Sunday, May 15, 2011

BIỆT KÍCH SOG HOẠT ĐỘNG


BIỆT KÍCH SOG HOẠT ĐỘNG
Trong Tháng Mười 1967

HÀNH QUÂN DANIEL BOONE. Tuần lễ từ: 7 – 13/10/1967.
        Có hai toán biệt kích hoạt động trong thời gian soạn bản báo cáo này. Một trong hai toán xâm nhập vào đất Miên. Bản báo cáo này bao gồm phần tóm lược những hoạt động của hai toán xâm nhập từ tuần lễ trước nhưng vẫn chưa triệt xuất.
1. Toán biệt kích Nail được thả xuống khu vực sát biên giới, gần mục tiêu Sierra-50, vào ngày giờ 030730Z tháng Mười (030730Z – Ngày giờ đã được mã hóa), khu vực có toạ độ YA559510. Toán biệt kích khám phá hai mươi căn chòi lớn tại toạ độ YA561514, khu vực rộng lớn có thể chứa cấp đại đội. Tại tọa độ YA557524, toán biệt kích nghe tiếng động khoảng 15, 20 địch quân di chuyển trên đường mòn toạ độ YA556535. Toán quân địch nói chuyện bằng một ngôn ngữ lạ mà một toán viên tin rằng đó là tiếng Pháp. Ngày hôm sau, toán biệt kích trông thấy ba địch quân khác đi trên con đường mòn, mặc quân phục, nón cối và võ trang tiểu liên AK-47. Quần áo cũng như ba lô đeo sau lưng ba địch quân có vẻ mới. Cả ba tên nói chuyện bằng ngôn ngữ nghe được ngày hôm qua. Một người trong toán biệt kích bị đau ốm, nên toán di chuyển đến tọa độ YA565532, và được trực thăng đến triệt xuất lúc 050702Z tháng Mười (Ngày giờ đã được mã hóa). Toán biệt kích đã xâm nhập vào đất Miên, nhưng không đến mục tiêu. Mục tiêu này sẽ được thay thời khóa biểu khác.
2. Toán biệt kích Awl được thả xuống khu vực sát biên giới, gần mục tiêu Lima-50, tại tọa độ YA723995 vào ngày giờ 060315Z (đã được mã hóa). Di chuyển ra khỏi bãi đáp chừng hai mươi thước, toán biệt kích bất ngờ chạm địch. Họ nổ núng giết chết một địch quân, một tên khác bị thương. Toán tuẫn tiễu của địch có khoảng 10, 15 tên, toán biệt kích rút lui trở về bãi đáp, gọi phi tuần lên oanh kích và yêu cầu được triệt thoái khẩn cấp. Toán biệt kích lấy được khẩu AK-47 cùng với ba lô của tên địch bị trúng đạn chết. Toán biệt kích được trực thăng cấp cứu vào “bốc” tại tọa độ YA723995 trên phần đất nam Việt Nam lúc 071120Z (ngày giờ đã được mã hóa) trong tháng Mười năm 1967. Tất cả sáu phi tuần phản lực được gọi đến yểm trợ việc cứu toán biệt kích Awl, và thêm bốn phi tuần trực thăng võ trang lên đánh phá khu vực xung quanh bãi đáp, kết qủa có thêm khoảng 7 địch quân chết hoặc bị thương vì những đợt oanh kích. Toán biệt kích vẫn chưa xâm nhập qua đất Miên. Mục tiêu Lima-50 được sắp xếp trong thời khóa biểu khác.
3. Toán biệt kích Plane được đưa đến bãi đáp trên phần đất nam Việt Nam, gần mục tiêu Uniform-50, tọa độ YB730140 ngày giờ 070655Z (đã được mã hóa) trong tháng Mười năm 1967. Toán biệt kích quan sát dấu chân một người vẫn còn mới di chuyển từ hướng tây bắc xuống đông nam. Khi toán biệt kích di chuyển ra khỏi bãi đáp, họ nghe nhiều tiếng động do những cây tre bị vỡ và những bụi cây rung chuyển như có người ẩn nấp bên trong. Toán biệt kích Plane tiếp tục di chuyển lên hướng tây bắc, nhưng vẫn nghe được những tiếng động của những cây tre bị vỡ hoặc gẫy. Lo ngại đã bị địch quân theo dõi, toán biệt kích quay trở lại bãi đáp và yêu cầu triệt xuất. Toán biệt kích được hai trực thăng võ trang Cobra cùng với trực thăng chở quân vào “bốc” lúc 071120Z (ngày giờ đã được mã hóa). Có tiếng súng địch bắn lên trực thăng, và hai trực thăng võ trang bắn trả lại. Tổn thất về phiá địch không rõ. Toán biệt kích Plane vẫn chưa xâm nhập qua đất Miên. Mục tiêu Uniform-50 sẽ được cho vào thời khóa biểu khác.
4. Toán biệt kích Miter được đưa vào bãi đáp trên phần đất Việt Nam, gần mục tiêu Charlie-52, tại tọa độ YA553592 trong tháng Mười năm 1967. Toán biệt kích xâm nhập qua đất Miên đến mục tiêu Charlie-52 thám sát. Toán biệt kích rất thành công trong việc dò thám và vẫn còn hoạt động tại mục tiêu khi soạn bản báo cáo này.

HÀNH QUÂN DANIEL BOONE. Tuần lễ từ: 14 – 20/10/1967.
        Có hai toán biệt kích hành quân xâm nhập qua đất Miên trong thời gian soạn thảo bản báo cáo này. Ngoài ra thêm một toán đã xâm nhập, hoạt động trên đất Miên trước khi bản báo cáo hàng tuần (trước) được đúc kết.
1. Toán biệt kích Miter được đưa vào bãi đáp trên phần đất Việt Nam, gần mục tiêu Charlie-52 trên đất Miên, tại tọa độ YA553593, lúc 110730Z (ngày giờ đã được mã hóa) trong tháng Mười năm 1967. Toán biệt kích Miter tìm thấy một căn chòi bỏ trống tại tọa độ YA55----, ngoài ra có một chuồng nuôi gia súc, xung quanh có chông gai. Cả hai đều bị hư hại, đã không xử dụng hơn bốn tháng. Tại tọa độ YA540589, toán biệt kích khám phá một trạm đóng quân dã chiến cấp trung đội của địch. Trạm này cũng đã bị bỏ hoang, đang mục rã, toán biệt kích tìm thấy khoảng 20 sàn tre để ngủ, 4 bàn ăn và 15 hầm trú ẩn. Tất cả đều bỏ hoang, không được xử dụng khoảng ba, bốn tháng. Tại tọa độ YA532580, toán biệt kích tìm thấy một hầm trú ẩn đã bị hư hại. Tiếp theo toán biệt kích khám phá một trại binh nhỏ của địch, với sáu căn nhà. Vào ngày 120730Z (ngày giờ đã được mã hóa), toán biệt kích Miter nghe hai tiếng súng trường của địch trong khu vực có tọa độ YA542601. Toán biệt kích di chuyển ra hướng tây nam đến toạ độ YA548598 và yêu cầu được triệt xuất vào lúc 131030Z (ngày giờ đã được mã hóa) trong tháng Mười năm 1967. Những phi công bay yểm trợ cuộc triệt xuất toán biệt kích Miter báo cáo trông thấy hầm hố, công sự chiến đấu của địch trên phần đất Việt Nam tại tọa độ YA567584. Hai phi tuần không quân chiến thuật được điều động đến đánh các mục tiêu, kết qủa không rõ.
2. Toán biệt kích Awl được đưa đến bãi đáp trên phần đất nam Việt Nam gần mục tiêu India-50 tại tọa độ YB715051 vào lúc 160640Z (ngày giờ đã được mã hóa) trong tháng Mười năm 1967. Toán biệt kích báo cáo tìm thấy vị trí địch quân tại các tọa độ: YA697037, YB691035, YB690034, YB687039, YB681042, YB683036 và YB680030. Những chi tiết về đơn vị địch bao gồm sức mạnh của địch chưa được liệt kê trong bản báo cáo này, sẽ có đầy đủ chi tiết trong bản báo cáo tuần sau. Toán biệt kích đã rút về đến phần đất Việt Nam đang chờ triệt xuất khi bản báo cáo tuần này được soạn thảo.
3. Toán biệt kích Plane được đưa vào bãi đáp trong phần đất Việt Nam gần mục tiêu Sierra-50 lúc 19--20Z (ngày giờ đã được mã hóa) tháng Mười năm 1967. Toán biệt kích tìm thấy một con đường mòn, được xử dụng thường xuyên tại tọa độ YA557552. Toán biệt kích Plane đã xâm nhập vào đất Miên, đang hoạt động trong khu vực lân cận mục tiêu Sierra-50 khi bản báo cáo này được soạn thảo.

HÀNH QUÂN DANIEL BOONE. Tuần lễ từ: 21 – 27/10/1967.
        Có tất cả bốn toán biệt kích hoạt động trong thời gian soạn thảo bản báo cáo này. Ba toán đã xâm nhập vào đất Miên, một toán đã được triệt xuất khi vẫn còn trên phần đất Việt Nam vì lý do hai toán viên bị thương trên đường xâm nhập. Bản báo cáo tuần này bao gồm thêm hai toán đã xâm nhập nhưng vẫn chưa triệt xuất trong bản báo cáo kỳ trước.
1. Toán biệt kích Awl được đưa đến bãi đáp trên phần đất nam Việt Nam, gần mục tiêu India-50, tọa độ YB721049 lúc 160600Z (ngày giờ đã được mã hóa) trong tháng Mười năm 1967. Trong thời gian hoạt động trong khu vực lân cận mục tiêu India-50, toán biệt kích khám phá sáu vị trí đóng quân cấp tiểu, trung đội của địch dọc theo đường biên giới, từ tọa độ YB710053 đến YB704028. Trong khu vực có tọa độ YB685037, toán biệt kích Awl khám phá bẩy vị trí đóng quân cấp tiểu đoàn hoặc lớn hơn của địch. Toán biệt kích di chuyển bí mật trong khu vực của địch, trở về phần đất nam Việt Nam an toàn và được triệt xuất tại tọa độ YB721049 lúc 220425Z (ngày giờ đã được mã hóa).
2. Toán biệt kích Plane được đưa vào bãi đáp trong phần đất nam Việt Nam, gần mục tiêu Sierra-50, tọa độ YA574556 lúc 190120Z (ngày giờ đã được mã hóa) trong tháng Mười năm 1967. Toán biệt kích khám phá hai binh trạm cũ, đã bỏ hoang của địch trong khu vực gần bãi đáp. Toán biệt kích Plane xâm nhập qua đất Miên hôm 20 tháng Mười 1967, thám sát mục tiêu Sierra-50. Trên đường quay trở về phần đất nam Việt Nam, toán biệt kích Plane đụng phải một đơn vị cấp đại đội của địch trước khi đến được bãi đáp để triệt xuất. Được các phi tuần phản lực, trực thăng võ trang lên yểm trợ, toán biệt kích được “bốc” về tại tọa độ YA560643 lúc 230816Z (ngày giờ đã được mã hóa) trong tháng Mười 1967. Toán biệt kích bắn hạ được 3 địch quân, ước lượng thêm 12 tên khác chết hoặc bị thương do oanh kích.
3.  Toán biệt kích Brace được đưa vào bãi đáp trên pgần đất nam Việt Nam, gần mục tiêu X-Ray-50, tọa độ YB623488 lúc 220708Z (ngày giờ đã được mã hóa) trong tháng Mười năm 1967. Ngày 23 tháng Mười, toán biệt kích Brace băng qua biên giới xâm nhập vào đất Miên. Trên đường di chuyển đến mục tiêu ngang qua tọa độ YB634485, toán biệt kích khám phá một binh trạm bỏ trống cấp đại đội của địch. Khi di chuyển đến tọa độ YB636478, toán biệt kích Brace nghe nhiều tiếng động, ồn ào của địch quân. Đơn vị “săn biệt kích” truy lùng toán biệt kích từ hướng bắc xuống làm cho toán phải di chuyển sâu thêm vào đất Miên để tránh phải nổ súng với địch. Bốn trực thăng võ trang cùng với trực thăng chở quân được điều động bay vào đất Miên trong trường hợp khẩn cấp để cứu toán biệt kích. Toán biệt kích Brace được triệt xuất tại tọa độ YB633462 lúc 230210Z (ngày giờ đã được mã hóa) trong tháng Mười năm 1970. Sự thiệt hại của địch không rõ.
4. Toán biệt kích Square được đưa vào bãi đáp trên đất Lào, gần mục tiêu Juliett-52, tọa độ YB427033 vào lúc 240635Z (ngày giờ đã đuợc mã hóa) trong tháng Mười năm 1967. Toán biệt kích Square di chuyển đến mục tiêu lục soát nhưng không thấy dấu hiệu hoạt động của địch. Toán biệt kích được triệt xuất tại tọa độ YB426065 trên đất Lào lúc 270655Z (ngày giờ đã được mã hóa). Sau đó toán biệt kích Square được đưa đi xâm nhập vào đất Miên. Chi tiết về các hoạt động của toán chưa được biết khi bản báo cáo tuần này được soạn thảo. Sẽ có báo cáo đầy đủ trong bản báo cáo tuần tới.
5. Toán biệt Kích Hammer được đưa vào bãi đáp trên đất Lào gần mục tiêu India-52 tại tọa độ YB435077 lúc 250610Z (ngày giờ đã được mã hóa) trong tháng Mười năm 1967. Ngày 26 tháng Mười, hai toán viên bi thương trong lúc di chuyển và cả toán được triệt xuất tại tọa độ YB429069 trên đất Lào lúc 260513Z (ngày giờ đã được mã hóa). Toán biệt kích Hammer không chạm địch, cũng không xâm nhập đất Miên.
6. Toán biệt kích Level được đưa vào bãi đáp trên đất Lào gần mục tiêu Hotel-52 lúc 270630Z (ngày giờ đã được mã hóa) trong tháng Mười năm 1967, tại tọa độ YB449098. Toán biệt kích Level đã xâm nhập vào đất Miên và vẫn còn hoạt động khi sọan bản báo cáo này.

Dallas, TX
vđh

No comments:

Post a Comment