Tuesday, May 17, 2011

Moshe Dayan - PHẦN IIIB. TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG (1953 – 1957)


PHN IIIB. TNG THAM MƯU TRƯỞNG (1953 – 1957)

        Th tướng Ben Gurion rt căng thng, ông đc đi đc li nhiu ln bn hip ước, đc tng ch, đôi lúc cp lông mày trên trán cau li, sau đó gp t giy li cn thn b vào túi bên trong áo veston. Thi gian rt quan trng cho vic chun b, tôi ra khi phòng hp đánh mt công đin ha tc cho trưởng phòng hành quân “Kết qu tt cho hành quân Kadesh. Cho lnh các đơn v di chuyn đến tuyến xut phát ngay lp tc. Phi gi bí mt cuc chuyn quân, thc hin hành quân nghi binh chng li Jordan, lý do h cho quân đi Iraq vào. Chúng tôi s tr v ngay ti nay, s đến Do Thái ngày mai”

15. CHIN DCH SINAI
        Chúng tôi s phi chiến đu trong bán đo Sinai, mt vùng đt rng gp ba ln nước Do Thái. Na vùng phiá bc Sinai là sa mc mênh mông, phn còn li là núi đi rt khó di chuyn. Mc đích ca chúng tôi là làm “vô hiu hóa” s đe da xâm lăng ca Ai Cp, thanh toán t chc khng b Fedayeen (Sau này là Tháng Chín Đen) trong di đt Gaza và chiếm đóng Sharm El Sheikh nơi tn cùng phiá nam. Ly được Sharm El Sheikh, s làm tan biến s phong ta vnh Aqaba ca Ai Cp và khai thông thy l Tiran.
        V trí chiến lược ca Sharm El Sheikh rt quan trng, nhìn xung thy l Tiran, tu bè t min Vin Đông, và t đông Phi châu phi đi qua đ ra vnh Aqaba và đến hi cng Eilat ca Do Thái. Nếu thy l này được giao thông d dàng, Eilat s tr thành mt hi cng quan trng, đem ngun sng đến sa mc Negev. Thy l nh hp này có b rng khong 650 b (feet) nên người Ai Cp ch can đưa vài khu đi bác vào khu vc lân cn Sharm El Sheikh là có th ngăn cn tu bè Do Thái qua li.
        Chiến dch Sinai bt du vào bui chiu ngày 29 tháng Mười khi mt tiu đoàn gm 395 quân nhân thuc l đoàn 202 Nhy Dù, được th dù xung khu vc phiá đông đèo Mitla, sâu trong bán đo Sinai, cách kênh đào Suez khong 30 dm. Tiu đoàn Dù được mười sáu vn ti cơ Dakota đưa đến v trí th dù, bay băng qua bán đo Sinai dưới cao đ thp đ tránh dàn radar Ai Cp. Đ phá hy h thng truyn tin ca Ai Cp, hai tiếng đng h trước đó, bn phi cơ cánh qut cũ Mustang bay sát mt đt vào trong Sinai ct nhng đường dây đin thoi truyn tin ca đch bng cánh qut và cánh phi cơ.
        Mt tiu đoàn Dù khác tp trung nơi biên gii Jordan đ to s nghi binh, đánh la Ai Cp và các nước trong liên minh Rp. Lnh ca v l đoàn trưởng long danh Nhy Dù Arik Sharon, trong trường hp xe b hng máy hoc lún cát trong sa mc vn phi li b tiến lên. Qu nhiên quân Dù chiếm được v trí đu tiên ca đch nm ngay trung tâm bán đo Sinai Kuntilla. Sharon tiếp tc mũi tn công sâu vào trong sa mc, mũi dùi th hai tiến v hướng tây. Cui cùng, khi ch còn li 2 trong s 13 chiến xa, l đoàn Dù ch còn cách mc tiêu th hai 25 dm, c đim Thamad là mt tuyến phòng th kiên c, vng chc ca Ai Cp. Quân Nhy Dù trên xe bán xích st xông thng vào chính din, sau đó t ra làm nhiu nhánh tn công. Thamad lt vào tay Do Thái sau 45 phút chiến đu.
        Trong khi trn đánh chiếm Thamad vn còn đang tiếp din, mt tiu đoàn Dù khác trong l đoàn ca Sharon tiến lên trước tn công Nakhl, chiếm được mc tiêu trong vòng 20 phút. Đơn v này tiếp tc tiến lên bt tay vi tiu đoàn bn nhy dù xung chiu hôm qua nơi đèo Mitla. Trc tiến quân nơi phiá nam do l đoàn Dù đm trách gn như hoàn tt.
        Cũng trong đêm đu tiên, quân Do Thái chiếm được Nakeb nơi hướng nam sát biên gii Jordan vi sa mc Negev. Sáng sm hôm sau, l đoàn 4 đánh chiếm Kusseima, trên đường giao thông quan trng hướng bc Kuntilla. Chiếm được Kusseima, quân đi Do Thái đã m thêm mt ca ngõ vào bán đo Sinai, hoàn tt giai đon đu chiến dch Sinai.
        Quân đi Ai Cp phn ng trong giai đon đu chiến dch. H đã không x dng ha lc đúng mc, li thế v s lượng vũ khí ca Nga Sô, h cũng chưa x dng không lc vi nhng phi cơ ti tân nht ca Nga Sô. B binh Ai Cp có chng c lúc mi b tn công, nhưng khi thy có đơn v Do Thái khác di chuyn  ngang qua, h s b ct đường rút lui nên tan hàng b chy. Khi quân Do Thái vào được phòng tuyến bên trong, h đu hàng thay vì tiếp tc chiến đu. Không lc Ai Cp ch ym tr cho quân trú phòng, tn công l đoàn Dù 202 trên trc tiến quân nhưng khi máy bay Do Thái lên ym tr quân Dù, phi công Ai Cp li bay v phi trường tránh trn không chiến.
        Trong khi tôi đang thăm các b tư lnh nơi phiá nam, báo cáo gi v cho biết, mt đơn v trinh sát thuc l đoàn 7 (Thiết Giáp) va chiếm được v trí chiến lược quan trng Deika, ngn đèo nh hp cách Kusseima 15 dm v hướng tây gn ln ranh gii gia hai sa mc Negev và Sinai. Điu này s làm d dàng cho lc lượng Thiết Giáp tiến quân trên trc l trung tâm, tn công Abu Ageila t hướng nam. Hai ngày sp ti, trn chiến ln s bùng n vì quân đi Ai Cp tp trung b trí phòng th nơi phiá bc bán đo Sinai.
        Tr v b tng tham mưu lúc tri ti, tôi được biết liên quân Anh-Pháp đình hoãn cuc tn công ca h li, không oanh kích các phi trường Ai Cp vào bui sáng hôm sau 31 tháng Mười như trong hip ước. Tôi đi đến nhà th tướng Ben Gurion, lúc đó đã lên giường đi ng vì b cúm. Ông ta rt lo âu vì sinh mng binh sĩ Dù đang chiếm đóng đèo Mitla, mun đem h v ngay trong đêm. Rõ ràng ông vn còn b cơn ác mng s thit hi ca Bit Đng Quân, b bao vây trong trn tn công làng Kalkilia, tôi phi trn an v nguyên th quc gia, không cn phi có s tr giúp ca người Anh ln người Pháp, chúng ta vn có th hoàn thành s mng.
        Ti hôm đó, chính ph Anh, Pháp gi đi “ti hu thư” cho Ai Cp và Do Thái, yêu cu c hai phiá ngưng bn và rút quân đi ra khi khu vc kênh đào Suez 10 dm trong vòng 12 tiếng đng h. Ai Cp phi đ cho liên quân Anh-Pháp vào chiếm đóng hi cng Said (Port Said), Ismalia và Suez đ bo đm cho tu bè lưu thông. Không tuân hành theo “ti hu thư”, chính ph Anh, Pháp s phi x dng võ lc đánh chiếm khu vc kênh đào Suez.
        Chính ph Hoa Kỳ cũng vi lên tiếng, Ben Gurion nhn được mt công đin t Tng Thng Eisenhower, đ ngh Do Thái rút quân ra khi bán đo Sinai. Khi li yêu cu không được tha mãn, đi s Hoa Kỳ trong Liên Hip Quc Henry Cabot Lodge yêu cu triu tp y Ban An Ninh, kêu gi Do Thái rút quân hay s b trng pht “Cm Vn”, và c hai nước Anh Pháp. Anh, Pháp ph quyết li kêu gi ca Eisenhower cũng như Liên Hip Quc.
        Tuy vy, Anh-Pháp vn không oanh tc my phi trường Ai Cp trong khu vc kênh đào Suez sau khi thi hn 12 tiếng đ h đã qua. Quân đi Do Thái phi chiến đu mt mình trong ngày 31 tháng Mười trước s đe da ca không quân Ai Cp. Cũng trong ngày hôm đó, Ai Cp đưa thêm B Binh, Thiết Giáp vào bán đo Sinai. Hi quân Ai Cp cũng được lnh bn phá dc theo b bin Do Thái và cp tc đưa thêm quân đến Sharm El Sheikh. Đến 5 gi chiu hôm đó, không quân Anh-Pháp bt đu oanh tc các phi trường ca Ai Cp.
        Thiếu s ym tr ca Đng Minh, L đoàn 7 (Thiết Giáp) đã đánh nhng trn chiến xa ngon mc, ly được Abu Ageila, đp nước Ruafa, Bir Hassna, Jebel Livni, và Bir Hama. Quân đi Do Thái đã tràn ngp nhng căn c quan trng ca Ai Cp nơi hướng bc và hướng đông bán đo Sinai, dn đường tiến quân v hướng tây. L đoàn chiến xa đã chiến đu anh dũng không được không quân ym tr vì máy truyn tin liên lc vi không quân không x dng được.
        Đến bui chiu, tiu đoàn đánh chiếm được c đim quan trng Abu Ageila vào bui sáng, đng trn nng nht trong l đoàn Thiết Giáp ti đp nước Ruafa. Đó là tuyến phòng th vng chc ca quân đi Ai Cp, bo v đường giao thông đến Um Katef và Um Shihan v hướng đông. Binh sĩ trong tiu đoàn đã đui sc sau ba ngày tn công không ngng, tuy nhiên v tiu đoàn trưởng vn đc thúc binh sĩ tha thng xông lên.
        Đơn v Do Thái tn công t hướng tây nam lên. Góc phòng tuyến này được Ai Cp đào giao thông hào, t chc phòng th rt kiên c, hơn 20 súng chng chiến xa gm đi bác 57ly, 30ly và 25 súng pounds. Do Thái tn công vào lúc mt tri ln, quân trú phòng Ai Cp khai ha d di, đt đu trúng mt xe bán xích st, tt c binh sĩ trên xe đu b thương. Quân Do Thái khưng li đi tri ti tiếp tc tn công. Đi bác chng chiến xa Ai Cp bn cháy thêm mt chiến xa, tuy nhiên đi hình tn công vn va bn va tiến lên. Trong giai đon cui ca trn đánh, các chiến xa Do Thái hết đn đi bác, phi tn công bng lu đn và tiu liên. Sau khi thanh toán xong chiến trường, các binh sĩ Do Thái b thương được gom li trước mt xe Jeep, nh đèn sáng đ được băng bó. Lúc đó tt c chiến xa Do Thái đu hết đn đi bác và xăng nht cn được tái tiếp tế nhanh chóng đ t chc vic phòng th, đ phòng quân đi Ai Cp phn công ly li căn c. Qu nhiên khong 9 gi đêm, quân Ai Cp được pháo binh ym tr tn công tr li nhưng tht bi phi rút v El Arish, mt thành ph bên b bin Đi Trung Hi, đ li trên chiến trường xác chết và súng đn.
        Sau trn đánh chiếm đp nước Ruafa, Do Thái kim soát được ba trc l chính nơi phiá nam chy băng qua bán đo Sinai: Nakhl - Mitla, đường đi ngang qua Jebel Livni và con đường hướng tây nam ngang qua Bir Hassna. Trong khi nhng đơn v Thiết Giáp tn công khu vc Abu Ageila và nhng trn không chiến trên bu tri Sinai, nhiu trn đánh khác cũng đang xy ra. Ngày 31 tháng Mười, đơn v Dù chiếm đóng đèo Mitla đng nng, t 12 gi rưỡi trưa kéo dài by tiếng đng h.
        Sau khi b phn chính ca l đoàn Dù đánh xuyên qua Nakhl, bt tay vi tiu đoàn Dù th xung khu vc Parker Memorial gn đèo Mitla, v l đoàn trưởng Arik Sharon yêu cu được tn công lên chiếm ngn đèo. Ông ta ch được lnh cho mt toán lên thám sát tránh đng đ vi đch quân.  Sharon thường làm theo ý riêng ca ông ta, gi đi c mt đơn v có kh năng đánh chiếm đèo Mitla, gm hai đi đi x dng xe bán xích st, ba chiến xa, mt trung đi trinh sát và mt trung đi súng ci ym tr. Ch huy đơn v đc nhim này là mt tiu đoàn trưởng, v l đoàn phó cũng đi theo.
        Khi đoàn quân Nhy Dù tiến đến chân đèo, lính Ai Cp trong công s phòng th hai bên sườn đi bn xung như mưa. Đoàn xe bc st Do Thái vn tiến lên, h phng đoán Ai Cp ch có mt đơn v nh trn gi ngn đèo. Trên con đường nh hp tiến lên đèo, đoàn xe ch quân Dù b đch bn xung càng lúc càng mnh, trúng my xe bán xích st dn đu. V tiu đoàn trưởng chy lên phiá trưoơc đ quan sát tình hình, b kt luôn, tiến thi lưỡng nan. Nhng xe dn đu được lnh vn tiếp tc tiến và qua khi đim phc kích, phn còn li b ha lc đch t trên cao bn xung đàn áp không lên được, s thương vong ngày càng tăng.
        Đến tám gi ti, đơn v Dù mi thanh toán được mc liêu, làm ch đèo Mitla. S tn tht cao 38 t trn, 120 b thương. Đơn v Ai Cp gi đèo, đào công th phòng th sau nhng hc đá kiên c dc hai bên sườn núi, b trí đi liên, đi bác chng chiến xa chi xung con đường cht hp đi lên đèo. Sáng sm ngày hôm trước, Ai Cp đưa năm đi đi lên đóng trên đèo, đem theo nhiu súng chng chiến xa, khong 40 khu đi bác không dt Tip Khc, cùng nhiu đi liên. Ngoài ra còn được 4 phn lc cơ Meteor, 6 Mig t mt phi trường gn đó ym tr. Các phi cơ Ai Cp liên lc được vi quân b dưới đt d dàng.
        Trn chiến bt đu, vi lot đn đi bác không dt, đi liên làm xe ch nhiên liu bc cháy, tiếp theo là xe ch đn cùng vi ba xe khác. Viên sĩ quan đi đi trưởng va ra lnh va nhy ra khi chiếc xe bán xích st b trúng đn chết ngay ti ch. Trung đi súng ci b tê lit trong gi phút đu. Bn xe bán xích st, mt xe tăng, mt xe Jeep và mt xe cu thương trúng đn nm ti ch. Binh sĩ Dù nhy ra khi xe, áp sát vào chân núi, bò lên đánh cn chiến, thanh toán tng v trí chiến đu ca đch.
        L đoàn Dù đưa thêm hai đi đi lên tăng vin, đi vòng sau lưng leo lên đnh đèo ri t trên đánh xung mi thanh toán hết kháng c ca đch. Kết qu, phiá Ai Cp b li 150 xac chết trên trn đi, s còn li b chy v hướng kênh đào Suez.
        S chiến đu can đm ca các chiến sĩ Dù đáng khen. Sĩ quan cao cp trong b Tng Tham Mưu yêu cu trng pht đơn v trưởng Dù (Sharon) đã không tuân lnh nhưng tôi b qua. Theo tinh thn bn hip ước, quân đi Do Thái không được tiến gn kênh đào Suez mười dm. Sharon đã làm điu vô ích, chiếm được đèo Mitla ri phi b, được lnh tiến quân song song vi kênh đào v hướng Sharm El Sheikh ca ngõ ra vnh Aqaba.
        Thế gii lên án Do Thái v nhng cuc hành quân trong bán đo Sinai, và làm d hơn na khi người Anh, Pháp th bom các phi trường Ai Cp trong khu vc kênh đào Suez trong đêm 31 tháng Mười. Hoa Kỳ xách đng các nước tây phương chng li, người Nga Sô cũng làm tương t trong khi cng sn, lên án các hành đng quân quân s đi vi Ai Cp.
        Sau hai ngày tn công, tôi nhn đnh quân đi Do Thái có th đt được mc tiêu trong vài ngày sp ti. Cùng vi b tư lnh Phương Nam, tôi đi thăm l đoàn 10 hôm th Tư ngày 31 tháng Mười, ra lnh cho l đoàn cp tc tn công Um Katef nhanh chóng. Mc tiêu này cùng vi Um Shihan nm trong khu chiến lược Abu Ageila vn do đch quân trn đóng, ngăn cn bước tiến quân vào trung tâm bán đo Sinai.
        Không như hai đơn v thin chiến Dù và Thiết Giáp, l đoàn 10 gm toàn quân nhân tr b mi đng viên, không được hun luyn đy đ, thiếu kinh nghim chiến đu. Tôi không chp nhn tình trng này, tai ca tôi đã nghe đ li than vãn ca các sĩ quan. Tôi biết rng, h đã mt mi, không được tiếp tế đúng hn, tri lnh vào bui ti, ban ngày quá nóng, cát bi sa mc làm kt đn vũ khí ca h, xe c b kt trong vũng bùn. Tôi không th làm thay đi được thi tiết vùng sa mc Negev, phi tìm mt con đường khác tiến quân.
        L đoàn 10 tn công Um Katef đêm đó không đem li kết qu. Mt đơn v khác thuc l đoàn 37 Thiết Giáp lên tn công cũng tht bi. Thc s, sĩ quan trong đơn v này nóng lòng tn công, di chuyn nhanh trên xe bán xích st không đi chiến xa lên ym tr nên b thit hi nng. Thêm vào yếu t tình báo sai lm, không gom đ lc lượng trước khi tn công. Tôi ra lnh cho b tư lnh Phương Nam phi cp tc m mt con đường khác xuyên qua Um Katef.
        X dng l đoàn 10 không hiu qu, b tư lnh Phương Nam thay v l đoàn trưởng và tôi chp thun. Trong l bàn giao đơn gin trên chiến trường, tôi nhc nh, người sĩ quan đơn v trưởng phi điu đng binh sĩ ca mình nơi bãi chiến trường. Nếu ông ta không đ kh năng, không nên pht ông ta nhưng phi nhường ch cho người khác.
        Bn mươi tám gi trôi qua k t lúc chiến dch Sinai bt đu. Trong đêm 31 tháng Mười, trc tiến quân nơi trung tâm Sinai, đi mũi tiến quân lên hướng bc, tn công v trí phòng th kiên c Rafah nơi cui di Gaza, dn đường đi El Arish, mt thành ph ln bên b bin Đi Trung Hi. Phòng tuyến Ai Cp Rafah có rt nhiu giao thng hào, quân Do Thái áp dng chiến thut “đc công” chia làm nhiu toán nh, băng qua bãi mìn, ct hàng rào phòng th, xông vào tn công.
        Khi nhng chiến xa tiên phong ca l đoàn 27 Thiết Giáp đến ngã tư đường đi El Arish, binh sĩ Do Thái nhn được tin mng, l đoàn 1 B Binh đã chiếm được thành ph Rafah. Vn còn giao tranh l l trong khu vc ph cn nhưng tt c mi binh sĩ trong hai l đoàn đu vui sướng không gi được cm xúc. Binh sĩ b binh trông thy chiến xa phe ta, b v trí chy li xe thiết giáp ôm nhau reo hò. Tôi đang đi theo cánh quân l đoàn 27 Thiết Giáp cũng vui lây theo đoàn quân chiến thng. Người quân nhân đu tiên được tôi bt tay, ôm vai là viên sĩ quan l đoàn phó, l đoàn 1 B Binh đang ch huy mt cánh quân ca l đoàn.
        Sáng hôm sau, l đoàn 27 Thiết Giáp tiếp tc mũi tiến quân đi El Arish. Trên l trình h ch gp vài kháng c nh không đáng k. Đến gn na khuya, đoàn chiến xa, quân xa Do Thái mi đến vùng ngoi ô El Arish. Binh sĩ đã mt mi trên l trình dài, v li đoàn xe cn tiếp tế nhiên nhiu, tu b nên đi đến sáng hôm sau mi vào thành ph. Tôi nhn được công đin t b Tng Tham Mưu, ra lnh cho l đoàn 9 B Binh khi s tiến quân đi Sharm El Sheikh vào sáng sm ngày 2 tháng Mười Mt và l đoàn 11 B Binh thanh toán nhng kháng c trong di Gaza. Chúng tôi đã đi đến chương cui ca chiến dch Sinai.
        Đúng 6 gi sáng, chúng tôi tiến vào thành ph b trng, đơn v cui cùng ca Ai Cp đã rút đi t đêm qua. Trước khi rút lui quân đi Ai Cp đã đt phá nhiu ca tim nhưng vn còn sót li rt nhiu quân dng. Khung cnh rt hn đn, binh sĩ Ai Cp b v trí chiến đu leo lên đoàn quân xa rút lui khi nghe lnh di tn. Trong bnh vin, mt cnh tượng hãi hùng, mt binh sĩ Ai Cp nm chết trên giường gii phu, chân va mi b cưa. Bác sĩ, y tá b rơi bnh nhân nm chết, lo di tn. Chúng tôi tìm thy my thương binh Ai Cp đang trn ngoài vườn, ra lnh cho ban quân y chăm sóc vết thương cho h.
        Mt s binh sĩ Ai Cp không di tn kp ra đu hành, mt s khác ln trn trong thành ph chiến đu như du kích. Trong lúc tôi đang đng bên ngoài mt căn nhàquan sát, mt binh sĩ Ai Cp np sau hàng rào căn nhà đi din, qut mt tràng tiu liên nhưng không trúng tôi, làm chết người lính mang máy truyn tin đi theo.
        L đoàn 27 Thiết Giáp không trong thành ph lâu, cho quân đi chiếm đóng phi trường El Arish và con đường đi Abu Ageila. Phn còn li ca l đoàn lên đường truy kích đoàn xe di tn ca đch trên đường đi Kantara nơi hướng bc kênh đào Suez. Ri rác trên đường, xác xe c Ai Cp b không quân bn cháy nm vương vãi khp nơi.
        Lúc 11 gi sáng, tôi lên chiếc máy bay (Bà Già loi Cessa) ct cánh t phi trường El Arish v b Tng Tham Mưu. Tôi ra lnh cho viên phi công lên cao đ, t đó có th trông thy đoàn xe chuyn quân Do Thái đang di chuyn. Năm tiếng đng h sau khi vào thành ph El Arish, đơn v tin phương ca chúng tôi ch còn cách xa kênh đào Suez khong mười dm. Trc tiến quân vào bán đo Sinai nơi hướng bc, đánh chiếm Rafah, El Arish, Kantara coi như kết thúc.
        Tôi đi gp th tướng Ben Gurion, ông ta đã kho, tinh thn lên cao. Ông ta hi tôi kết qu trn đánh Rafah, El Arish và tình hình ti nhng bãi chiến trường khác. Tôi báo cáo, hi quân Anh đang tun tiu trong khu vc gn Sharm El Sheikh. Tng kết sơ khi, chúng tôi có 100 quân nhân t trn và khong 700 b thương. Chúng tôi không đếm hết s xác quân Ai Cp b li trên chiến trường nhưng bt được my ngàn tù binh. Sĩ quan Quân Pháp báo cáo binh sĩ ca ta đi x tt vi tù binh, ch có mt trường hp “tr thù”. Tù binh được nuôi ăn khu phn “đ hp” ca quân đi.
        Cũng trong ngày 2 tháng Mười Mt, l đoàn 27 Thiết Giáp đã hoàn tt, chiếm được các mc tiêu trên trc tiến quân trung tâm, Kusseima, Jebel, Livni, Ismalia. L đoàn 11 B Binh cũng thanh toán xong nhng kháng c trong gii Gaza.
        Nhim v cui cùng, tn công Sharm El Sheikh đã được trao cho l đoàn 9 B Binh. Chiu hôm đó, chúng tôi quyết đnh tăng cường thêm cho đơn v tn công. Hai đi đi Dù được th xung đánh chiếm phi trường E Tor trong vnh Suez. Khi phi trường đã được binh sĩ Dù bo v anh ninh, chúng tôi s không vn thêm mt tiu đoàn B Binh đến E Tor. Đúng na đêm, mt tiu đoàn thuc l đoàn 202 Nhy Dù ri Parker Memorial, di chuyn theo hướng tây nam, băng qua Ras Sudar đến E Tor cách đó khong 105 dm. Chiu hôm đó, đơn v Dù phi cho trung đi trinh sát đi thám thính con đường t E Tor đi Sharm El Sheikh. Theo lnh hành quân mi, l đoàn 9 s tn công Sharm El Sheikh t hướng bc, đơn v Dù xut phát t E Tor tn công t hướng nam lên.
        Sáng hôm sau ngày 3 tháng Mười Mt, tôi ngi trên mt phi cơ Dakota bay ngang đu trc tiến quân ca l đoàn 9 B Binh còn cách Sharm El Sheikh khong 45 dm. Tôi liên lc vi v l đoàn trưởng trên máy vô tuyến được báo cáo, l trình trên sa mc rt khó đi. Không th nào đáp phi cơ xung được (thi gian 1956 chưa có trc thăng), tôi ra lnh cho phi công bay lên E Tor, đc thúc đơn v Dù tn công mnh vào Sharm El Sheikh đ nh gánh cho B Binh, sau đó thăm b ch huy l đoàn 202 Nhy Dù ri bay đi Bir Hama gp v l đoàn trưởng l đoàn 27 Thiết Giáp, l đoàn này lp được nhiu công trng nht, phá được nhiu v trí phòng th ca đch. Chuyến thăm viếng cui cùng là El Arish, tôi ra lnh đơn v đang chiếm đóng, t chc đi sng dân chúng, sinh hot bình thường tr li. Tôi v đến b Tng Tham Mưu lúc by gi ti.
        Trong khi chiến trn đang bùng n trong bán đo Sinai, Liên Hip Quc triu tp Đi Hi Đng ngày 1 tháng Mười Mt và chp thun gii pháp ca Ngoi Trưởng Hoa Kỳ John Foster Dulles, yêu cu Anh, Pháp và Do Thái ngưng bn và rút quân ra khi vùng Sinai. Ngày hôm sau, Ai Cp kéo hai chiếc tu vào trong kênh đào Suez và đánh chìm, phá hoi đ không cho tu bè lưu thông. Điu này làm cho người Anh mt mt, đã tuyên b liên quân Anh-Pháp s gi kênh đào Suez cho tu bè quc tế đi li t do. Người Anh trước đó đã nghi ng ý đ ca Nasser, đnh th bom đánh chìm hai chiếc tu này khi chúng đang đu trong hi cng Said nhưng đã quá mun.
        Mt tuỳ viên quân s trong tòa đi s Pháp gi đin thoi cho tôi nói rng, người Pháp cũng bc mình vì người Anh vn do d cho liên quân Anh-Pháp đ b lên khu vc kênh đào Suez ngày 6 tháng Mười Mt. Người Pháp mun đ b sm hơn hai ngày, s rng quân đi Liên Hip Quc s vào trước. Thc s thì quân đi Do Thái đã chiếm gn hết bán đo Sinai, ch còn mc tiêu cui cùng Sharm El Sheikh, nơi Ai Cp kim soát thy l Tiran t vnh Aqaba đến hi cng Eilat ca Do Thái nơi tn cng phiá nam (như Mũi Cà Mau).
        Dag Hammarskjold, Tng Thư Ký Liên Hip Quc tuyên b Anh, Pháp và Do Thái đã chi b đ ngh ca Liên Hip Quc. Ông ta nói tiếp, trong khi đó Ai Cp đã chp thun. Người Nga cùng các nước chư hu trong khi cng sn đòi hi “Ba K Gây Hn” phi tuân theo đ ngh. Đi s Hoa Kỳ trong Liên Hip Quc Henry Cabot Lodge đưa ý kiến thành lp hai y ban quc tế đ lo chuyn kênh đào Suez, và s mâu thun gia Do Thái, Ai Cp.
        Người Anh vn gi ý đnh cho quân đ b vào ngày 6 tháng Mười Mt, tuy nhiên vì lý do khn trương, sáng sm ngày 5, liên quân Anh Pháp th dù mt tiu đoàn Nhy Dù Anh xung chiếm đóng phi trường Gameel trong hi cng Said, mt tiu đoàn Nhy Dù Pháp xung chiếm chiếc cu ni hi cng Said vào trong đt lin.
        Cũng hôm đó (5/11/1956), chúng tôi đã thanh toán xong mc tiêu Sharm El Sheikh do công ca l đoàn 9 B Binh và l đoàn 202 Nhy Dù. Hi quân Do Thái đã đến cm c trên đài cao Sharm El Sheikh.
        Chúng tôi khi hành trên ba chiếc xe, mt chiếc xe ch huy (xe thường) và hai xe vn ti nh (xe van) dân s, cùng vi vài binh sĩ tr b thuc đơn v đang trn gi E Tor. Trên đường đi không mt bóng người, bên phi chúng tôi là mu xanh ca vnh Suez, m xa phiá bên trái ngoài cát trong sa mc nhô lên nhng ngn núi. Đi được na đường khong 30 dm, tôi thy tng toán lính Ai Cp t hướng Sharm El Sheikh đi lên, h va mi thoát ra khi thành ph sau trn tn công đêm qua. Đây đó ri rác xác chết, lính Ai Cp b thương, kết qu cuc chm súng vi tiu đoàn Dù trên đường tiến quân. Khi chúng tôi đến gn Sharm El Sheikh, càng thy nhiu lính Ai Cp. Tôi ra lnh cho đơn v bo v không được n súng. Quân đi Ai Cp phòng th Sharm El Sheikh đã b đánh tan, trên đường rút lui cũng không đ ý đến đoàn xe ba chiếc ca chúng tôi.
        Gia thanh thiên bch nht, mt khung cnh điêu tiu, bóng dáng t thn hin ra. Chúng tôi có th cm thy sc nóng ca sa mc t mc đường bc lên, bóng dáng binh sĩ Ai Cp trong quân phc khaki xut hin ri biến mt sau nhng đn cát. Điu chc chn là h trông thy chúng tôi, h không n súng, cũng không ln trn, đ ba chiếc xe chúng tôi đi ngang qua. Gương mt ca h chng t đã kit sc trên đường rút quân, nhng người b thương lết bết c gng theo sau. Có người không thèm tránh xe làm chúng tôi phi đi vòng qua.
        Cui cùng chúng tôi gp mt đơn v Do Thái nm gi đon đường va chiếm được. Viên sĩ quan đi đi trưởng cho biết, tiu đoàn ca anh ta tn công, chiếm được con đường đến Sharm El Sheikh vào lúc năm gi sáng. Đúng 6:30 sáng, mt phi cơ cánh qut Cessna đưa v l đoàn trưởng l đoàn 9 B Binh đến, nh tiu đoàn Dù đánh mnh lên, vào vùng ngoi ô Sharm El Sheikh thêm mt dm. Tiu tiu đoàn trưởng đơn v Dù ra lnh tn công, nhng xe bán xích st m đường tiến lên. Được phi cơ ym tr hu hiu, tiu đoàn tn công d dàng, đến 9:30 sáng, v tiu đoàn trưởng trên chiếc xe bán xích st dn đu vào đến ca ngõ thành ph Sharm El Sheikh. Bên kia, l đoàn 9 B Binh cũng vào đến.
        Tôi vào đến Sharm El Sheikh, ra tn hi cng nơi đu mũi bán đo Sinai quan sát. Mt khung cnh tht đp hin ra làm tôi thích thú. Nơi nay, vnh Suez, vnh Aqaba gp nhau nơi bin Hng Hi. Nước bin mu xanh đm, tù binh Ai Cp cho biết không nên bơi vì có nhiu cá mp và đá ngm dưới lòng bin. Quân đi Ai Cp vt b trên đường rt nhiu súng đn, đa s loi tiu liên Bren ca Ăng Lê. Binh sĩ l đoàn 9 B Binh vn trong tư thế tác chiến đi lùng trong thành ph, gom tù binh li.
        Mc tiêu xa nht, quan trng nht do l đoàn 9 B Binh dưới quyn Avraham Yoffe lp công đu. L đoàn này là mt đơn v tr b được gi đng viên, đã phi di chuyn mt đon đường dài 200 dm, dc theo vnh Aqaba trên đt đch đến tn công Sharm El Sheikh, mt thành ph quan trng do hai tiu đoàn Ai Cp trn đóng.
        L đoàn có khong 200 xe c, 1800 quân. Mt đơn v đc lp, đem theo đ tiếp vn, thc phm đ cho 5 ngày hành quân, xăng nht đ di chuyn l trình dài 375 dm, 18 xe ch nước đ cho mi quân nhân, xe c 5 lít nước mi ngày. Mc tiêu quá xa, vn đ ym tr tiếp vn hay gi quân lên tiếp vin rt khó khăn, nên l đoàn “phi chiến thng” hoàn thành nhim v. Trường hp tht bi, có l không mt ai sng sót đ tìm đường v Do Thái, qua bãi sa mc mênh mông dài 200 dm.
        Trong chiến dch Sinai, Do Thái đt được ba mc đích chính: tu bè Do Thái được đi li t do trong vnh Aqaba, kết liu t chc khng b Fedayeen, phá v s đe do xâm lăng ca liên quân Ai Cp-Jordan. Tng Thư Ký Liên Hip Quc yêu cu Do Thái rút quân ra khi bán đo Sinai vô điu kin, Do Thái đò hi s bo đn cho tu bè t do lưu thông trong vnh Aqaba, x dng thy l Tiran.
        Ngày 16 tháng Ba năm 1957, bn tháng rưỡi sau chiến dch Sinai, quân đi Do Thái rút v li biên gii. Quân đi Anh, Pháp đã rút khi trước đó hai tháng, Sharm El Sheikh và di Gaza bàn giao cho quân đi Liên Hip Quc và Nasser phi đ cho tu bè Do Thái t do lưu thông, chm dt xúi dc khng b, ít nht trong thi gian đó.

No comments:

Post a Comment