Tuesday, May 17, 2011

Moshe Dayan / PHẦN V. TRẬN CHIẾN SÁU NGÀY


Cuc Đi Tôi

PHN V.  TRN CHIN SÁU NGÀY

17. THI GIAN CH ĐI LÂU DÀI 1
        Trong đêm Ch Nht 14 tháng Năm 1967, vn đng trường Jerusalem đang chun b trang hoàng đ mng l Đc Lp 19 năm, tin tình báo cho biết Ai Cp đã đưa nhng đơn v c ln qua kênh đào Suez, vào bán đo Sinai. Ba ngày sau, Tng Thng Ai Cp Nasser yêu cu quân đi Liên Hip Quc ra khi khu vc trn đóng. H đã đó, dc theo biên gii Sinai và di Gaza t năm 1956, sau chiến dch Sinai. Tng thư ký Liên Hip Quc đng ý và trong vài ngày sau, 80000 quân Ai Cp cùng vi 800 chiến xa đ xô vào bán đo Sinai. Đo quân này tiến dn v biên gii Do Thái.
        Ngày 22 tháng Năm, Nasser tuyên b phong ta thy l Tiran, không cho phép tu bè ra vào Do Thái. Sau chiến dch Sinai, trước khi rút quân ra khi Sharm El Sheikh, Do Thái đã tuyên b, nếu Ai Cp phong ta thy l Tiran có nghiã là hành đng gây chiến. Ngày 26, Nasser li tuyên b có ý đnh tiêu dit Do Thái. Bn hôm sau, Quc Vương Jordan liên minh, đt quân đi mình dưới quyn ch huy ca Ai Cp. Tiếp theo là Iraq, Kuwait và Algeria đưa quân vào tăng cường cho Ai Cp trong bán đo Sinai. Đến nhng ngày đu tháng Sáu, Do Thái đã b quân đi các nước Rp bao vây t phiá. Khi Rp nhiu hơn gp bi v quân s, chiến xa, đi bác và phi cơ. Trước mt thế gii, s phn quc gia Do Thái k như đen.
        Bên trong Do Thái đã có lnh đng viên tng phn (sau đó là tng đng viên), đưa quân tr b ra phòng tuyến. H ra đơn v ch đi lo âu không biết chuyn gì s xy ra, Do Thái s tn công trước hay đi đch đến tn công. Trong các b tư lnh, b ch huy, các kế hoch hành quân được đem ra xem xét li, tu b thêm nhng chi tiết mi nht. Chính quyn Do Thái dưới s lãnh đo ca Th Tướng Levi Eshkol đng trước hai la chn, ra lnh cho quân đi tn công hoc tìm gii pháp chính tr, nh thế gii chế ng Nasser. Do Thái đi tìm gii pháp chính tr trước, trong thi gian 22 ngày, nhng đơn v tr b Do Thái nm nơi phòng tuyến, v con gia đình ca h vn ngóng tin ch đi.
        Trn chiến Sáu Ngày (tên gi sau này) là mt đánh ln th ba trong quân s Do Thái k t khi được đc lp, mười chín năm va qua. Trn chiến này xy ra theo s tính toán ca Tng Thng Ai Cp Gamal Abdel Nasser. Nguyên nhân gn là nhng “va chm” gia Do Thái và Syria (và c Jordan). Vic phong ta thy l Tiran s mang đến chiến tranh vi Do Thái, tuy nhiên Nasser vn hy vng các “siêu cường” s km chế được Do Thái, hoc nếu không được, ông ta tin rng quân đi Do Thái không th xuyên thng phòng tuyến Ai Cp trong bán đo Sinai.
        Mt trong nhng nguyên nhân đưa đến trn chiến Sáu Ngày xy ra hôm 12 tháng Mười Mt năm 1966, mt toán tun tiu Do Thái đi tun dc theo biên gii vi Jordan nơi phiá nam Đnh Hebron (Mount Hebron) dm phi mìn, khiến cho 3 binh sĩ thit mng và 6 người khác b thương. Ngày hôm sau, quân đi Do Thái tr đũa, vượt qua biên gii tn công quân đi Jordan nơi làng Samua, đt cht n phá hy mười căn nhà. Trong trn tn công, phi cơ Mirage bay ym tr bn rt mt phn lc cơ Hunter ca Jordan.
        Syria tiếp theo, làm d hơn so vi các nước Rp khác. Pháo kích vào các làng đnh cư Do Thái dc theo biên gii. Syria may mn còn có đi thế chiến lược t trên cao nguyên Golan (Golan Heights) có ch chế ng sông Jordan và khu vc thung lũng Huleh. Ngoài ra Syria còn được s ym tr vô gii hn ca người Nga. Lãnh t Syria, th lãnh đng Ba’ath là “cc cưng” ca Moscow trong vnh Ba Tư.
        Ngày 5 tháng Ba năm 1967, mt xe máy cy đang làm vic gn làng đnh cư Shamir cán phi mìn n tung, người nông dân b thương nng. Chuyn đng chm nng nht xy ra hôm 4 tháng Tư, Syria pháo kích vào ba làng đnh cư dưới chân núi cao nguyên Golan. Không lc Do Thái lên bao vùng, Syria cũng đưa máy bay lên không chiến. Kết qu Do Thái bn rơi 6 phn lc cơ Mig ca Syria, trong đó hai chiếc rơi gn Damascus. Hàng ngàn thường dân Do Thái, Rp chng kiến cnh các phi cơ Syria b bn n tung trên bu tri.
        Do Thái cm thy “nhc nhi” v các hot đng khng b. Theo riêng cá nhân tôi, có l cp lãnh đo người Rp không hiu được s đau đn khi phi chng kiến cnh thường dân b giết, nhà ca b đt phá, đường xá b đt mìn bi quân khng b.
        Người Nga châm ngn la. Ngày 12 tháng Năm 1967, mt sĩ quan tình báo Nga Sô làm vic trong toà đi s Nga Cairo thông báo cho tình báo Ai Cp “xác nhn” li báo đng ca Syria v vic Do Thái tp trung quân nơi biên gii vi Syria. Ngày hôm sau, Tng Thng Nga Sô Nikolai Podgorny lp li điu này vi Anwar Sadat, mt người bn thân ca Nasser, đang viếng thăm nước Nga. Ông ta nói rng Do Thái đnh xâm lăng Syria, người Nga s giúp Syria cũng như Ai Cp trong trn chiến vi Do Thái và khuyên Ai Cp nên chun b.
        Anwar Sadat báo cáo li cho Nasser và ngày Ch Nht 14 tháng Năm, tng thng Ai Cp biu dương lc lượng, ra lnh cho thêm hai sư đoàn vào bán đo Sinai. Theo li phóng viên ni tiếng ca Ai Cp Muhammed Hassanein Heikal, Nasser đưa thêm quân vào Sinai nhm hai mc đích: cho Syria biết quân đi Ai Cp đã có mt trong bán đo Sinai sn sàng tn công, th hai buc Do Thái phi rút bt quân biên gii Syria v chun b cho mt trn Sinai.
        Tng Thư Ký Liên Hip Quc U Thant theo li khuyến cáo ca Bác Sĩ Ralph Bunche t chi không đng ý cho đi quân Liên Hip Quc rút ra khi Sharm El Sheikh và di Gaza. Ngày 17 tháng Năm, Nasser tc gin “ra lnh” cho đi quân LHQ phi rút đi. Hai ngày sau, Liên Hip Quc cun c ri khi vùng Trung Đông. Ngay tc khc, T Chc Gii Phóng Palestine (PLO) vào chiếm di Gaza.
        Trước áp lc ca quân thù, Do Thái phi chun b chiến tranh, ngày 23 tháng Năm, b Tng Tham Mưu bit phái cho tôi mt chiếc xe, mt tài xế và mt sĩ quan liên lc Trung Tá Bar Niv. Hai ngày sau, Tướng Yitzhak Rabin (sau lên làm Th Tướng ri b mt người Do Thái quá khích bn chết), tng tham mưu trưởng đến nhà thăm tôi, tham kho ý kiến v tình hình và cách đi phó.
        Sáng ngày 23 tháng Năm, tôi đi thăm b tư lnh Phương Nam, đi đu vi Ai Cp. Cùng đi vi tôi có người tài xế và Trung tá Bar Niv. Trên đường đi, chúng tôi “b” Quân Cnh chn đường, yêu cu tôi quay tr v th đô Tel Aviv gp đ d bui hp khn cp trong văn phòng Th Tướng.
        Đó là mt bui hp khn ca các nhân vt quan trng trong chính quyn, đng phái chính tr đi lp. Phiá chính quyn gm có: th tướng Eshkol, ngoi trưởng Eban, cùng các b trưởng Galili, Aranne, và Shapiro. Phiá đi lp có: Menahem Gegin, Shimon Peres, tôi và my người khác. Bui hp có thêm tng tham mưu trưởng Rabin, trưởng phòng hành quân Ezer Weizman, ngoài còn có thêm Golda Meir, tng thư ký đng Mapai.

18. THI GIAN CH ĐI LÂU DÀI 2
        Đến chiu ngày 23 tháng Năm, chín ngày sau khi Ai Cp đưa quân vào bán đo Sinai, tôi mi đến thăm b tư lnh Phương Nam. Thiếu Tướng Shayke (Yeshayahu) Gavish đang bn hp trong b tng tham mưu Tel Aviv, tôi được tham mưu trưởng ca ông ta thuyết trình v tình hình, b trí quân ca c hai bên bn và đch, kế hoch điu quân ca b tư lnh Phương Nam. Chúng tôi có ba sư đoàn B Binh, Thiết Giáp nơi phiá nam dưới quyn Yisrael Tal (Talik), Avraham Yoffe và Arik Sharon.
        T b tư lnh Phương Nam, tôi lái xe đi thăm sư đoàn thiết giáp ca tướng Talik ri dùng trc thăng đi thăm l đoàn 7. Chuyến thăm viếng này rt thích thú, v l đoàn trưởng Đi Tá Shmuel Gorodish (Gonen) rt tin tưởng l đoàn ca ông ta, quân nhân, cũng như kế hoch hành quân. L đoàn đã sn sàng khi nhn được lnh, tin rng s thanh toán chiến xa, vũ khí chng xe tăng ca đch mà không cn phi pháo ym tr.
        Tôi tr v khách sn Desert Inn Beersheba ng đêm. Sau mt ngày thăm viếng các đơn v, tôi cm thy thoi mái, an tâm. Tinh thn chiến đu ca chiến sĩ các cp rt cao, phn nh đc tính t tin, cương quyết ca Đi Tá Shmuel Gorodish.
        Đúng 10:30 sáng hôm sau tôi gp tướng Shayke Gavish trong b tư lnh Phương Nam. Ông ta nói chuyn v bui hp trong b tng tham mưu Tel Aviv. Do Thái đã ban hành lnh tng đng viên. Ngày D (tn công) đã được n đnh là 72 tiếng đng h sau khi Ai Cp phong ta thy l Tiran. Không lc đã được chp thun không tp các phi trường ca Ai Cp, lc quân đánh chiếm di Gaza.
        Tôi cm thy bt lc, đã ci b b quân phc hơn 10 năm, không nên “xiá” vô chuyn người khác, ch đi thăm, quan sát tình hình. Tướng Gavish cùng vi sĩ quan tham mưu ca ông ta nim n đón tiếp tôi và nói rng, ông ta đã xin phép b tng tham mưu tham kho vn đ hành quân vi tôi và được chp thun. Tôi rt vui v đng ý, đó là nhng chiến hu ca tôi, nhng người sng chết vi tôi.
        Shayke Gavish trình by nhng khó khăn  khi phi đánh xuyên qua các căn c phòng th vng chc kiên c ca Ai Cp, có l phi đánh chiếm di Gaza trước đ làm bàn đp. Khi đch quân lúng túng s phơi by ra nhược đim đ chúng ta tn công d dàng hơn. Tôi không đng ý đim này, Gaza không phi là mc tiêu quan trng, Nasser s không vi vã đưa quân lên đ cu Gaza.
        Sáng hôm sau, 24 tháng Năm, Tướng Avraham Yoffe gi đin thoi báo cho tôi biết, Tướng Yitzhak Rabin, tng tham mưu trưởng b bnh, không th đi thanh tra các đơn v nơi phòng tuyến phiá nam được. Tôi li lên đường đi thăm sư đoàn Thiết Giáp dưới quyn Arik Sharon. Đây là mt danh tướng trong quân lc Do Thái, ông ta rt t tin, trình by kế hoch đánh chiếm các c đim quan trng, h thng phòng th kiên c ca Ai Cp bao quanh ba khu vc Kusseima, Um Shihan và Um Katef khi được bt đèn xanh tn công. Tuy nhiên, cho ti gi phút đó, đơn v thiết giáp ch được phép tn công di Gaza.
        T Arik, tôi lái xe đi thăm các đơn v trc thuc sư đoàn, gi đin thoi hi thăm Kuti (Đi Tá Yekutiel Adam), ch huy trưởng l đoàn B Binh. Kuti cũng rt t tin, sn sàng tn công. Kuti cũng say mê ngành kho c như tôi, trong chuyến thăm viếng này, ông ta tng tôi my đu mũi tên xưa và mt cái rìu bng đá la mà ông ta va tìm thy trong khu vc gn Nitzana, ngay biên gii hai sa mc Negev, Sinai. Nhng đu mũi tên này được x dng Ai Cp khong 200 năm trước Thiên Chúa.
        Đến trưa, tôi tr v b tư lnh Phương Nam, đúng lúc các sĩ quan cao cp tp hp nhn lnh hành quân. Tôi linh cm trn chiến sp xy ra, các sĩ quan cao cp được thông báo, s ch đi ca h sp chm dt. Ngày tn công (D Day) là ngày hôm sau 25 tháng Năm. Do Thái s m đu trn tn công bng không quân vào bui sáng. Mười ngày căng thng đã trôi qua k t khi Ai Cp đưa quân vào bán đo Sinai.
        Trn tn công sp bt đu, tôi xp xếp đi theo l đoàn 7, trong sư đoàn ca Talik. L đoàn trưởng là Shmuel Gorodish đã gây nim tin tưởng trong tôi t hai ngày qua khi tôi đi thăm l đoàn. L đoàn này s đi tiên phong, làm n lc chính cho mũi dùi tn công ca sư đoàn. Theo lnh hành quân, nếu không có gì thay đi vào gi chót, chúng tôi s vượt tuyến xut phát ngày mai.
        Trong ba ăn trưa vn chưa có lnh chc chn t chính quyn Do Thái cho phép tn công. Tng tham mưu trưởng Rabin vn còn nm trên giường bnh, trưởng phòng hành quân Ezer Weizman điu hành tt c mi công vic. Lnh hành quân mi vn đánh chiếm gii Gaza, l đoàn 7 s phi đánh sâu vào trong bán đo Sinai, chiếm mc tiêu quan trng El Arish ri tiến quân v hướng kênh đào Suez. Sau khi ăn cơm xong, tôi đi lên ban quân nhu, “mượn đ” b quân phc tác chiến không có phù hiu, cp bc, giy trn và khu súng lc. Khi đi theo l đoàn 7, tôi s b li chiếc xe dân s cùng v sĩ quan “h tng” đ tr thành mt binh sĩ cp bc “Binh Nhì”.
        Đúng 5 gi chiu, tôi được thông báo lnh hành quân hoãn li 24 tiếng đng h bèn tr v Beersheba. Đường ph đy quân nhân, xe c ni đuôi nhau chy liên tc. Dân chúng đ xô ra ngoài, đng trong l đường bàn tán. Có l h mun biết bao gi mi đánh nhau? Tôi lái xe v khách sn Desert Inn, ăn cơm ti ri th b ra ph. Ngoài đường vn đy nhng đoàn quân xa ch quân, chy mt chiu t trung tâm Do Thái xuôi v nam hướng bán đo Sinai. Cht mt chiếc xe va chy qua mt tôi ngng li, người tài xế đưa tay ra ngoài vy làm kt nhng xe chy sau, bm còi inh i. Tôi nghĩ thm, chc có người nào thương tình mun cho tôi quá giang. Bước li gn tôi mi nhn ra c nhân Amos Yarkoni (tên Do Thái) hay Abed El Salim (tên cũ Rp). Người lính hướng đo gii nht mà tôi được biết. Qua nhng năm tháng phc v trong quân đi, b thương nhiu ln, mt mt bàn tay, chân đi khp khing, vn nhn ra dáng đi ca tôi.
        Tôi biết anh ta khi còn là đưá tr chăn cu Rp, còn tôi lúc đó trong tui dy thì 15 16. Gia đình anh ta thuc b lc Bedouin Arab El Mazarib, h tri gn làng Nahalal. Chúng tôi thy đa bé chăn cu d thương biết thi sáo, thnh thong cho bánh mì mt (confiture), tuy nhiên khi anh ta trưởng thành, b nh hưởng ca b lc, gia nhp đám cướp Rp tn công thường dân Do Thái trong các làng đnh cư. Đnh mnh đưa đy cho chúng tôi gp li nhau năm 1939 trong nhà tù Acre. Tôi vn không có mc cm thù ghét anh ta, thường cho tin l mua thuc lá.
        Sau trn chiến Đc Lp, anh ta tr nên mt người bn ca dân tc Do Thái, tình nguyn vào quân đi và sau đó được tuyn chn theo hc khóa hun luyn sĩ quan. Lúc đó tôi đang làm tng tham mưu trưởng, ch to l mãn khóa lp sĩ quan và gn cp bc cho Thiếu úy Abed El Salim. Tôi rt ngc nhiên, anh ta chưa h được cp sách đến trường nhưng rt thông minh, hc (đc, viết, nói) tiếng Hebrew nhanh chóng. Abed phc v trong đơn v trinh sát, rt rành v “tìm du vết” nh đã biết t nh, đc tính ca dân du mc Bedouin. Anh được tuyên dương, ân thưởng huy chương ba ln trước khi b thương và gii ngũ.
        Abed El Salim cư ng Beersheba, anh ta rt mng r đưa tôi v nhà gii thiu vi v con, ba đa con gái xinh xn, mt con trai, tt c đu d thương. Bà v, cũng rt thông tho tiếng Hebrew. Sau cuc hàn huyên tâm s, anh ta đưa tôi tr v khách sn.
        Trn tn công vn tiếp tc dm chân ti ch ch gii pháp chính tr. Ngày hôm sau, tôi đi theo mt toán tun tiu thuc l đoàn do Yehuda Reshef ch huy, dc theo biên gii Gaza, ghé thăm my làng chiến đu. Đài quan sát ca Liên Hip Quc đã b trng, doanh tri ca h gn đó cũng đã b “trn lt” ch còn nn nhà: mái, ca, sườn nhà, ngay c nhng cái đinh cũng b tháo r đem đi.
        Tôi lái xe đến th đô Tel Aviv gp Ezer Weizman và được cho biết trn tn công s bt đu sáng hôm sau 26 tháng Năm. Tôi nhc nh ông ta v lnh đng viên cho cá nhân tôi (lúc đó Tướng Dayan là mt ngh sĩ trong quc hi, đng Rafi do Ben Gurion sáng lp và lãnh đo), Tướng Weizman cho biết, người lo chuyn “tng đng viên” là Meir Amit trưởng phòng “Dch V Đc Bit”. Tôi đi gp Meir Amit, ông ta cám ơn tôi lo lng cho tình hình đt nước và nói v nhng cuc thương lượng chính tr đang xy ra. Tôi gii thích cho Meir Amit lý do ti sao tôi có mt nơi phiá nam Do Thái, trước khi ông ta hi tôi. Ông ta rt đng ý vi tôi, ch hi mt câu duy nht. Trường hp, chính ph mi tôi gi mt nhim v nào đó, tôi có nhn lãnh không? Tôi tr li rt sn lòng, viết mt thư ngn nh Meir Amit trao li cho th tướng ngày hôm sau. Bc thư ngn, nôi dung như sau
        “Thưa ông Eshkol (Th Tướng hin thi), tôi đã yêu cu Ezer Weizman xp xếp lnh gi đng viên cho tôi, đ s có mt trong quân đi ca tôi được hp l. Nếu ông cũng như v Tng Tham Mưu Trưởng nhn thy rng, tôi có th được trao cho mt nhim v nào đó, tôi sn sàng chp nhn. Trong khi ch đi quyết đnh ca ông cũng như b tng tham mưu, tôi mun đi theo nhng đơn v tác chiến đ quan sát và c vn. Moshe Dayan ngày 25-5-67.”
        Sau đó tôi đi thăm con gái Yael, va mi t Athens, Hy Lp tr v. Tôi đã đánh đin gi các con ca tôi ngoi quc v đ cùng chiến đu, cùng chết trên mnh đt quê hương. Điu này tôi đã làm như trong chiến dch Sinai năm 1956. Tôi rt yêu thương các con tôi, tin rng chúng cũng mong mun tr v đ phc v t quc. Mt điu tôi công nhn, cô con gái Yael nhanh nhn hơn tôi, trên đường t phi trường v nhà, Yael đã ghé “Phòng Nhân Lc” báo cáo và nhn được giy gi đng viên ngày hôm sau.
        Sáng ngày 26 tháng Năm, tôi đi thăm hai l đoàn dưới quyn Avraham Yoffe. Hai v l đoàn trưởng là Đi Tá Iska Shadmi và Đi Tá Elhanan Sela. Tôi tham kho kế hoch hành quân vi Tướng Yoffe tư lnh sư đoàn và được biết rng, có s không hài lòng gia các cp ch huy chiến trường vi b tng tham mưu và phòng hành quân. Cũng trong bui sáng hôm đó, Th Tướng Eshkol đã nhn bc thư yêu cu ca tôi và mun gp tôi. Tôi được phi cơ đưa tr v Beersheba ngay tc khc.
        Đúng 7 gi 30 ti, tôi gp v nguyên th quc gia trong khách sn Dan Tel Aviv. Ông ta cho biết mun thành lp mt y Ban Quc Phòng & Ngoi Giao gm có by người: chính ông ta, ngoi trưởng Eban, và b trưởng Lao Đng Yigal Allon. Hai người khác thuc đng đi lp,  Menahem Begin (đng Gahal) và tôi (đng Rafi). Tôi tr li ông ta, không thích nhng công vic làm c vn, ngi bàn giy, mun mt nhim v chiến đu. Th tướng Eshkol hi thăm v chuyến đi thăm các đơn v trn đóng nơi phiá nam Do Thái và ha s tr li yêu cu ca tôi trong vòng 24 gi đng h.
        Sáng hôm sau, 27 tháng Năm, trưởng phòng hành quân Ezer Weizman đến gp tôi. Ông ta nói rng, trên quan đim “Không quân” (Tướng Weizman là người rt có công trong vic xây dng Không Lc Do Thái và đã tng làm tư lnh Không Quân), kế hoch hành quân  ca tôi có th thc hin được. Tuy nhiên có hai vn đ, th nht Tướng Yitzhak Rabin Tng Tham Mưu Trưởng ng ý mun t chc và ông ta (Weizman) đã thuyết phc được, th hai là vn đ “thi gian”, quân lc và không quân Do Thái phi ra tay trước, không nên đ cho k thù Ai Cp tn công trước. Tôi tr li, cn có thêm tin tc tình báo mi có ý kiến.
        Đến 3 gi chiu, v ch huy phó ngành tình báo đem đến cho tôi nhng tin tình báo mi nht. Trong bán đo Sinai, quân đi Ai Cp đã đưa vào khong 900 chiến xa, hơn 200 máy bay và khong 80000 quân. Sau khi trình by các d kin v quân đi Ai Cp trong Sinai, ông ta tiên đoán Ai Cp s tn công phi hp gia Lc-Không quân cùng lúc. V sĩ quan cao cp tình báo còn cho biết v li ha hn ca Tng Thng Hoa Kỳ Johnson: “Th nht, cho chúng tôi (hoa Kỳ) thêm thi gian, chúng tôi s gii ta thy l Tiran, bo đm t do thông thương. Th hai, nếu các bn t ý hành đng đơn phương, các bn s phi lo mt mình. Nếu các bn chế ng được chuyn gây chiến và b Ai Cp tn công, chúng tôi s giúp các bn.”
        Ti ngày 28 tháng Năm, Th Tướng Eshkol đc din văn trên làn sóng đài phát thanh quc gia. Trong mi nhà, tt c người dân Do Thái đu quây qun bên cnh máy radio đ nghe v nguyên th quc gia nói chuyn v tình trng khn trương ca đt nước. Tt c các b ch huy, các chiến sĩ nơi tin tuyến, trong các căn lu, trong các chiến xa cũng đu lng nghe. Mi người đu tht vng, ging nói ca v th tướng như b rung đng, ông ta nói vi vàng, vp váp. Sau này tôi được biết bài din văn ca ông ta b li chính t quá nhiu lúc đánh máy và ông ta không có thì gi xem li trước khi lên đc trên đài phát thanh.
        Ngày 29, tôi đi thăm my làng chiến đu dc theo biên gii Gaza, đ ý vn đ an ninh, phòng th. Tôi thanh tra nhng hm tránh bom cho tr em (tt c thanh niên, thanh n đu phi ra tuyến phòng th bo v làng). Nơi nào tôi đến thăm, dân trong làng kéo đến chào hi rt đông, nhiu người lo lng v cuc chiến sp xy ra.
        Sáng sm ngày 30, tôi bay đi Eilat, hi cng nơi chót mũi nước Do Thái. Tôi thăm viên ch huy quân s đó và ăn cơm trưa vi v ch huy Hi quân. Trên chuyến bay v, viên sĩ quan “h tng” cho tôi biết, dư lun dân chúng khp nơi trong nước rt tt v tôi. Nhng ln tôi vào quán ăn trưa, ch nhân t chi không nhn tin khi biết tôi là Moshe Dayan, h nói rng “Hãy gi gìn sc khe và đem chiến thng v cho chúng tôi”
        Cũng trong ngày 30 tháng Năm, Vua Hussein ca Jordan bay qua Cairo, ký hip ước phòng th chung Ai Cp-Jordan. Trưa hôm sau, tôi nhn được công đin t th tướng Eshkol mun gp tôi vào lúc 4 gi chiu. Ông ta mi tôi làm Phó Th Tướng và Yigal Allon làm tng trưởng Quc Phòng. Đ ngh này được s ng h ca Golda Meir, tng thư ký đng Mapai. Tôi t chi, cho biết ch mun ra chiến trường, sn sàng đm nhn nhim v ch huy lc lượng đi đu vi Ai Cp (B tư lnh Phương Nam) dưới quyn tng tham mưu trưởng Rabin.
        Va v ti nhà, th tướng Eshkol gi đin thoi mi tôi tr li văn phòng ca ông ta. Ln này có s hin din ca Tướng Yitzhak Rabin, tng tham mưu trưởng. C hai người rt tht lòng hi tôi thc s mun làm gì trong quân đi, hay trong chính quyn? Tướng Rabin là đàn em ca tôi trong quân đi, mt người rt có kh năng và nhiu đc tính tt trong lãnh đo ch huy (Rabin sau lên làm th tướng ri b mt người Do Thái quá khích ám sát chết khi đang ti chc), rt chân tình hi thng tôi, có mun tr li chc v Tng Tham Mưu Trưởng thay ông ta không? Tôi gi vng lp trường ch mun làm tư lnh Phương Nam. Rabin tr li, điu này phi suy nghĩ li và s tr li tôi vào hôm sau.
        Sáng sm hôm sau, th Năm ngày 1 tháng Sáu, tôi đi thăm b tư lnh Trung Ương, bao gm thành ph lch s Jerusalem. Đúng 8 gi 30, tôi gi đin thoi hi Yitzhak (Rabin) v lnh b nhim chc v tư lnh Phương Nam. Ông ta tr li s trình lên th tướng ri s cho tôi biết hoc sau chuyến thăm b tư lnh Trung Ương, tôi có th gi đin thoi li cho ông ta. Yitzhak nói thêm vn chưa nói chuyn này vi Tướng Shayke Gavish v tư lnh Phương Nam đương nhim. Tôi tr li, sn sàng mi Shayke li làm ph tá hoc tham mưu trưởng.
        Đúng 7 gi ti, th tướng Eshkol gi đin thoi cho biết, ni các Do Thái đã hp xong và quyết đnh trao cho tôi nhim v Tng Trưởng Quc Phòng.

19. QUYT  ĐNH
        Trong bui hp ti ngày 1 tháng Sáu, ni các mi ca Do Thái đã được ni rng. Th Tướng Eshkol tuyên b li m đu, gi ni các mi là Chính Quyn ca Quc Gia Đoàn Kết và gii thiu nhng thành viên mi trong ni các. Menahem Begin tr nên mt thành viên đáp li bng mt din văn ngn, dùng nhiu danh t c xưa trong kinh thánh đ nói lên s đoàn kết ca dân tc Do Thái. Tng tham mưu trưởng quân lc thuyết trình v sc mnh và s điu quân ca đch. Ngoi trưởng Eban báo cáo v kết qu các chuyến công du ngoi giao và tình thình chính tr thế gii.
        Là b trưởng quc phòng tôi phi hp vi các tướng lãnh trong b tng tham mưu. Đúng 9 gi sáng ngày hôm sau, thêm mt bui hp na trong b tng tham mưu gia y Ban Quc Phòng và các sĩ quan cao cp đ thông sut tình hình bn và đch.
        Sáng ngày 2 tháng Sáu, tôi ăn sáng, hp vi Zvi Zur, mt cu tham mưu trưởng. Tôi mi ông ta làm ph tá và ông ta đng ý. Tôi biết kh năng ca Shimon Peres, nh Zvi Zur mi ông ta tham gia trong u ban quc phòng. Riêng Zur, tôi nh ông ta hoàn toàn lo v vn đ dân s, s phòng th các làng chiến đu. Vn đ thun túy quân s, tôi và tng tham mưu trưởng Yitzhak Rabin s lo. Trong bui hp vi các sĩ quan cao cp, tôi yêu cu h nói lên tt c nhng điu lo lng trong tâm tư ca h, đ cùng nhau gii quyết. Mt v tướng lãnh cho biết, nếu đ thi gian kéo dài s bt li cho phiá Do Thái vì quân đi Ai Cp đã cng c xong h thng phòng th trong bán đo Sinai.
        Đúng 11 gi 30 phút sáng, tôi d mt phiên hp gii hn vi Eshkol, Eban, Yigal Allon và Rabin. Th tướng Eshkol yêu cu chúng tôi chun b đ báo cáo rõ ràng trong bui hp ca y Ban Quc Phòng vào ti hôm sau ngày th By trong Jerusalem. Ông ta yêu cu tôi m đu bui hp, tôi báo cáo quân lc Do Thái nên tn công ngay, không nên trì hoãn. Nếu ni các Do Thái quyết đnh trong phiên hp ti, ngày Ch Nht 4 tháng Sáu, chúng ta s m trn tn cng vào sáng ngày hôm sau. Mc đích ca chúng ta là tiêu dit quân đi Ai Cp đang chiếm đóng bán đo Sinai. Chúng ta không cn đánh chiếm di Gaza, tr phi quân đi Iraq vào chiếm đóng Gaza. Cuc tn công d trù kéo dài t ba đến năm ngày.
        Yigal Allon tiếp theo, đng ý vi tôi trên phương din tng quát. Tuy nhiên, theo ông ta, Do Thái nên tiến công đến sát kênh đào Suez, đe da Ai Cp s chiếm kênh đào nếu h phong ta thy l Tiran ca Do Thái. Ngoài ra, nên “ly luôn” di Gaza, đưa dân t nn Palestine qua Ai Cp.
        Tôi ăn trưa vi Trung Tướng tr b Yigael Yadin, cu Tng Tham Mưu Trưởng, hin ti là mt Giáo Sư ngành Kho C trong vin đi hc Hebrew. Yadin được th tướng Eshkol mi tho ra bn phương thc làm vic, phân chia nhim v đ có s phi hp gia Th Tướng và Tng Trưởng Quc Phòng.
        Đến bui ti, tôi cùng các tướng lãnh trong b tng tham mưu duyt xét li lnh hành quân trong bán đo Sinai. D tho lnh hành quân này đã được duyt xét, sa đi nhiu ln đ đáp ng tình hình chính tr, quân s. Tôi chp thun d án, tn công vào Sinai trên bn trc tiến quân. Hai trc song song vi nhau, trong khu vc Rafah phiá nam di Gaza, hai trc khác nơi trung tâm Sinai. Bui hp trong b tng tham mưu kéo dài đến 11 gi đêm, sau đó tôi lái xe đến nhà Shimon Peres, nơi cu th tướng Ben Gurion cùng các người khác đang t hp ung mng cho vic b nhim tôi vào b quc phòng.
        Ngày hôm sau, th By 3 tháng Sáu, tôi xp xếp li công vic trong b quc phòng, gp my tướng lãnh thuc b tng tham mưu, tr li các phóng viên báo chí đi phương và quc tế. Đến 5 gi 30 chiu, tôi ri Tel Aviv đi Jerusalem đ gp v th tướng, Yigal Allon, Yigael Yadin, Meir Amit. V Đi S Do Thái t th đô Washington Hoa Kỳ v cũng có mt. 
        Trong bui hp ca y Ban Quc Phòng hôm Ch Nht 4 tháng Sáu. Ngoi trưởng Eban m đu vi phn báo cáo v tình hình chính tr. Tng Thng Hoa Kỳ Johnson vn tìm kiếm “ch ký” ca các nước đng minh, buc Ai Cp không được phong ta thy l Tiran. Tng Thng De Gaulle ca Pháp đã t chi, không mun dính dp vào “vn đ Trung Đông”. Ngoi Trưởng Nga Sô Gromyko gi văn thư cho Đi S Do Thái Moscow đe da, nếu Do Thái phát đng chiến tranh s phi “tr giá” cho hành đng gây hn.
        Tiếp theo Eban, ch huy trưởng ngành Tình Báo Yariv báo cáo v s chuyn quân và các ý đnh ca các nước Rp. Ai Cp đã nhn thc được rng, đng đ quân s vi Do Thái là điu không th tránh được nên đã đ quân vào bán đo Sinai. Mt l đoàn Thiết Giáp Kuwait sp đ b lên Sinai. Mt tiu đoàn Iraq đang trên đường đến di Gaza. Libya và Sudan đã ha đưa quân qua tăng cường cho Ai Cp nhưng vn chưa vào đến Sinai.
        Đã có nhng du hiu cho thy, Ai Cp sp tn công. Hôm qua, Tướng Murtagi tư lnh lc lượng Ai Cp trong Sinai đã phát thanh li kêu gi binh sĩ “Nhim V Trong Ngày” Cairo: “Nhng con mt trên thế gii đang nhìn các bn trong ánh hào quang ca trn chiến chng li k thù hung hãn Do Thái trên mnh đt quê cha đt t… Trn thánh chiến ca các bn nhm mc đích ly li quyn hn ca quc gia Rp… Phi giành li phn đt Palestine đã b cưỡng đot”
        Nasser đang thuyết phc Syria và Jordan đ hai quc gia Rp này nhy vào vòng chiến. Trong Jordan, b ch huy chiến trường đt dưới quyn b Ch Huy Liên Minh Rp do Tướng Ai Cp Abdel Munim Riad ch huy và ông ta đã ra lnh quân đi Jordan dàn quân dc theo biên gii Do Thái. Iraq đã ha s gi qua Jordan bn l đoàn B Binh, và mt đơn v Thiết Giáp. Th Tướng Eshkol chm dt bui hp vi đ ngh trao quyn cho quân đi, la chn thi gian, mc tiêu và phương pháp tn công.
        Sau bui hp trong ni các, tôi tr v Tel Aviv gp v tng tham mưu trưởng và ph tá phòng hành quân, xem xét li lnh hành quân cho b tư lnh Phương Nam. Sau đó bay lên b tư lnh Phương Bc gp Thiếu Tướng David (Dado) Elazar đ nghe thuyết trình v tình hình và kế hoch đi phó. Mt phòng trong b tng tham mưu đã được sa son cho tôi đ ng đêm. Nếu không có chuyn gì đc bit xy ra, trn chiến s bt đu vào lúc 7 gi 45 phút sáng hôm sau.

20. BÙNG N
        Ngày D, 5 tháng Sáu năm 1967, 7 gi 45 phút sáng. Đúng 7 gi rưỡi, tôi có mt trong trung tâm hành quân Không quân. Trong bu không khí căng thng, mi cp mt đu “dán” vào bàn “Binh Đi – Trn Đ”. Khi được báo cáo, phi cơ ca chúng tôi đã đến mc tiêu không b radar khám phá, bao nhiêu sc ép đè nén trong lng ngc mi được x ra. “Chiêu” phóng ra đu tiên đã thành công. Các phi cơ ca ta đang bn phá, th bom trên các mc tiêu, b tư lnh Phương Nam nhn được mt hiu “Hành quân Nahshonim. Chúc may mn”. Nahshon, tên ca lãnh t b lc Judah trong thi gian Di Cư (Exodus), được tin tưởng là người đu tiên đi xung nước khi bin Hng Hi phân tách ra, noi gương cho đám con dân Do Thái đi theo. Các đơn v Thiết Giáp cũng được lnh tiến lên.
        Trong vòng mt tiếng đng h, các bn báo cáo do phi công gi v ti tp: hàng trăm phi cơ ca đch b tiêu hy, hu hết vn còn đu trên mt đt. Các dàn ha tin đi không cũng b loi ra khi vòng chiến, ch có mt phi cơ ca ta b trúng đn. Chúng tôi đã nghin nát sc mnh không quân ca đi phương. Đó mi ch là mt phn sc mnh ca quân lc Ai Cp b hy dit, chiến xa ca chúng đôi vn chưa “đng” vi chiến xa ca đch. Tuy nhiên, mi trong “hip đu”, bao nhiêu cơn ác mng v quân đi Ai Cp đè nén trong các tun l trước đã biến mt. Đúng vy, trn chiến mi bt đu. T “hip th hai” tr đi, Ai Cp đã mt đi li thế v không quân, các đơn v b binh, chiến xa Do Thái tiến quân nhanh chóng trên chiến trường nh được không quân ym tr.
        Trn không tp các căn c Không quân Ai Cp chia làm hai đt. Trong đt đu, x dng 183 phn lc cơ oanh kích 11 phi trường quân s Ai Cp t 7 gi 45 đến 8 gi 55 phút sáng. Tiêu hy 189 phi cơ Ai Cp đang đu dưới đt và 8 trong các trn không chiến. Sáu phi trường b thit hi nng không còn x dng được. bn nm trong bán đo Sinai và hai phi trường Fayid, Kabrit nơi hướng tây kênh đào Suez. Đt không tp th hai x dng 164 phi cơ tn công 14 phi trường, loi khi vòng chiến thêm 107 phi cơ Ai Cp. Không lc Do Thái tn tht trong hai đt không tp: 6 phi công t trn, 2 b bt sng và 3 b thương. Chín phi cơ Do Thái b trúng đn phòng không, rơi ba chiếc còn sáu chiếc khác bay v đến căn c. Phiá Ai Cp, sau mt bui sáng “kinh hoàng” mt 304 trong tng s 419 phi cơ.
        Không lc Do Thái chun b làm “v” này rt k càng. Tư lnh Không quân, Thiếu Tướng Mordechai (Mottie) Hod ban lnh hành quân cho các v Không Đoàn Trưởng chiu ngày 4 tháng Sáu. Đến 8 gi ti, ch huy trưởng các không đoàn ban lnh hành quân cho phi công, nhân viên k thut và đúng 3 gi 45 phút sáng, các phi công được đánh thc, chun b và nhn lnh hành quân cui cùng trước khi “ra đi”. Phi đi đu tiên ct cánh bay đi tn công phi trường Bir Gafgafa trong bán đo Sinai. Mt phút sau, phi tun th hai bay lên mc tiêu Abu Suweir nơi hướng tây kênh đào. Các phi cơ tn công phi trường El Arish không đem theo bom, không lc Do Thái d trù ch cho B Binh đánh chiếm phi trường này đ x dng.
        Trong các phi trường Ai Cp được “đ ý” nhiu nht là căn c không quân Abu Suweir, nhn lãnh 27 phi v oanh kích, kế đến là Fayid vi 24 phi v và phi trường quân s Cairo West 22 phi v.
        Trong khi phi cơ Do Thái bn rn nơi chiến trường Ai Cp, không quân Syria, Jordan và Iraq tn công Do Thái. Syria m đu vi 12 chiếc Mig-17 ct cánh t Damascus lúc 11 gi 50. Hai chiếc oanh kích làng chiến đu Deganiah làm cháy kho thóc và tri nuôi gà. Sau đó th bom nhưng không trúng mt tin đn Do Thái do mt đi đi trn gi Bet Yerach. Các phi cơ Syria khác oanh kích khu Do Thái trong vùng bin Galilee, mt đp nước trên sông Jordan. Ba phi cơ Mig khác tn công phi trường trong thung lũng Jezreel, mt chiếc b súng phòng không bn rơi.
        Không quân Jordan tiếp theo, các phn lc cơ Hunter ct cánh lúc gia trưa, oanh kích khu ngh mát nơi b bin Netanya, phi trường Kfar Syrkin gn Petach Tikvah. Các phi công Jordan tiêu hy mt vn ti cơ Nord đang đu trong phi trường Kfar Syrkin. Hai tiếng đng h sau ba phi cơ Hunter ca Iraq tn công, bn ha tin xung làng Nahalal vì tưởng lm là phi trường Ramat David, không gay thit hi.
        Khi nhn được tin phi cơ Syria, Jordan tn công, tư lnh không quân Mottie Hod ra lnh cho sĩ quan tham mưu tho kế hoch tr đũa. Vài phút sau, tám phi đi đang trên đường đi Ai Cp được lnh đi hướng đến các mc tiêu phi trường trên đt Syria và Jordan.
        Tiếp theo, lúc 12 gi 15, đt không tp th ba nhm vào Syria và Jordan, đ thanh toán hoc làm cho không quân hai nước này yếu đi. Năm mươi mt phi v tn công hai phi trường chính ca Jordan là Mafrak và Amman. Tt c 28 phi cơ ca không quân Jordan b tiêu hy. Syria mt đi 50% s phi cơ (53 trong tng s 112) trong 82 trn oanh kích các phi trường Damir, Damascus, Seikal, Marjarial và T-4. Iraq mt 10 phi cơ trong ba phi v oanh kích. Trong đt không tp th ba dành cho Jordan, Syria và Iraq, không lc Do Thái b rơi 10 phi cơ, 5 phi công t trn, 2 b thương và 2 b bt làm tù binh.
        Trong sut bui sáng, trung tâm hành quân Không quân rt bn roan. Tướng Mottie Hod tư lnh không quân cùng sĩ quan tham mưu cao cp ca ông ta ngi hàng ghế đu trước màn nh bng kính, tôi ngi ngay sau lưng h. Nhng li báo cáo, lnh lc gi đi gi v liên tc trên h thng truyn tin. Các sĩ quan đang trc ra vào đem đến báo cáo, nhn lnh đ chuyn đi đến các đơn v Không quân.
        Mi người đu lng nghe nhng báo cáo do các phi công gi v: “Bn rơi mt chiếc Mig”, “Tôi b trúng đn phòng không nhưng không sao”, “Quay tr v căn c”. Đôi khi nín th “Tôi sp nhy dù ra”, “Không thy dù m ra”. H là bn ca nhau, tt c sĩ quan trc trung tâm hành quân đu nhn ra ging nói ca tng phi công. H dùng nhiu danh t “chuyên môn” phi trong ngh bay mi biết. Ngôn ng ca h có th đem li s “sng chết”. Khi phe ta bn trúng phi cơ đch, mi người đu vui sướng, nhưng khi mt phi công báo cáo b trúng đn, b thương, nhy dù ra, đã xung ti mt đt, đang trn sau mt cn cát, mt bi cây, sau mt hm núi, mi chiến hu đu chú tâm vào người phi công kém may mn. Lp tc, trc thăng cp cu ch theo bác sĩ, được mt chiến đu cơ h tng đi vào đt đch tìm người phi công lâm nn. Dường như có si dây liên h gn bó trong tình chiến hu.
        Tôi đã biết Mottie Hod nhiu năm, cũng như nhng v tư lnh Không quân tin nhim trước ông ta, Ezer Weizman, Dan Tolkowski. Nhưng gia tôi và Mottie có mt đim chung, c hai chúng tôi được sinh ra nơi làng Deganiah. Khi Mottie ra đi, tôi đã cùng vi cha m dn qua làng Nahalal. Chú ca ông ta Zvi Fein là hi viên làng Nahalal, người cha Yosef đã hướng dn tôi trong đêm chiến đu vi Syria năm 1941. Yosef cũng là mt trong nhng người sáng lp làng Metulla, ngôi làng chiến đu cc bc Do Thái, sát biên gii Li Băng.
        Trong khi đó, đài phát thanh Cairo đc bn tin đã bn rơi 40 phi cơ Do Thái. Thc ra điu này có li cho Do Thái, tôi đã ra lnh không cho công chúng biết v kết qa nhng trn đánh trong vòng 24 tiếng đng h, trong khi quân đi Ai Cp vn chưa biết s thc.
        Sau phiên hp trong trung tâm hành quân cùng vi Tng Tham Mưu Trưởng Quân Lc, sĩ quan cao cp, tôi ban hành lnh như sau:
•             Không lc Do Thái s tn công tt c nhng quc gia cho phi cơ tn công chúng ta.
•             Trong khu vc Jerusalem, quân đi ch x dng súng nh chng li quân đi Jordan. Không được x dng pháo binh, th bom khu Ph C (Old City).
•             B tư lnh Phương Bc phi sn sàng tn công quân đi Jordan. X dng l đoàn 10 trong khu vc Jerusalem, và mt đơn v khác tn công lên phiá bc.

        Đúng 12 gi 30, tôi trình by kế hoch hành quân lên th tướng và được chp thun. L đoàn 10 s phi đánh chiếm Đi Scopus. Không lc tn công Jordan và Syria và b tư lnh Phương Bc phi đánh chiếm khu vc Jenin bo đm phi trường Ramat David nm ngoài tm súng đi bác ca đch.
        Sau khi hp vi tng tham mưu trưởng, Tướng Yitzhak Rabin yêu cu trong trn tn công khu vc Jenin, nên chiếm luôn Ya’abad cách Jenin khong vài dm v hướng tây. Tôi chp thun vì Ya’abad là mt làng Rp ln có v trí chiến lược, nm trên mt ngn đi chế ng thung lũng Dothan. Ya’abad có lch s lâu đi t 3500 năm trước nay, nơi đây Joseph b các anh em bán cho lái buôn người Midianite.

21. CHIN TRANH
        Trong thi gian mười năm k t chiến dch Sinai năm 1956, quân đi Ai Cp đã đưa mt lc lượng đáng k vào trong bán đo Sinai xây dng mt h thng căn c vng chc, va đ phòng th, va làm căn c tn công. Nhng căn c gn biên gii sa mc Negev được x dng như mt bàn đp tn công vào đt Do Thái, tin đn ngăn chn sc tiến quân ca Do Thái vào bán đo Sinai.
        Nhng l trình có th x dng chiến xa, và các loi xe c hng nng băng ngang bán đo Sinai nm nơi phiá bc, đi thế bng phng, ch có nhng cn cát và đi thp. Nơi phiá nam trông ging như hình tam giác nhiu đi núi đi thế khó đi li, phiá tây có vnh Suez và phiá đông có vnh Aqaba. Sharm El Sheikh nm chót mũi, thường đi li bng đường bin. Năm 1956, trong chiến dch Sinai, l đoàn  9 đã làm ngc nhiên quân Ai Cp bng cách tiến quân trên đt lin băng qua sa mc.
        Phiá bc bán đo Sinai ch có hai con đường chính nơi hướng bc và trung tâm. Mt con đường nh na nơi hướng nam. Đ gi con đường nơi hướng bc chy dc theo b bin Đi Trung Hi đến thành ph Kantara bên b kênh đào Suez, quân đi Ai Cp xây mt căn c rng ln, vng chc ti Rafah, ngay phiá dưới di đt Gaza. Ai Cp x dng l trình này xâm lăng Do Thái trong trn chiến Đc Lp năm 1948.
        Đ gi con đường qua trung tâm bán đo Sinai, chy t biên gii Do Thái đến thành ph Ismailia, Ai Cp xây my căn c phòng th Abu Ageila và Um Katef. H xây thêm căn c nơi phiá nam Abu Ageila bo v Kusseima và Kuntilla. T hai căn c nơi phiá nam này, quân đi Ai Cp có th ct ngang, cô lp hi cng Eilat tn cùng phiá nam Do Thái. Trong trn chiến Sáu Ngày, các căn c k trên tp trung các đơn v B Binh, Thiết Giáp ca Ai Cp, đ vào bán đo Sinai t ba tun l trước.
        Kế hoch tn công ca quân đi Do Thái s phi đánh xuyên qua căn c chiến lược Rafah trên trc tiến quân nơi phiá bc, ri tiến đánh Abu Ageila bng con đường bt ng (có th vòng li hoc xuyên ngang hoc trc din t biên gii Do Thái). Qua khi hai thành trì kiên c này ca Ai Cp s phi tiến quân tht nhanh gia khong h hai phòng tuyến hoc nhng nơi tp trung quân ca đch, tn công các căn c nơi phiá nam, chiếm kênh đào Suez, ct đường tiếp vn, rút lui ca các đơn v Thiết Giáp, B Binh Ai Cp.
        Mt trn đi đu vi Ai Cp trong bán đo Sinai do ba sư đoàn đc nhim đm trách dưới quyn ch huy ca các Thiếu Tướng: Yisrael Tal, Arik Sharon và Avraham Yoffe. C ba sư đoàn đt dưới quyn ch huy ca b tư lnh Phương Nam do Thiếu Tướng Yeshayahu (Shayke) Gavish làm tư lnh.
        Trong khi không lc Do Thái làm mưa gió, sm sét trên bu tri bui sáng ngày 5 tháng Sáu, sư đoàn dưới quyn Tướng Tal tiến lên trên trc tiến quân phiá bc. L đoàn Thiết Giáp do Đi Tá Shmuel Gonen (Gorodish) ch huy làm n lc chính, đánh tan mt sư đoàn B Binh Ai Cp, xuyên qua căn c Rafah. Các l đoàn khác theo sau, tiến dc theo b bin, chiếm b tư lnh sư đoàn ca đch và tiếp tc mũi tn công đến El Arish lúc chiu ti. 
        Phòng tuyến Rafah là mt thành trì kiên c, vng chc, Tướng Tal điu đng hai l đoàn đánh c ngày mi xong. L đoàn Thiết Giáp dưới quyn Gonen đánh t hướng bc xung, mt đơn v Dù do Raful Eitan ch huy, phi hp vi B Binh đi bc qua nhng cn cát tn công t hướng nam lên. Sau khi Rafah rơi vào tay quân đi Do Thái, thành ph El Arish cùng vi phi trường tht th ngày hôm sau. Đúng như s tính toán ca b tng tham mưu quân lc, Do Thái ly được phi trường El Arish đ x dng như mt phi trường tin phương ym tr cho B Binh cùng Thiết Giáp đang tiến công trong bán đo Sinai.
        Chiếm được El Arish, đơn v Trinh Sát cùng Nhy Dù x dng xe bán xích st chi mũi dùi xung kênh đào Suez. L đoàn Thiết Giáp r ngang vào sâu trong Sinai, đánh chiếm nhng mc tiêu khác, bt tay vi các cánh quân bn tiến quân trên trc l trung tâm (Tướng Yoffe).
        Mũi dùi tn công phiá nam do danh tướng Arik Sharon đm trách. H tn công ban đêm đòi hi s phi hp cht ch gia B Binh, Thiết Giáp và Nhy Dù. Tướng Sharon ra lnh tn công phòng tuyến kiên c Um Katef trn gi con đường đi Abu Ageila vào lúc 11 gi đêm. Trc thăng đưa đơn v Dù vào sau phòng tuyến đch, tn công nhng v trí Pháo Binh Ai Cp đang pháo kích lên trc tiến quân ca các đơn v bn đến Um Katef và Abu Ageila. L đoàn b binh di chuyn sau nhng cn cát tránh ha lc ca đch, đến sát phòng tuyến ri xông vào đánh cn chiến dưới giao thông hào. Mt đơn v Thiết Giáp giao tranh vi chiến xa đch trên tuyến phòng th chính Um Katef, trong khi mt tiu đoàn thiết giáp khác đi hướng đi vòng lên tn công Abu Ageila t hướng nam.
        Trong khi các trn đánh xung quanh khu vc Um Katef, Abu Ageila vn còn đang tiếp tc, mt l đoàn Thiết Giáp dưới quyn Tướng Yoffe di chuyn ct ngang qua trc tiến quân ca Tướng Sharon, bt tay vi các cánh quân bn đang thanh toán nhng mc tiêu gn trung tâm bán đo Sinai.
        Các mc tiêu chính trong bán đo Sinai b đánh tan trong vòng hai ngày tn công. Quân đi Ai Cp bt đu lui v hướng kênh đào Suez. Quân đi Do Thái chiến thng nh quyết tâm, ngay c nhng lúc h sp hết đn dược, nhiên liu cho xe bán xích st và chiến xa. Mt phn do k thut tác chiến , phi hp liên quân binh chng gia các đơn v: b binh, nhy dù, thiết giáp, pháo binh và c công binh.
        Đến gn cui ngày th hai, các đơn v tin phương Ai Cp trong bán đo Sinai không b tn công bt đu di tn theo lnh t th đô Cairo. Khi chúng tôi biết được binh sĩ Ai Cp đang trn đóng Sharm El Sheikh di tn, vi ra lnh đưa mt đơn v Dù vào chiếm đóng Sharm El Sheikh ngay tc khc mà không ch cho B Binh đánh xong các mc tiêu trong khu vc lân cn. Đúng 1 gi trưa ngày 7 tháng Sáu, đoàn trc thăng đưa mt đơn v Dù vào chiếm Sharm El Sheikh. Khi đến mc tiêu, các phi công trc thăng trông thy hai tu phóng thy lôi Do Thái đã vào trước, đu trong bến. Mt đơn v Hi quân dưới quyn Đi Tá Botzer “Cheetah” đã vào Sharm El Sheikh lúc 11 gi 30 trưa. Nhng tù binh Ai Cp đu tiên nm trong tay Hi quân. Ba mươi ba quân nhân Bit Hi Ai Cp đang trn đóng trên hòn đo nh Tiran b bt cùng vi vũ khí khi đnh trn v Ai Cp trên hai tu đánh cá. Mt trong nhng mc tiêu chính cho trn chiến (gii ta thy l Tiran) đã hoàn tt.
        Ti ngày 7 tháng Sáu, tôi được cho biết Nga Sô đang áp lc Hi Đng Bo An Liên Hip Quc hp đ buc quân đi Do Thái ngưng tn công. Tôi triu tp phiên hp gp trong b tng tham mưu và ban lnh hành quân mi lúc 10 gi đêm. Hai sư đoàn đc nhim phi tiến quân v hướng kênh đào Suez ngay tc khc, di chuyn ngay trong đêm ti và phi đánh chiếm thành ph Ras Sudar bên b vnh Suez. Sư đoàn đc nhim dưới quyn Tướng Tal phi ngăn chn, không cho đch trit thoái qua bên kia kênh đào. Sư đoàn dưới quyn Tướng Yoffe phi gi an ninh l trình đến Sharm El Sheikh.
        Mt đơn v dưới quyn Tướng Tal bt đu di chuyn lúc na đêm, đến gn sáng ch còn cách kênh đào Suez mười dm. L đoàn Dù theo sau. Hai l đoàn này phi hp tn công tuyến phòng th Ai Cp gm: bit đng quân, nhy dù, thiết giáp, pháo binh. Sau trn đánh d di, quân đi Do Thái chiếm được thành ph Kantara East lúc 7 gi 30 phút sáng. Hai l đoàn này tiếp tc đánh chiếm cn đường đi Ismailia và chiếc cu Firdan. By tiếng đng h sau, mt đơn v thiết giáp cũng trong sư đoàn, đi vòng hướng khác tn công Bir Gafgafa đánh tan nơi tp trung chiến xa ca đch, xung đến nơi bt tay vi hai l đoàn bn. C sư đoàn đc nhim dưới quyn tướng Tal đã chiếm được chiếc cu Firdan và vùng ph cn, đường rút quân v Ai Cp đã b khóa cht.
        Trong khi đó, mt l đoàn dưới quyn Tướng Yoffe, đi vòng qua hướng tây nam đui theo đoàn quân trit thoái, đang băng qua đèo Mitla đ đến b kênh đào. Trên l trình này đy xác chết, xe c, chiến xa Ai Cp b Không quân oanh kích nm ngn ngang. Khi đơn v tin phương Do Thái bt kp, mt đoàn xe dài đ loi, chiến xa, thiết vn xa, xe ch quân ni đuôi nhau đang chy v hướng đèo Mitla. Mt đơn v gm 9 chiến xa Do Thái được lnh đi đường tt đến chn ca ngõ lên đèo. Nhiu đơn v Ai Cp đã băng qua được đèo Mitla, mt s b không quân oanh kích, bn cháy làm thành mt bãi tha ma, ngiã đi rng ln, trên đèo và khu vc xung quanh. Đoàn quân còn li b dn vào đường cùng, bt buc phi tiến lên tn công 9 chiến xa Do Thái, m đường cho đoàn xe đi lên đèo Mitla.
        Chín chiến xa Do Thái chiến đu rt anh dũng, khóa cht li đi lên đèo. H phi cm c t 5 gi chiu ngày 7 tháng Sáu cho đến trưa hôm sau, đoàn quân tiếp vin mi đến gii ta, thanh toán chiến trường. Sư đoàn dưới quyn Yoffe kim soát được c hai ngn đèo Mitla và Gidi đến b kênh đào Suez. Sau đó, mt l đoàn di chuyn dc theo b kinh v hướng nam.
        Sư đoàn dưới quyn Tướng Sharon, truy kích đch v hướng nam, tây nam, tiêu dit đơn v chiến xa Ai Cp trên đường di tn, chn đánh đoàn xe thiết giáp đch ti Nakhl trên đường tiến quân v phiá nam, bt tay vi quân bn nơi đèo Mitla.
        Di Gaza không có trong kế hoch tn công, tôi tin rng sau khi đánh tan phòng tuyến Rafah (phiá nam Gaza), ly được El Arish, đch quân trong Gaza s đu hàng. Tuy nhiên, quân đi Ai Cp trong di Gaza pháo kích vào các làng đnh cư Do Thái dc theo biên gii nên b tư lnh Phương Nam yêu cu được tn công và ch trong vòng mt ngày ly được.
        Trn tn công chinh phc bán đo Sinai hoàn tt vào ti th By ngày 10 tháng Sáu ti Abu Zneima, mt làng đánh cá nh nm khong gia b phiá đông vnh Suez. Mt đơn v t Ras Sudar di chuyn v hướng nam bt tay mt đơn v Dù t Sharm El Sheikh nơi tn cùng phiá nam (như mũi Cà Mau) tiến lên hướng bc. Trên đường tiến quân, đơn v Dù đánh chiếm El Tor và nhng giếng du ha trong khu vc Abu Rudeis. Chuyn bt tay đúng ra phi hoàn tt 44 tiếng đng h trước đó, điu này làm tôi ni gin, khi ghé thăm bãi chiến trường nơi làng Abu Zneima. Tuy nhiên, khung cnh Abu Zneima làm tôi nguôi cơn gin. Ti nơi này 3500 năm trước đó, nhng chiếc thuyn ch đi mi nuôi trong khu vc Serabit El Khadem băng qua vnh Suez qua Ai Cp, đ trang hoàng nhng cung đin rng ln, lng ly ca nhng vì Vua (Pharaoh) Ai Cp.
        Sau bn ngày chiến tranh, Tng Thng Ai Cp Nasser chp nhn ngưng bn. Đúng 9 gi 45 phút đêm th Năm, ngày 8 tháng Sáu, Tng Thư Ký Liên Hip Quc U Thant thông báo cho Hi Đng Bo An biết, Ai Cp chp thun mt hip đnh ngng bn vô điu kin. Nasser rt đau lòng khi được tin phòng tuyến Kantara East tht th và quân đi Ai Cp kt cng trong bán đo Sinai, không hy vng lp được phòng tuyến mi. Sau đó Nasser ra lnh cho đi s Ai Cp trong Liên Hip Quc chp nhn ngưng bn.
        Ti mt trn Jordan, ngày 5 tháng Sáu, phi cơ Hunter ca Jordan oanh kích khu ph Do Thái trong Jerusalem và phi trường quc tế Lod. Đúng 1 gi 55 phút trưa, Tướng Bull trong đo quân Liên Hip Quc gi đin thoi cho biết, b ch huy ca ông ta trong mt cao c nơi phiá nam ngoi ô Jerusalem, ngay ln ranh gii Do Thái – Jordan đã b mt đơn v Lê Dương Rp vào chiếm đóng.
        Không lc Do Thái tr đũa chp nhoáng loi ra khi vòng chiến không quân Jordan. Thiếu Tướng Uzi Narkiss tư lnh b ch huy Trung Tâm (Central Command) bao gm thành ph Jerusalem, được lnh b tng tham mưu “ly li” tr s Liên Hip Quc, nhân tin “nh luôn” ngôi làng Rp nm ct ngang con đường t Jerusalem đi Bethlehem và khu vc Đi Hebron (Mount Hebron). Sau đó mt đơn v thuc b tư lnh Phương Bc đánh qua phòng tuyến Jordan đến Samaria, chiếm my tin đn ca quân Lê Dương Rp.
        Chiến trường trong vùng Trung Tâm bùng n, mc tiêu chính là thành ph Jerusalem. Thành ph lch s này rt quan trng v mt chính tr cũng như v đi dư, sau năm 1948 Liên Hip Quc chia đôi, na cho Do Thái, phn kia thuc v Jordan và khu Ph C (Old City) nm trong phn đt ca Jordan. Mt l đoàn Thiết Giáp tr b dưới quyn Đi Tá Uri Ben Ari nm ng chiến nơi phiá tây, cách Jerusalem khong mười dm. Mt l đoàn Dù tr b dưới quyn Đi Tá Motta Gur ng chiến trong phi trường, sn sàng vào Sinai. Tình hình trong bán đo Sinai, quân đi Do Thái vi li tn công thn tc, tiến nhanh qua nên không cn đến l đoàn Dù này na nên h được điu đng vào chiến trường Jerusalem.
        L đoàn Thiết Giáp ca Ben Ari tn công xuyên qua nhng v trí đch xung quanh Đi Jordan hướng tây Jerusalem. Sau đó di chuyn sut đêm lên hướng bc Jerusalem gn Đi Scopus nhìn xung khu Ph C, trưa ngày 6 tháng Sáu. Đơn v Thiết Giáp gp nhng quân nhân Dù sng sót sau trn tn công quyết lit m đường tiến lên Đi Scopus đêm qua.
        L đoàn Dù ca Motta Gur khi s tn công lên Đi Scopus lúc 2 gi 30 sáng ngày 6 tháng Sáu. Đơn v này không có thì gi đi thám sát đi thế trước khi tn công vì nhim v thay đi (l đoàn nm ch trong phi trường đ được đưa vào Sinai). H phi đánh xuyên qua phòng tuyến Jordan, được xây dng rt kiên c dc theo hai sườn đi Scopus và Olives. Quân Dù b tn tht nng khi tn công Trường Hun Luyn Cnh Sát Jordan và Đi Ammunition Hill. Các sĩ quan Dù dn đu, xung phong qua bn lp hàng rào phòng th, xông vào đánh cn chiến, thanh toán tng pháo đài, kháng c. Kết qu chiếm được mc tiêu vào lúc 6 gi 15 phút sáng, nhưng s thương vong ca đơn v Dù lên rt cao, nht là cp sĩ quan.
        Khi tôi đến thăm bãi chiến trường Đi Scopus, Tướng Uzi Narkiss báo cáo, đơn v Dù sau khi chnh đn li đơn v s tn công cao c Augusta Victoria nm gia Đi Scopus và Đi Olives vào bui chiu. Đánh xong cao c này, đơn v Dù s ct con đường Jericho đến Jerusalem, không cho quân đi Jordan đến tiếp vin. Tuy nhiên, sau trn đánh sut đêm qua, đơn v Dù vn chưa được b xung tiếp tế đy đ nên trn tn công phi di li đến sáng hôm sau. Trong bui chiu hôm đó, quân đi Jordan sau khi mt v trí chiến lược trên Đi Scopus đã t đng rút lui sâu vào trong đt Jordan.
        Sáng ngày 7 tháng Sáu, quân Dù Do Thái đã làm ch con đường Jericho, h đã hoàn tt vic bao vây thành ph Jerusalem. T mt cao c đi din khách sn Intercontinental trên Đi Olives, Đi Tá Motta Gur l đoàn trưởng đơn v Dù quan sát chiến trường ri ra lnh cho c ba tiu đoàn tiến vào khu Ph C qua cng Lion Gate. Mi đơn v đu náo nc đòi lp công đu (cm c), sau trn chiến Đc Lp năm 1948, tt c người Do Thái b đui ra khi khu Ph C, nhng người còn li già c, tr con đu b quân Lê Dương Rp bt làm tù binh. K c b ch huy l đoàn cũng hăng hái, Đi Tá Motta Gur cùng b tham mưu lên mt xe bán xích st chy vào trước, qua cng Lion Gate, r trái đến Đi Temple. Chính ông ta cũng là người đu tiên nhy ra khi xe, dn đu đoàn sĩ quant ham mưu tiến vào ngôi Đn Vàng (Golden Temple) nơi thiêng liêng đi vi người Rp. Quân đi Jordan đã rút lui t đêm qua, Đi Tá Gur ra lnh cho mt sĩ quan tìm đường lên nóc ngôi đn cm c. Sau đó mi người kéo đến Bc Tường Hướng Tây (the Wailing Wall) đ cùng nhau cu nguyn, làm l truy điu chiến sĩ trn vong. Đó là chn linh thiêng nht đi vi người Do Thái, phn còn li ca ngôi đn th, sau khi đã b người La Mã đt phá hàng ngàn năm trước. (Đi Tá Mordechai “Motta” Gur ch huy l đoàn (quân tr b gi nhp ngũ) Dù là mt quân nhân rt can đm, đã tng b thương, và rt khôn ngoan, hot bát. Cuc đi binh nghip ca ông ta thăng tiến nhanh chóng, ch vài năm sau lên làm Tng Tham Mưu Trưởng)
        Khi l đoàn Dù vào đến khu Ph C, l đoàn Jerusalem dưới quyn Đi Tá Eliezer Amitai tn công lên t hướng nam qua cng Dung Gate. H vào sau quân Dù khong na tiếng đng h vì phi thanh toán vài kháng c còn li và dn dp bãi mìn gia Đi Zion (Mount Zion – Đi Sư T) và nhà th Thánh Peter Gallicantu. Sauk hi c hai l đoàn đã hoàn toàn chiếm được thành ph Jerusalem và khu Ph C, tôi đến thăm anh em binh sĩ và cũng đi ra Bc Tường Hướng Tây đ cùng mi người làm l. (L đoàn Jerusalem là mt l đoàn “Thông Thái” nht trên thế gii. Đa s là sinh viên, giáo sư thuc Vin Đi Hc Hebrew b gi đng viên)
        L đoàn Thiết Giáp (quân tr b) dưới quyn Uri Ben Ari, sau khi hoàn tt nhim v trên chiến trường Jerusalem, tiếp tc đánh chiếm thành ph Ramalla nơi hướng bc Jerusalem vào bui chiu. Ngày hôm sau, l đoàn tiến quân đến bao vây thành ph c Jericho (có tên trong kinh thánh) nm trong Jordan. Thành ph này tràn ngp binh sĩ Jordan t khp nơi di tn v, đến khi đoàn chiến xa Do Thái đến bao vây, h tranh dành nhau chy v hướng sông Jordan. L đoàn Thiết Giáp dàn quân bên này b sông đi lnh. Phiá Jordan thông báo cho Hoa Kỳ và v Đi S Hoa Kỳ cho biết Do Thái không được đánh qua Jordan. Tôi ra lnh cho các đơn v Do Thái không được băng qua sông và phá hy chiếc cu đ chng minh chúng tôi không có ý đ xâm lăng nước láng ging Jordan. Không như điu Joshua đã làm cách đây 3300 năm, đánh du s kết thúc chiến tranh vi Jordan ch không phi bt đu cuc chinh phc.
        Jericho, “Thành ph ca nhng cây Palm” như tên gi trong kinh thánh là mt thành ph c xưa nht trên thế gii, t thi Neolithic (thi đi Đ Đá). Nhng người đu tiên sng nơi đây đã xây nhng kiến trúc bng đá, tháp canh và bc tường bao quanh. H cũng đã biết dùng cành cây trn vi đt sét trong h thng dn nước đ trng trt. Đó cũng là nơi thp nht trên qu đi cu có người sinh sng. Bao quanh là mt vùng đt khô khan, cn ci nhưng Jericho vn được tri ban cho s tươi mát vi nhng giòng sui, ni lên như mt cù lao gia mt h trng c xanh. Cũng ti Jericho, Rahab đã che du nhng quân do thám ca Joshua và Elisha đã làm phép l ra giòng nước. Cho đến ngày nay giòng sui vn có tên là Elisha. Giòng sui vn tn ti, bn b hơn so vi s tàn phá ca thi gian.
        Chiu hôm th Tư ngày 7 tháng Sáu, mt trn đánh chiến xa ngon mc xy ra trong trn đánh chiếm Nablus gn đi danh trong kinh thánh Shechem. Mt Thiếu Úy tr ni danh trong trn này, ch huy bn chiến xa hng nh chng li đoàn chiến xa loi Patton ca Jordan, kết qu bn cháy 7 chiến xa, mt thiết vn xa, mt xe Jeep gn đi bác không dt và mt xe vn ti ch đy quân.
        Trưa ngày th Năm, b tư lnh Trung Tâm báo cáo v b tng tham mưu, đãbt tay được vi các cánh quân thuc b tư lnh Phương Nam. Tn công t Jerusalem xung phiá nam, chiếm Bethlehem, Hebron và Dahariah. Tôi ghé Jerusalem thăm Tướng Uzi Narkiss ri cùng vi ông ta lái xe Jeep đi Hebron. Khu vc Đi Hebron vn n hoa, trong khi dưới thung lũng, cây c đang co li dưới sc nóng thiêu đt ca mùa hè. Tt c đu có mu xanh tươi, không thy xe c trên đường ngoi tr xe quân đi.
        Chúng tôi dng xe, ngm nhìn h Solomon, ri r qua khu Etzion. Trước đó có mt làng ca nhng người Do Thái nng tín ngưỡng, b lính Lê Dương Rp đt phá năm 1948. Không thy du vết nào ca người Do Thái tn ti, quân đi Lê Dương Rp đã dng lên mt tri lính và mt đn th Rp. Tôi đng im lng, tưởng tượng đến nhng gì đã xy ra cho h năm 1948. Vài tháng sau, con cháu ca nhng người Do Thái b giết đã tr v xây dng li ngôi làng ca cha ông h. Ln này con cháu h s được sng vĩnh cu trong khu Etzion.
        Chúng tôi tiếp tc đi sâu vào Hebron, thành ph đang trong tình trng “thiết quân lut”. Đường xá vng lng, ngôi đn th Rp xây trên hang đá Machpelah (Cave of Machpelah), nơi chôn ct nhng người Hebrew (Do Thái xưa) yêu nước, được mt binh sĩ canh gác không cho ai vào (s binh sĩ vô tình phá hoi di tích lch s). Anh ta đưa tay chn xe Jeep ca tôi li, ch lên mt tm bng mi được dng lên “Thánh Đi. Không được phép vào”. Sau đó dường như nhn ra tôi và Thiếu Tướng Narkiss ngi trong xe, anh ta nói “Có l hai v … được quyn vào!”. Tôi cám ơn anh ta ri bước lên nhng bc thm vào bên trong.
        Đó cũng là ln đu tiên tôi được vào trong hang. Lut pháp Rp ngăn cm không cho người Do Thái được vào. H ch được phép bước lên bc th by bên ngoài, ri nhìn vào trong hang qua mt khe h. Tôi bước vào bên trong hang, phiá trái có khu cu nguyn cho người Muslim, bên phi là nhng ngôi m c truyn ca nhng nhà Ái Quc, thánh Abraham, Isaac, Jacob và các bà v ca h.
        Tôi cm đng, vì dân tc Do Thái ngày nay có th đến thăm viếng nơi thánh đi c xưa, mà trước đây h b ngăn cm. Theo kinh thánh, hang “Cave of Machpelah”, Abraham đã mua vi giá “Bn trăm Đng Bc (shekels of silver)” t “Ephron con ca Zohar” đ làm nơi chôn ct. Hai ngàn năm, sau cái chết ca Abraham, trong thi gian Christian, nơi chôn ct nguyên thy ca người Do Thái tr thành mt nhà th và sau đó tr nên mt đn th Rp khi đo Muslim ra đi. Chn linh thiêng đã tri qua bao nhiêu ngàn năm, qua tay bao nhiêu dân tc, người Byzantine, người crusader và Mameluke. Mt dinh th hình ch nht rng ln được xây vào thi Vua Herod (ra lnh giết tr sơ sinh Do Thái) trong thế k th nht trước thiên chúa đã không lưu gi được hình nh ca nhng người du mc chăn cu. Mt trong nhng người đó đã chăn đàn cu cho ông cha v trong by năm đ tr giá cho mi bà v.
        Tôi quyết đnh, n đnh ngày gi thăm viếng đ cho c hai dân tc Do Thái và Muslim được vào cu nguyn, t lòng thành kính nơi chn linh thiêng. Tôi đ ý có lá c Do Thái tung bay trên nóc ngôi đn Hi Giáo, ra lnh đem lá c đó treo trên nóc dinh Thng Đc, không được treo trên nhng ngôi c m, linh thiêng.
        Mt trn cao nguyên Golan Heights, Syria. Trong ngày đu trn chiến, Ai Cp yêu cu Syria nhy vào vòng chiến. Quân đi Syria cho không quân oanh kích, pháo kích vào nhng làng đnh cư dc biên gii. Không lc Do Thái tr đũa, tn công các phi trường Syria, phá hy 53 chiến đu cơ ca h. Đêm đó, chính quyn Syria quyết đnh chm dt “Hành quân Nasser” liên minh vi Ai Cp và thay thế bng “Hành quân Jihad” (Thánh Chiến). Ngày 6 tháng Sáu, Syria đưa nhng đơn v nh tn công mt làng chiến đu, mt tin đn Do Thái nhưng c hai b đy lui. Sau đó Syria ch pháo kích vào các làng gn biên gii và các tin đn ca quân đi.
        Lúc 11 gi 30 trưa hôm th Sáu ngày 9 tháng Sáu, quân đi Jordan và Ai Cp đã gn như b loi ra khi vòng chiến, quân đi Do Thái bt đu tn công nhng v trí quân đi Syria gn biên gii. Quân đi Syria đã thiết lp tuyến phòng th, h thng đn bót rt kiên c dc theo biên gii làm cho quân đi Do Thái tn tht nng nht tri mt trn này. Đến bui ti, quân đi Do Thái chc thng được phòng tuyến Syria ti nhiu v trí, tuyến phòng th Syria xp đ. Quân đi Syria phi rút quân ra khi cao nguyên Golan Heights, tp trung v đ phòng th Damascus s quân đi Do Thái tiến quân nhanh đến th đô như trong bán đo Sinai.
        Ti mt trn Syria, chúng tôi đy mnh mũi dùi tn công nơi phiá bc cao nguyên Golan Heights. B tư lnh Phương Bc điu đng l đoàn Thiết Giáp dưới quyn Albert và l đoàn Golani dưới quyn Yona lên tn công. Quân đi Syria nh đi thế khó khăn trên vùng cao nguyên, công s phòng th vng chc, được pháo binh ym tr hu hiu, cm c đến ti. Hai l đoàn Do Thái mc du b tn tht nng vn xung phong lên phá đưọc phòng tuyến Syria.
        Quân đi Do Thái, sau khi đánh xuyên qua phòng tuyến Syria, chia ra làm nhiu nhánh tn công các thành ph ca Syria. Ti nhiu nơi, quân đi Syria vn kháng c mãnh lit. Trong trn tn công Kala, tiu đoàn trưởng Do Thái b thương, tiu đoàn phó lên thay được 10 phút trúng đn chết, các sĩ quan cp nh hơn ln lượt lên nm tiu đoàn đ tiếp tc tn công. Các thành ph khác Zaoura, Tel Faher ln lượt rơi vào tay quân đi Do Thái. Trong trn đánh Tel Faher, Do Thái b thit hi nng hơn, có tiu đi 13 người, b tn tht 10 người, người tiu đi trưởng t trn. V tiu đoàn trưởng ch huy trn tn công cùng mt đi đi trưởng t trn, tiu đoàn phó b thương nng.
        Sáng hôm sau, th By ngày 10 tháng Sáu, quân đi Syria rút lui ra khi nhng thành ph ln trên cao nguyên Golan Heights. B Binh, Thiết Giáp Do Thái vào chiếm Kuneitra, Massadah và Butmia đã b trng. Trong lúc rút quân, Syria b li nhng vũ khí nng: chng chiến xa, đi liên và nhng quân dng khác.
        Trong khi đó bên Ai Cp, chính quyn cùng b máy chiến tranh rung đng. Bn gi chiu ngày 9 tháng Sáu, đài phát thanh Cairo đc bn tin, Tng Thng Nasser đã chp thun s t chc ca các v tướng lãnh, tư lnh Hi, Lc, Không quân. Hai tiếng rưỡi đng h sau, đài phát thanh li đc bn tin, Tng Thng Ai Cp t chc, nhưng đến 11 gi 10 phút sáng hôm sau, đài phát thanh loan tin, Tng Thng đã ly li đơn xin t chc.
        Sau sáu ngày tn công trên khp các mt trn. Các nước Rp: Ai Cp, Syria và Jordan đã phi chp nhn ngi vào bàn hi ngh. Con s thit hi ca quân lc Do Thái rt “khiêm nhượng” so vi các nước Rp. Do Thái bt sng hàng chc ngàn tù binh, đa s trên chiến trường Sinai và rt nhiu tướng lãnh Ai Cp.

No comments:

Post a Comment