch quân Anh đến tăng vin t mt tri binh gn đó.
        Maccabee được lnh phá tt c các phòng giam ti nhân, c Do Thái ln Rp, lùa h ra đường chy t phiá đánh lc hướng quân Anh. Ari cùng vi năm cm t quân Maccabee xông vào khu giam t ti bn chết bn người lính canh, đem ông trùm Akiva cùng Dov Landau ra li đường cũ qua ngã phòng tm công cng, nơi có hai xe ch sn. Akiva cùng Ari lên mt xe, chiếc kia ch Dov Landau. Hai xe chy hai hướng khác nhau.
        Ben Moshe ra lnh rút sau khi làm ch tình hình nhà Acre trong vòng hai mươi mt phút. Xe ch Akiva và Dov Landau chy ra hướng bin b lính Anh phát giác, h cho mt đi đi lính đui theo. Theo kế hoch, xe s chy đến làng chiến đu kibbutz Masaryk. Khi ngang qua đi Napoleon, mt Maccabee cho biết phi chy li khác, con đường đã b quân Anh chn.
        Ari ra lnh cho tài xế chy trên đám rung, vòng qua nơi lính Anh ngăn chn. Chiếc xe tưng lên tưng xung làm tài xế phi bt tc đ, my binh sĩ Anh chy b đui theo bn vào xe. Cht Akiva kêu lên đau đn, thêm mt tràng na trúng Ari, nhưng xe qua khi nút chn. Người tài xế quay li hi Ari “Đng sau có sao không?”. “C hai chúng tôi đu trúng đn”.
        Ari b trúng mt viên vào đùi, chàng cm thy chân phi tê đi. Ari đ ông chú Akiva dy, ông ta b trúng vào lưng, máu thm ướt áo.
-              Ông ta b nng không?
-              Nng.
        Akiva kéo Ari gn li.
-              Ari. Chú có qua khi không?
-              Không sao. Thưa Chú.
-              Kiếm ch nào du tôi. Chc không chy xa được.
        Xe đến làng Kfar Masaryk, h đã ch sn. Đem xe đi du và mt chiếc khác s tiếp tc cuc hành trình. Mt Maccabee cho Ari biết.
-              Ông trùm Akiva, quá yếu chc không đi tiếp được, phi du trong làng.
-              Không được! Trước sau gì bn Ăng Lê cũng tìm ra. Tôi không mun h biết ông trùm Akiva chết.
        Hai người Maccabee hiu rõ ý đnh ca Ari, h lên xe khác chy tiếp. Chiếc xe hướng v đnh Mount Carmel. Ari ôm ông chú đã bt tnh trong lòng, chàng nghiến răng chu đng cơn đau. Akiva m mt ra trông thy Ari, mun nói điu gì nhưng ch mm cười.
        Xe ngng li bên cnh mt bi rm gn ngôi làng Daliyat el Karmil. Mussa, mt chiến sĩ  Haganah đi sn vi chiếc xe la. Ari nhy ra khi xe, qun áo ut đm máu ông chú Akiva, Mussa vi chy li. Ari ra lnh.
-              Tôi không sao. Đem Akiva ra, ông ta chết ri. Ari ra lnh tiếp cho hai chiến sĩ Maccabee.
-              Không được cho bt c ai biết Akiva đã mt, ngoi tr Ben Moshe và Ben Ami. Mussa cùng tôi s lo chôn ct chú tôi, các anh đem xe đi ra nhanh lên.
        Chiếc xe la lng l ch Ari cùng ông chú Akiva ngang qua làng. H tiếp tc đi lên trên đnh cao nht ca Mount Carmel. Đến ti h đến mt cánh rng nh, nơi có đn th Elijah, người cao siêu nht trong các đng tiên tri Do Thái. Cũng nơi này Elijah đã chng minh quyn uy ca Thượng Đế cao hơn nhng tu sĩ Jezebel Baal.
        Ari cùng vi Mussa đào mt huyt sâu cnh đn th Elijah. Ari nói “Ci b qun áo tù ra trước khi chôn”, chàng mun ông Chú được t do trong lòng đt. Ari quỳ trước m người chú thương yêu rt lâu. Yakov Rabinsky (tên cũ ca Akiva) đã được sinh ra trong căm hn, ông ta ra đi trong nim thương tiếc. Qua bao nhiêu năm, gi đây Akiva được ng yên trong hòa bình. Ari thm nghĩ, sau này thế gii s biết Akiva ng gic nghìn thu đâu, đó cũng là nim hãnh din ca dân tc Do Thái. Cui cùng chàng nói.
-              Vĩnh bit Chú. Cháu chưa kp thưa vi Chú rng B cháu vn thương yêu chú và đã tha th cho Chú.

        Bác Sĩ Lieberman và Kitty đang trong phòng làm vic.
-              Tôi không biết nói sao đ thuyết phc cô li.
-              Cám ơn. Mi chuyn đã êm xuôi, tôi cm thy trng vng nơi đây. Không hiu sao tôi li gn bó vi làng Gan Dafna này. Các tr em đã có nhiu tiến b.
-              Chúng nó s nh cô.
-              Tôi cũng nh các em.
        Kitty xa son ra khi phòng, bác sĩ Lieberman nói vi theo.
-              Đng quên đến nhà ăn sm na tiếng đng h. Ba cơm chia tay vi các tr em.
-              Các em không phi làm vy. Đng nghĩ là ba cơm tin chân.
-              Tt c mi người đu yêu cu. Tôi biết thế nào bây gi!
        Kitty bước ra ca, bác sĩ Lieberman cht hi thăm Karen.
-              Thế còn Karen?
-              Bết! T hôm cô ta đi thăm Dov. Biết đâu gi này thay đi, biết tin nhà tù Acre b tn công, gii cu tù nhân. Cô bé này đã tri qua quá nhiu đau thương trong cuc đi, phi mt thi gian mi bình phc được.
-              Kitty. Trong tâm tôi mun nói rng cô đã sai lm khi ri b chúng tôi.
        Kitty đng trước ca văn phòng Jordana, nàng không thích cô em ng ngáo ca Ari. Kitty gõ ca. Có tiếng tr li “Vào đi”, Kitty bước vào phòng. Jordana đang ngi đc giy t, ngước cp mt lnh lùng nhìn Kitty. Kitty lên tiếng.
-              Tôi băn khoăn... Jordana. Không biết Dov Landau có thoát không? Cô cũng biết Karen s rt vui sướng khi được tin Dov.
-              Tôi không biết. Jordana tr li cc lc.
-              Tôi nghe nói Ari ch huy trn tn công.
-              Làm sao tôi biết được.
        Kitty ra ngoài đng bâng khuâng nơi bc tượng Dafna, my tr em trông thy nàng chy li. “Chào Kitty”, ri vòng tay ôm ly eo nàng. Kitty xoa đu đa bé, đó là nim vui sướng dành cho Kitty nơi Gan Dafna.
        Kitty quay tr vào phòng làm vic đnh dn dp. Đang ngi xem li chng h sơ các tr em, bng nàng git mình quay li. Mt người đàn ông Rp ln con hin ra trước ca.
-              Hy vng tôi không làm bà s. Tôi có th vào trong phòng không?
-              Vâng, xin mi vào.  Kitty ngc nhiên vì người Rp này nói tiếng Anh.
        Anh ta bước vào phòng, đóng ca li ri mi lên tiếng.
-              Có phi tên bà là Freemont?
-              Đúng.
-              Tôi là Mussa, sc dân Druse. Bà cũng biết người Druse chúng tôi là mt nhóm dân thiu s theo đo Hi nhưng đng v phiá người Do Thái.
-              Ông sng có xa đây không?
-              Tôi làm vic cho Haganah.
        Câu tr li làm Kitty dm chân, như mun nhy lên.
-              Ari?
-              Anh ta trn nơi làng ca tôi Daliyat el Kamil. Anh ta ch huy trn tn công nhà tù Acre. Bây gi mun có bà bên cnh.
        Được tin Ari, trng ngc Kitty đp lon x, Mussa nói tiếp.
-              Ari b thương, bà có đi được không?
-              Được ch.
-              Không nên đem theo thuc men, dng c y khoa. Người Anh đt nhiu nút chn, s làm rc ri cho chúng ta.
-              Cho tôi mười phút.
        Kitty chy vi lên phòng bác sĩ Lieberman thông báo, ri v phòng ly ít đ y khoa đem theo, mc du Mussa đã căn dn. H ch theo mt đám tr em đ tránh s chú ý ca binh sĩ Ăng Lê khám xét dc đường nơi nhng nút chn. Kitty nhm mt li, nàng cũng biết s... Nàng cu nguyn. “Ai là Thượng Đế chăm sóc dân Do Thái... Hãy đ cho Ari được sng”.
        Mussa dng chiếc xe bus nơi gia làng, mt đám người Druse đi sn tiếp đón tr em đưa chúng vào căn nhà ln, nơi trung tâm sinh hot ca làng. Còn li ba người Mussa, Kitty, và Karen tiếp tc đi đến mt căn nhà khác trong làng. Trước ca là hai người Druse Haganah võ trang đng canh gác. Mussa đưa Kitty vào bên trong.
        Trên mt cái giường nh, Ari đang nm rên, chng t chàng chu đng cơn đau đã lâu. Kitty kéo tm drap đang đp cho Ari ra, qun áo và nm dính máu be bét. Máu đã khô li thành lp mu đen. Mussa giúp Kitty ly nước ra vết thương cho Ari, chàng m mt ra hi “Kitty?”. “Vâng, tôi đây”. “Cám ơn Thượng Đế”. Kitty quay sang nói vi Mussa.
-              Vết thương nng, phi đưa anh ta đi bnh vin, bác sĩ chăm sóc cn thn hơn.
-              Nhiu người b thương trong trn tn công hôm qua, đang ln trn khp nơi trong vùng Galilee. Cnh sát, nhân viên anh ninh người Anh đ ý tt c mi bác sĩ Do Thái. Mình không dám đi mi bác sĩ.
        Ari nm tay Kitty.
-              Em phi làm công vic ca mt bác sĩ. Nếu bn Ăng Lê tìm ra anh, chúng s treo c. Chng thà anh chết dưới bàn tay em.
        Kitty quay sang nh Mussa cho người thân tín đi b băng rng mua lu thêm mt ít thuc men, đ nàng gii phu ly đu đn ra.
        Mi chuyn tiến hành êm xuôi. My tiếng đng h sau, Kitty hoàn tt nhim v, nàng thm mt ngi xung ghế. Karen đem đến cho Kitty mt ly nước, ri cùng vi Mussa bước ra ngoài. Kitty ngi bên cnh giường, cm tay Ari coi mch...  Tt. Chàng s qua khi, Kitty gc đu trên lc Ari “Ari... Ari... Ari... Ari”.
        Kitty đi qua phòng bên cnh, Karen đang ng trên mt ghế dài, nàng đưa tay xoa má Karen. Karen m mt ra hi.
-              Anh ta có sao không?
-              Không. Vn còn đau, nhưng hy vng s qua khi. Tôi mun cô đưa tr em tr li Gan Dafna sáng nay.
-              Nhưng, Kitty...
-              Thưa vi bác sĩ Lieberman, tôi phi li đây cho đến khi nào... tình trng tt hơn.
-              Mình phi ri Palestine ngày mt na.
-              Chuyến đi phi di li. Kitty lc đu tr li.

        Kitty đến thăm Tướng Sutherland. Ông ta báo tin vui.
-              Kitty. Dov đã trn thoát, hin gi đang trn nơi làng Mishmar. Tôi vn chưa cho Karen biết tin.
-              Cô ta s mng lm. Bruce, chuyn gì sp sa xy ra Palestine?
-              Làm sao biết được!
-              Ông có nghĩ rng Liên Hip Quc s nhượng b cho người Rp?
-              Chiến tranh s xy ra.
-              Tôi mun biết chuyn gì s đến vi Gan Dafna.
-              Người Rp có th lp mt đo quân 50 ngàn người, thêm 20 ngàn t v quân dc theo biên gii vùng Palestine. Có mt tên Rp tên là Kawukji, người xách đng biến c 36, 39. Hn ta đang bn rn tuyn m mt đo quân cướp ca giết người... Người Rp d có súng đn hơn... vì xung quanh là các nước láng ging Rp.
-              Thế còn đám còn li?
-              Ai Cp và Iraq đu có quân đi trên 50 ngàn người. Có đơn v Saudi Arabian trong quân đi Ai Cp. Syria và Lebanon có khong 20 ngàn quân... Ngoài ra còn có quân Lê Dương Rp na. Bn này tinh nhu, trang b ti tân, đy đ.
-              Trường hp được mi, ông s khuyên người Do Thái phi làm gì?
-              Nên phòng th Tel Avi và hi cng Haifa, tt c mi nơi khác phi b. Người Do Thái ch có 4 hoc 5 ngàn quân Palmach, khong 50 ngàn Haganah ch có trên giy t, và ch có khong 10 ngàn khu súng. Quân Maccabee gii lm ch có đến mt ngàn. Quân rp đông gp 40 ln quân Do Thái. Dân s gp trăm ln và đt đai gp năm ngàn ln. Kitty, qua cuc đi binh nghip ca tôi, người Do Thái không th nào thng được quân thù.

        Đến cui tháng Tám 1947, Liên Hip Quc nhóm hp Geneva đng ý phân chia hai sc dân Do Thái và Rp. Người Rp được chia hng triu dm vuông đt hoang, người Do Thái xin sa mc Negev ch rng vài ngàn dm vuông, LHQ chp thun. Người Do Thái mt thành ph vĩnh cu Jerusalem, h được gi Sharon, mt phn vùng Galilee và sa mc Negev.

IX. TNH DY TRONG ÁNH HÀO QUANG.
        Kuwatly, Tng Thng Syria: Chúng ta sng hoc chết vi Palestine.
        Nht báo Al Kulta, Cairo: Năm trăm ngàn quân Iraq đã chun b cho trn Thánh Chiến này. 150 ngàn quân Syria s tràn qua biên gii Palestine như giông bão và quân đi Ai Cp dũng mãnh s ném người Do Thái xung bin, nếu h dám tuyên b dng nước.
        Jamil Mardam, Th Tướng Syria: Đng tn hơi na, các người anh em Hi giáo. Hãy đng lên tiêu dit bn Zionist.
        Ibn Saud, Quc Vương Saudi Arabia: Năm mươi triu người Rp. Không nhm nhò gì nếu chúng ta mt đi mười triu đ giết tt c bn Do Thái? Đáng giá lm.

        Trong khi đó người Do Thái không có đ vũ khí. Người Ăng Lê vn phong ta b bin Palestine, h ngăn cm tt c người Do Thái tr v c hương, k c trên đo Cyprus nơi mà Aliyah Bet xúc tiến vic hun luyn quân s cho dân Do Thái. Khi v đến Palestine h có th chiến đu ngay.
        Trên lý thuyết, khi người Anh rút đi, h s bàn giao li căn c cho bên nào có nhiu dân s hơn. Nhưng trên thc tế, h giao li nhng căn c quan trng cho phe Rp. Ln đu tiên, Haganah lt v bc, ra lnh tng đng viên người Do Thái.
        Ari Ben Canaan vn chưa bình phc hn. Điu này gây khó khăn cho ông trùm Haganah Avidan. Ông ta mun Ari ch huy mt trong ba l đoàn Palmach. L đoàn Hanita, lc lượng chính yếu, chi trách nhim vùng Galilee. L đoàn Hillmen trong vùng Judea, và l đoàn Desert Rats bao vùng phiá nam.
        Cp ch huy Palmach t l đoàn trưởng tr xung đu trong la tui hai mươi, cng rn và được xếp hng “Aùc lit”. Thành phn nng ct cho đơn v Palmach gm nhng thanh niên, thanh n ly ra t nhng làng chiến đu kibbutz.
        Ari là mt trong nhng cp ch huy Palmach nhiu kinh nghim. Chân ca chàng vn còn quá yếu nên Avidan ch đnh Ari làm cp ch huy Haganah trong vùng thung lũng Huleh, bao gm phn đt nơi phiá bc Galilee, qua làng Safed, lên ti biên gii vi Lebanon và Syria.
        Nhng ngn đi nơi biên gii Lebanon đt vn đ cho Ari. Trong vùng có đn lính Anh, tri Esther mà đúng theo hip ước s phi bàn giao li cho người Do Thái vì dân Do Thái trong thung lũng Huleh đông hơn người Rp. Ari lp b ch huy trong làng Ein Or, mà ông chú Akiva là người sáng lp. Chàng được tăng cường thêm vài trăm quân Palmach t l đoàn Hanita. Ari có thêm David, Zev Gilboa và Joab Yarkoni làm ph tá.
        S thiếu thn v vũ khí, trang b ám nh Ari, cũng như Haganah. Các làng chiến đu xin yêu cu thêm vũ khí chàng không có, ông trùm Haganah Avidan cũng không. Ari nhn đnh rng phe ta có hai yếu đim nơi làng chiến đu Gan Dafna và Safed. Chàng hy vng gi được khi quân đi Anh bàn giao căn c Esther li cho Do Thái, cũng như con đường đi đến làng Rp bn Abu Yesha không b ct.
        Làng Safed trong mt v trí chiến thut nguy him hơn. Người Do Thái đã quyết đnh chiến đu đến cùng ch không b đt “Mt tc sơn hà, mt tc máu”. Safed là hòn đo cô đơn nm gia bin Rp. Người Rp xung quanh đông gp mười hai ln người Do Thái. Bên trong Safed, Haganah ch có hơn hai trăm tay súng phi đương đu vi hơn 2000 tên Rp. V vũ khí, bên trong Safed ch có 40 khu súng trường, 40 khu tiu liên ni hoá Sten, mt đi liên, mt súng ci và vài trăm qu lu đn ni hoá.
        Remez, ch mt khách sn cũng là cp ch huy Haganah trong làng Safed, ông ta đi qua đi li trước bàn Ari, trong khi cu tướng lãnh Sutherland yên lng ngi trong mt góc hút cigar.
-              Chúng tôi mun li Safed. Chúng tôi s chiến đu đến người cui cùng, và chúng tôi đã quyết đnh như vy.
-              Chúng tôi cn thêm vũ khí.
        Ari ni nóng, chàng đã phi nghe li xin này hai mươi ln mi ngày.
-              Đâu phi mun có là phi có ngay!
        Tướng Sutherland xen vào hi Ari.
-              Ari. Anh có tin tưởng Thiếu Tá Hawks, viên sĩ quan ch huy vùng này?
-              Ông ta là người bn.
-              Vy thì nên nghe li ông ta. Ông ta s bo v người Do Thái rút ra khi Safed trước khi bàn giao tri Esther.
-              Khi nào quân đi Anh rút đi.
-              Vn chưa biết. Hawks là người tt, nhưng cp ch huy trói tay ông ta.

ĐÊM GIÁNG SINH 1947.
        Karen nhìn đng h ri nói vi Kitty.
-              Tôi phi ăn trước đ ra canh gác.
-              Nh mc thêm áo, bên ngoài lnh
        Bng dưng có tiếng hát t bên ngoài ngân lên. Karen mm cười.
-              Đc bit dành cho bà đó. Các em đã tp t hai tun trước.
        Kitty bước ra m ca s. Bên ngoài là năm mươi tr em cm đèn cy đang hát bn Christmas Carol. Cm đng rơi nước mt, Kitty vi khoác thêm áo đ đi ra ngoài.., Karen kh nói “Chúc mng Giáng Sinh Kitty” ri nàng chun b đi ra gác.
        Karen được giao phó phiên gác bên ngoài phòng tuyến. T cng làng nàng đi xung ch đt vng gác. Trong bóng đêm có tiếng quát ln.
-              Đng li.
        Nàng dng bước, đi lnh kế tiếp.
-              Ai đó?
-              Karen Clement.
-              Mt khu?
-              Chag sameach.
        Karen thay người gác, nàng lên đn trong nòng súng, ri đeo găng tay làm nhim v canh gác. Karen nhìn ra lp hàng rào km gai chn ngang con đường đi Abu Yesha, thung lũng Huleh. Thnh thong nghe tiếng tr em ca hát nhng bài thánh ca trong dp l Noel vng ti, tuyết đang rơi, lp tuyết ph lên vn vt càng lúc càng dy thêm.
        Karen nghe có tiếng đng phát ra t mt bi cây, có l con chn đi ăn đêm. Tiếng đng tiến li gn, rõ bóng người, nàng lên tiếng.
-              Đng li.
        Bóng đen đng li, Karen hi tiếp.
-              Mt khu?
-              Karen!  Bóng đen tr li, gi tên nàng thay cho mt khu.
-              Dov!
        Karen nhy lên khi chiến hào, chy trên lp tuyết ph, li ch bóng đen. Dov cũng chy v phiá nàng. C hãi ngã vào vòng tay nhau.
-              Dov! Dov! Em không dè là anh!
        C hai nhy xung chiến hào, Karen đưa tay lên vut má người yêu.
-              Dov!... Em không biết nói gì na!
-              Anh tr li đây khong mt gi đng h, theo dõi em ra đến vng gác.
        Karen nhìn quanh.
-              Ch này không an toàn, người Ăng Lê có th tìm ra anh.
-              Không sao. Bây gi h chng làm được gì anh.
        Karen cm thy lnh nơi bàn tay, nhìn Dov đang run ry trong bóng ti.
-              Dov! Anh b lnh... Không có c chiếc áo len na!
-              Không sao. Anh không sao!
        Tuyết vn rơi trên chiến hào, mt trăng bt ng xut hin, c hai nhân tình được nhìn rõ nhau hơn.
-              Anh trn trong mt cái hang bên ngoài làng Mishmar.
-              Em biết.
-              Anh ng là em đã qua Hoa Kỳ cùng vi bà Freemont.
-              C em ln Kitty đu không mun phi xa Gan Dafna.
-              Anh t hi, mình đnh làm gì đây... Anh mun tr li Gan Dafna. Nhưng lúc ra đi, anh đã ly trm my đ n trang ca h đ làm chuyến vin du... S h khinh thường coi anh là thng ăn trm...
-              Không! Không sao! Điu quan trng là anh được an toàn và vn còn sng...
-              Anh s c gng làm vic, đ tr li cho h.
-              Điu đó không cn thiết. Chng ai thù ghét, oán trách anh.
        Dov da đu lên đu Karen, chàng bc l tt c...
-              Trong thi gian anh b giam trong nhà tù Acre, thi gian trn trong hang Mishmar... Anh t trách lòng mình... cuc đi không ghét b anh. Ch có anh căm hn nơi chính bn thân mình. Sau hôm em vào thăm anh trong nhà tù Acre, anh không mun chết na... Anh cũng không mun chém giết na.
-              Dov!
-              Em là người bn gái duy nht ca anh.
-              Em biết điu đó.
-              Gan Dafna, anh s làm li tt c đ em hãnh din vì anh... Anh c ng là em không còn đây na.
        Karen đưa tay lên vut má Dov Landau.
-              Anh b lnh, coi chng b cm. C vào trong phòng em. Anh nói tt c cho Kitty, bà ta hiu chuyn hai đa mình. Sau khi hết phiên gác, mình s lên trình din bác sĩ Lieberman. Hãy cn thn, mt khu là “Happy Holiday”.
-              Karen. Lúc nào anh cũng nghĩ v em... Anh có được phép hôn em không?
-              Được ch!

VÙNG GALILEE.
        Quân t v Rp bao vây làng chiến đu Manara trên nhng ngn đi dc theo biên gii Lebanon. Na tá làng khác b cô lp. Người Rp m năm đt tn công vào làng Ein Zeitim, tt c đu b đy lui.
        Người Syria bt đu nhy vào cuc chiến. H vượt biên gii vào Palestine, tn công hai làng chiến đu Dan và Kfar Szold. Thiếu Tá Hawks phi đưa quân lên đui người Syria tr li biên gii.
        Người Rp Aata được người Syria tăng cường, tn công Lahavot Habashan (Nhng ngn la Beshan). Khu đnh cư Ramat Naftali, tên mt trong nhng b lc ngàn xưa ca Do Thái cũng b tn công. Người Rp gia tăng hot đng nơi làng Safed, đi quân đi Anh rút đi. H ct đường giao thông, tiếp tế phi có quân đi Anh h tng.

HI CNG HAIFA.
        Hi cng chính Palestine, người Do Thái đông hơn trên đnh Har Hacarmel nm trên khu Rp. Người Anh công khai thiên v ép buc người Do Thái ra khi nhng v trí chiến lược. Maccabee tr đũa, đy thùng phi cha cht n t trên cao xung khu Rp, và người Do Thái phc kích mt đoàn xe ln ch súng đn t Lebanon. H giết được viên ch huy.
        Người Ăng Lê vn tiếp tc kim soát người Do Thái không được võ trang, đ cho người Rp t do trang b.

        Khi Ari nhn được tin, người Anh đã giao tri Esther cho người Rp, chàng vi chy đi tìm Thiếu Tá Hawks.
-              Ông bn là Judas (K bán Chuá Jesus).
-              Không phi li tôi... Bn phi tin tôi.
-              Tôi không tin ai hết.
        Thiếu Tá Hawks ngi ôm đu nói.
-              Lúc mười gi đêm qua, tôi nhn được lnh t trong Jerusalem, đưa quân ra khi tri.
-              Ti sao ông không thông báo cho tôi?
-              Tôi không th làm được... Ben Canaan, tôi là mt quân nhân.

Click for the Last Section 

No comments:

Post a Comment