Wednesday, May 18, 2011

Về Miền Đất Hứa Phần 6 / The Promised Land Section 6

     
Sau khi v hưu, Chun Tướng Bruce Sutherland qua đnh cư Palestine, trên đnh Canaan gn Safed, mt thành ph c, ca ngõ vào thung lũng Huleh t phiá bc Galilee. Ông mua mt bit th, và đt đai đ dưỡng già. Không khí trong lành trên đnh Canaan làm ông ta khe ra, ng yên quên đi nhng chuyn đã qua khi ông làm tư lnh quân đi Anh trên đo Cyprus.
        Sutherland đi lên hướng bc thăm đi Hazor, dc theo biên gii Li Băng viếng nơi chôn ct Esther trong tri lính và Joshua ti Abu Yesha. Mt ln tình c có dp ghé làng Gan Dafna, ông ta làm bn vi Bác Sĩ Lieberman và gp li Kitty Freemont. S hin din ca nàng nhc nh đến chiếc tu Exodus và đo Cyprus, tuy nhiên ông đã b qua hết và tr thành mt người đy nhân ái đi vi các tr em trong Gan Dafna.
        Mt hôm v đến nhà, Sutherland ngc nhiên vì s có mt ca Thiếu Tá Fred Caldwell, ông ta cho biết mơí thuyên chuyn đến Palestine và chuyn li ca tướng Haven Hurst đến cho biết là ông nên cn thn vì đc công Maccabee có th giết ông ta. V Tướng v hưu cám ơn, cho biết ông ta đã v hưu và sng rt yên n.
        Trên đường v, Thiếu Tá Caldwell gp mt sĩ quan Ăng Lê nh v.
-              Thiếu Tá có v Jerusalem ti nay không?
-              Có. Tôi đnh v trước khi tri ti.
-              Tt quá. Chúng tôi có mt tên tù Maccabee... Loi tù nguy him, s bn chúng phc kích cu đng bn. Nh Thiếu Tá cho lên xe ca Thiếu Tá.
-              Được. Đem tên Do Thái lên xe.
        Hai binh sĩ Ăng Lê lôi ra mt đa tr khang 14, 15 tui, b xing xích c tay ln chân. Gương mt b bm tím chng t b tra tn đánh đp.
-              Bn tôi bt được nó đêm qua. Trm súng đn và bn chết hai binh sĩ.
        Đa tr Do Thái tên là Ben Solomon, b bt ming, mt nó nhìn binh sĩ Anh không chp, loé lên tia mt căm hn. Thiếu Tá Caldwell gai mt bước ti đm mt cú làm Ben Solomon ngã nhào xung đt.
        Trên xe viên Thiếu Tá có bn người, ông ta ngi đng trước vi tài xế. Đng sau có mt người lính ngi kèm tên t tù Do Thái mi 14, 15 tui. Thnh thong Thiếu Tá Caldwell lm bm “Đ Do Thái bn thu”.
        H lái xe ngang mt thành ph hoàn toàn người Rp Nablus, vào mt làng Rp có tiếng thù ghét Do Thái. Thiếu Tá Caldwell ra lnh ngng xe, nói vi hai binh sĩ.
-              Mình s thanh toán thng này.
-              Nhưng mà! Thiếu Tá bn Rp s giết nó. Mình được lnh đem nó đi Jerusalem.
        Thiếu tá Caldwell quát lên.
-              Câm mm. Mình báo cáo bn khng b Maccabee, chn đường cướp tù nhân.
        Hai binh sĩ Ăng Lê im lng tuân lnh cp ch huy. H ci xích cho Ben Solomon, chy đến mt đám đông thanh niên Rp đang t hp trước mt quán Cà Phê, đp đa tr Do Thái ra ri thng đường đi Jerusalem.
        Đúng như Thiếu Tá Fred Caldwell tiên đoán. Ben Solomon b bn Rp phanh thây. Mt điu viên sĩ quan Anh không biết là trong đám đông rp có hi viên Maccabee.

        Dov Landau tìm được mt phòng tr r tin trên đường Chain trong thành ph c Jerusalem. Theo li ch dn, anh ta đi đến tim cà phê trên đường Saladin nm trên đường Nablus gn cng Damascus đi, sau khi đưa chìa khóa phòng tr cho Bar Israel.
        Dov bán cho mt tim cm đ, my chiếc nhn, vòng đeo tay ly trm được ca ban ging hun trong làng Gan Dafna. Trong vòng ba ngày “sư ph” Dov Landau đã quen thuc tt c mi ngõ nghách trong thành ph c Jerusalem và khu buôn bán lân cn. Chàng dùng tin mua sách v v ngh thut, kiến trúc đ đc trong khi ch bt liên lc vi Maccabee. Đôi khi Dov ngng đc, gp quyn sách đ trên ngc, nhìn lên trn nhà nghĩ v Karen Clements, chàng đâu ng mình li nh nàng d vy! Dov Landau nh li tt c mi chuyn k t nhng ngày sng trong tri tm dung Caraolos trên đo Cyprus, nhng ngày mi đến Gan Dafna. Dov Landau ngi dy, ly tm nh Karen Clements ra ngm nghiá ri đ trên bàn ng bên cnh đu giường.
        Dov Landau sng trong khách sn được hai tun, đến ngày cui ca tun th hai, chàng phi đi xung ph đ bán thêm chiếc nhn. Khi va ra đến ngõ, chàng cht trông mt bóng dáng to ln đang đng khut trong bóng mát. Dov đưa tay ra sau lưng s báng súng, đi ti.
-              Dng li. Không được quay li. 
        Tiếng ra lnh phát ra t trong bóng mát, Dov Landau đng li.
-              Anh bn mun gp Bar Israel. Vy bn mun gì?
-              Ông biết tôi mun gì.  Dov tr li người đàn ông.
-              Tên bn là gì?
-              Landau, Dov Landau.
-              Bn t đâu ti?
-              Gan Dafna
-              Ai là người móc ni bn?
-              Mordecai.
-              Bn đến Palestine bng cách nào?
-              Chiếc tu Exodus.
-              Bn c đi t nhiên. S liên lc vi bn sau.
        Trong khi ch đi liên lc, nhiu ln Dov chán nn ch mun quay tr li Gan Dafna. Chàng nh Karen ghê gm. Dov sp chìm vào trong gic ng cht có tiếng gõ ca. Chàng vt dy, vi khu súng, đng ép sát vào cánh ca.
-              Tôi là bn.
        Dov nghe ging nói quen thuc ca người đàn ông, chàng m ca nhìn ra ngoài nhưng chng thy ai. Người đng trong bóng ti tiếp tc ra lnh.
-              Quay mt vào tường.
        Dov làm đúng theo lnh, chàng biết h có hai người ch không phi mt, xut hin, bt mt chàng li và dn đi ra mt chiếc xe đu sn ngoài ca. Cũng như Ari trước đây, h đy Dov nm xung ghế ri ph mt tm vi lên.
        Dov x dng giác quan th sáu bén nhy ráng đnh hướng. Chiếc xe đang chy trên đường Solomon, r qua đường Via Dolorosa ra cng Stephen. Chiếc xe đi sang s mnh đ lên mt ngn đi, có l là đi Olive. Xe bng chy êm hơn, Dov biết chiếc xe đi qua vin đi hc Hebrew, trung tâm y khoa Hadassah trên đnh Scopus. Xe chy thêm mười phút na ri ngng li.
        Dov Landau đã tính ra được chính xác v trí trong khu Sanhedriya, gn ngôi m Sanhedrin, mt tu sĩ Rabbi thi xa xưa trong tòa án ti cao ca Do Thái.
        H đưa Dov Landau vào mt phòng ti trong mt căn nhà. Trong phòng đy khói thuc lá, chàng nhn đnh rng có 5, 6 người đt câu hi cho chàng. Gn hai tiếng đng h, h hi tt c mi chuyn, t chuyn u thơ trong Warsaw Ba Lan, đến tri t thn, đến đo Cyprus, ri đến Gan Dafna. Các người hi cung có v hài lòng vì chàng.
-              Trước mt anh có bc màn. Đưa c hai tay qua đó.
        Dov Landau làm theo, mt tay chàng đt lên khu súng lc, bàn tay kia đt trên quyn kinh thánh. Chàng được tuyên th vào Maccabee.
        “Tôi, Dov Landau xin hiến dân th xác, linh hn cho các chiến sĩ tranh đu cho t do Maccabee. Tôi s tuân theo tt c mi lnh mà không đt câu hi cp ch huy. Trước s tra tn hoc hành quyết ca k thù, tôi vn không khai tên các chiến hu, hoc các điu bí mt ca Maccabee, cho đến hơi th cui cùng. Tôi s không ngng chiến đu, cho đến khi t quc Do Thái được công nhn da trên các s kin lch s ca dân tc tôi. Tôi xin th dưới tên ca nhng bc anh hùng, tin nhân Abraham, Isaac và Jacob, Sarah, Rebecca, Rachael, và Leah và nhng đng tiên tri, nhng người Do Thái đã b giết hi, và các anh ch tôi, nhng người đã b mình vì lý tưởng t do”.
        H ci miếng vi che mt Dov Landau ra, tt ngn nến đi ri bt đèn sáng lên. Chàng m mt ra, trước mt là sáu đàn ông và hai ph n. Tng người đến bt tay Dov Landau. Akiva cũng hin din cùng vi Ben Moshe, ông trùm vùng Palestine, Nahum Ben Ami (anh David), nhng người khác là Palmach. Akiva bước li v vai Dov.
-              Dov. Anh s giúp đ chúng tôi rt nhiu, do đó không cn phi hun luyn thêm.
-              Tôi không gia nhp t chc đ làm ha sĩ, ngi v.
-              Anh s có công vic chúng tôi giao phó. Ben Moshe tr li, ri tiếp.
-              Đng quên, anh là mt Maccabee. Bây gi hãy chn tên mt v anh hùng dân tc đ đt cho mình.
-              Giora.
-              Nhim v tm thi, anh dng lên mt xưởng làm giy t, tin bc gi, và đi theo chúng tôi. Khi nào làm được vic, tin tưởng được, chúng tôi s cho đi theo làm chuyn đt kích tn công.

        Thiếu Tá Caldwell đang ngi chơi bài Bridge trong hi quán sĩ quan Ăng Lê trong Jerusalem. Ông ta vn còn đang phân vân v cô gái Maccabee Ayala b bt hôm qua. Ayala vn chi là không có liên can gì đến Maccabee, cô ta là mt sinh viên âm nhc trong vin đi hc Hebrew. K t lúc b bt Ayala ch ngi đc kinh. Mt người bi đến bàn thưa.
-              Xin li. Thưa Thiếu Tá Caldwell, có đin thoi cho ông.
        Thiếu Tá Caldwell đi li ch đin thoi.
-              Trình Thiếu Tá. Thm vn viên Parkington ra lnh cho tôi thông báo cho Thiếu Tá rng, cô gái Maccabee đã chu khai.
-              Tt.
-              Thưa Thiếu Tá, Parkington đã cho xe đến đón Thiếu Tá. Xe s đến trong vài phút na.
-              Tt. Cám ơn.
        Caldwell bước ra khi hi quán. Mt chiếc xe tp vào và mt binh sĩ bước ra chào ông ta.
-              Chào Thiếu Tá Calwell.
-              Chào anh.
-              Thưa Thiếu Tá, xe ca phòng điu tra.
        Nói xong, người binh sĩ m ca sau chiếc xe cho Caldwell. Ông ta leo lên. Viên tài xế phóng xe chy đi. Qua khi hai dy ph, bng chiếc xe tp vào l đường mt cách khn cp, ri ba người đàn ông đi sn, nhy lên xe. Ri chiếc xe phóng vt đi tht nhanh.
        Caldwell xanh mt, chm lên nm tài xế, b anh ta quay li dáng cho mt báng súng lc, đng thi Ben Moshe nm c áo viên sĩ quan Ăng Lê, n tr li ghế. Ông ta hong s nói.
-              Xin các ông ct nghĩa chuyn này.
-              Đng nóng Thiếu Tá Caldwell. Ben Moshe đim tĩnh tr li.
-              Ngng xe th tôi xung ngay tc khc.
-              Theo ông, chúng tôi có nên th ông xung d dàng như ông đã ném đa bé 14 tui Ben Solomon nơi mt làng đy quân cướp rp? Thưa Thiếu Tá, hn ma Solomon gi chúng tôi t dưới nm m, yêu cu tr thù k phm tôi.
-              Không đúng... Không đúng. M hôi tuôn ra trên trán Caldwell, chy xung mt.
        Ben Moshe, đt trên đùi Caldwell mt tm nh, và ri đèn pin vào. Tm nh đa bé trai 14 tui Ben Solomon không đu. Thiếu Tá Caldwell ói ma trên xe... Ông ta xin tha mng. Xe đưa Caldwell đến mt ch bí mt. Ti đó, viên sĩ quan Ăng Lê khai tt c nhng điu mình biết v quân đi Anh.
        Ba hôm sau, xác Thiếu Tá Caldwell được tìm thy trên đnh Zion nơi ca Dung, thành ph c Jerusalem. Trên xác ông ta có đính kèm bn nhn ti và tm nh Ben Solomon vi hàng ch “Mt đi mt. Răng đi răng”. Thiếu Tá Fred Caldwell nhn lãnh đnh mnh như Sisera người Canaan, dưới bàn tay Jael khi ông ta b chy trước quân thù cùng vi Deborah và Barak.
        S tr thù Thiếu Tá Caldwell có nh hưởng lan rng khp nơi. Ai cũng đng ý trên vn đ công lý, làm điu ác phi tr, nhưng phương pháp tr thù ca Maccabee “ghê gm” quá. Ngay trên nước Anh, dân chúng cũng không mun đng Lao Đng đang nm quyn gi quân đi Palestine. Ti Palestine, quân đi Anh ni gin, va lo âu.
        Hai hôm sau khi tìm thy xác Thiếu Tá Fred Caldwell nơi ca Dung, cô gái Maccabee Ayala cũng chết vì ni thương khi b tra tn hi cung. Khi Maccabee biết được chuyn này, thành ph Jerusalem rung đng trong hai tun l tr đũa. Ngày th 14, ngày cui cùng h tn công b ch huy Cơ Quan Điu Tra (CID) gia ban ngày.
        Trong trn tn công Dov Landau hay “Little Giora” đã chng t s can đm vượt bc, và tr nên ni tiếng trong Maccabee. Trong thi gian Maccabee làm lon, Aliyah Bet (sau này tr thành cơ quan tình báo ni tiếng Do Thái – Mossad) đem v thêm ba chiếc tu ch dân nhp cnh. Cnh sát Anh ch lo đương đu vi nhng v khng b ca Maccabee, lo b phc kích bt t, không dám đi lùng bt dân nhp cnh lu.
        Trong khi đó quân Liên Hip Quc sp qua vùng Trung Đông gi an ninh trt t. Tướng Haven Hurst âm mưu làm “cú” chót, tiêu dit đám đu não Do Thái trước khi quân LHQ đến. Ông ta tuyn hai sĩ quan và bn binh sĩ, ăn mc gi Rp lái xe ch cht n lao vào mt dinh th nơi cp lãnh đo Yishuv đang hp. Viên tài xế lái xe ch cht n quá hi hp cán lên l đường, lt xe làm n tung khu apartment bên cnh, các cp lãnh đo Do Thái vô s. Sau cú đó, tình báo Haganah và Maccabee điu tra và biết rng, c 6 người đu là binh sĩ Ăng Lê, Tướng Haven Hurst đnh chơi đòn “tiêu lòn” đc đa nhưng tht bi, khang 100 thường dân Do Thái b tn thương.
        Haganah điu tra được tn gc r, lên ti Tướng Arnold Haven Hurst, ly được mt phó bn “Báo Cáo ca Haven Hurst”. Ông ta đánh canh bc ln, kết qa trái ngược. Người Do Thái Palestine đoàn kết hơn bao gi, Haganah và “K gây rc ri” Maccabee tìm cách bt tay nhau. Avidan c Zev Gilboa đi Jerusalem tìm gp Bar Israel đ xp đt cuc gp g gia hai lãnh t.
        Cuc gp g được xếp đt vào lúc 1 gi sáng trên mt cánh đng vng, nơi dng tri ca đơn v 10 La Mã Lê Dương trước đây. Phiá Maccabee có Akiva và Ben Moshe, đi din Haganah là Avidan, Zev Gilboa thay mt cho lc lượng xung kích Palmach ca Haganah. Avidan m đu.
-              Tôi mong gp các bn đ hai lc lượng ca chúng ta có th phi hp hot đng.
-              Ông mun chúng tôi làm vic dưới s lãnh đo ca các ông? Ben Moshe nghi ng.
-              Tôi đã t lâu không còn ý tưởng đó. Thi gian s tr li. Các bn có mt lc lượng đáng k trong ba thành ph ln, và đi bàn hot đng d dàng hơn chúng tôi.
-              Thế thôi à? Akiva d ni nóng, nói thêm “Các ông ch mun chúng tôi làm chuyn bn thu cho các ông”.
-              Đ ông ta nói đã. Ben Moshe c làm du bui nói chuyn.
-              Tôi không thích my chuyn này. H (Haganah) đã phn bi mình, và s làm na.
        Avidan vn đim tĩnh, móc túi ly t phó bn “Báo Cáo ca Haven Hurst” đưa cho Akiva.
-              Akiva. Tôi vn lng nghe nhng li nhc m ca ông. Đ thi gian tr li mi chuyn. Mt điu mà chúng ta có chung là cùng chung máu Do Thái, và yêu quê hương Eretz Israel.
-              Mười bn năm trước, tôi đã báo đng người Ăng Lê là k thù, chng ai tin tôi.
-              Tôi không cãi chuyn chính tr vi ông. Ch mun làm vic chung.
-              Chúng tôi s c gng. Ben Moshe tr li, sau khi Akiva đã nguôi cơn nóng gin.
        Sau bui hp ca các lãnh t, ban tham mưu Haganah và Maccabee phi hp, phác ha tr đũa v phá xp dinh th Zion ca người Do Thái.
        Trong mt đêm, quân Haganah phá hy h thng đường ry ra vào Palestine. Đêm sau, Maccabee xâm nhp vào sáu tòa đi s Anh trên các quc gia trong vùng bin Đi Trung Hi, tiêu hy tt c h sơ v Aliyah Bet. Đơn v Palmach ca Haganah phá h thng dn du Mosul ti 15 ch.
        V cui cùng do Maccabee đm nhn, thanh toán Tướng Arnold Haven Hurst. H theo dõi b tư lnh ca ông ta trong tri Schneller 24 tiếng đng h mi ngày, ghi nhn tt c mi s kin, nhân viên, xe c ra vào, thi khóa biu và sơ đ căn c.
        Sau bn ngày, Maccabee nhn thy rng v Tướng Ăng Lê là người bt kh xâm phm, ông ta sng gia lòng căn c, có c hàng ngàn binh sĩ xung quanh. Mi khi đi ra ngoài, có mt đoàn xe h tng, mun tn công Maccabee phi hy sinh hàng trăm quân, mt điu không th chp nhn được.
        Maccabee tìm ra được mt k h. Mt xe dân s thường ra khi căn tri Schneller gia mười hai gi đêm, mt gi sáng, và tr li trước khi tri sáng. Chuyn này xy ra mi tun vài ba ln, và ch có mt người tài xế mc thường phc trên xe. Toán tham mưu Maccabee truy được, chiếc xe thuc v mt gia đình rp Thereupon.
        H nghiên cu thêm chi tiết v đi tư Tướng Arnold Haven Hurst, được biết ông ta hay có b bch. Vi chc v quan trng, ông ta không th đem bn gái vào trong căn c. Có th ông ta đi ra ngoài ng vi bn gái, ri tr vào trong căn c trước khi tri sáng.
        Ai là cô bn gái ca Tướng Haven Hurst? Không th là mt ph n Do Thái, ph n Ăng Lê không có sn Palestine, như vy phi là mt cô Rp. Đip viên Maccabee tp trung vào chiếc xe, trong gia đình này phi có mt ph n tr đp, hc thc và văn minh mi lt vào mt Haven Hurst. Nhng mnh vn ca câu hi bt đu ăn khp vi nhau.
        Đip viên Maccabee theo dõi căn nhà Rp, và cô gái. Đêm th hai, h trông thy cô gái Rp ra khi nhà lúc na đêm, đi ti mt căn nhà trong khu Rp xang trng, giu có El Baq trong Jerusalem, gn góc đường Hebron-Bethlehem. Na tiếng đng h sau, chiếc xe bí mt ngng li trước nhà, và Tướng Haven Hurst t trong băng sau, bước vào trong căn nhà hn trước vi người đp.
        Đúng ba gi sáng hôm sau, Haven Hurst git mình thc dy vì tiếng quát “Cu xin Thượng Đế cho s phc hn ca Do Thái”. Ông ta nhy ra khi giường, tiếng người ph n Á Rp thét lên gia tràng đn Maccabee cy trên vách tường, đy khp phòng.
        Sáng hôm đó, b tư lnh quân đi Anh Palestine nhn được cú đin thoi ca Maccabee, báo cho biết Tướng Arnold Haven Hurst hin đang đâu. Maccabee còn đe da thêm, nếu tr thù, h s tung hình nh trn trung ca Tướng Haven Hurst lúc b giết cho mi người trên thế gii đu biết. Cui cùng, c đôi bên đu đng ý cho rng Tướng Arnold Haven Hurst chết vì “tai nn xe c”ä.
        Đến cui tháng Sáu năm 1947, đi quân Liên Hip Quc đến hi cng Haifa, gm các quc gia Thy Đin, Hòa Lan, Canada, Úc Đi Li, Guatemala, Uruguay, Peru, Tip Khc, Nam Tư, Iran và n Đ. Con sư t gìa Barak Ben Canaan được mi cng tác vi Ben Gurion (Th Tướng đu tiên ca Do Thái), Bác Sĩ Weizmann (Người sáng lp ra ch nghĩa Quc Gia cc đoan Zionism) nm trong y ban c vn cho đoàn quân Liên Hip Quc.
        C vài tun, b ch huy Maccabee phi di chuyn đ bo toàn bí mt. Sau nhng v khng b, ám sát Tướng Haven Hurst. Ben Moshe và Akiav nhn đnh phi di chuyn b ch huy ra khi Jerusalem ít lâu. Bn người trong b ch huy di đi Tel Aviv gm có Ben Moshe, Akiva, Nahum Ben Ami, anh ca David, và “Little Giora” Dov Landau. Dov tr nên tay chân thân tín ca Akiva, chàng ni tiếng trong Maccabee là gan d và tài làm giy t gi.
        Bn người dn đến tng dưới mt đt (basement) ca mt apartment do mt Maccabee làm ch, nm trên đường Bene Berak, gn trm xe bus trung ương và khu ch cũ. Nhng t báo đng được thiết lp trong các chung cư lân cn, li thoát him được phác ha ra v.v...
        Gn mười lăm năm, Akiva đã ln tránh tình báo, an ninh Ăng Lê, đu ca ông ta được tr giá cao nht trong vùng Palestine. Mt s trùng hp xy ra, cơ quan anh ninh Ăng Lê đang theo dõi mt căn apartment khác cũng trên đường Bene Berak, ch cách b ch huy mi ca Maccabee ba căn. T nơi theo dõi, nhân viên an ninh phát giác t báo đng ca Maccabee, và quyết đnh hành đng ngay tc khc.
        Dov Landau đang làm giy thông hành gi El Savador trong mt phòng dưới basement, ch có Akiva li vi chàng. Ben Moshe và Nahum đi gp đi din Haganah Zev Gilboa. Akiva bước vào trong phòng làm giy t gi.
-              Little Giora. Chú nói vi Ben Moshe như thế nào đ ông ta cho chú “ nhà”?
-              My th giy t này phi làm gp.
        Akiva nhìn đng h ri ng lưng xung chiếc ghế b trong phòng.
-              Có l h sp v ti.
-              Tôi không tin tưởng nơi Haganah. Dov phát biu.
-              ! Trong hoàn cnh hin ti, mình phi cng tác vi h. Không nên nn lòng, chú nên tp tính kiên nhn ca nếp sng ngoài vòng pháp lut.
-              Tôi đã sng ngoài vòng pháp lut trước đây.
        Akiva ngi dy.
-              Vy ư! Chú còn quá tr, không nên quá lý tưởng, quá khích. Đó cũng là khuyết đim ca tôi... Quá khích.
-              Akiva nói nhng điu như vy, k cũng l.
-              Khi tr nên già yếu, tôi nhìn thy cuc đi khác... Little Giora, có rt nhiu thiếu n mun làm bn vi chú, đ cho cuc đi thêm vui.
-              Tôi không thích my chuyân đó.
-              À Há! Như vy chú đã có người sn trong mng mà vn du ti này!
-              Trước đây, tôi có mt cô bn gái... nhưng bây gi hết ri!
-              Nếu vy, tôi phi nói Ben Moshe tìm cho chú mt cô khác.
-              Tôi ch mun “làm vic”.
        Akiva li ng người xung ghế b ri thiếp đi. Bên ngoài đường, 50 nhân viên an ninh Ăng Lê bao vây khu apartment, h ht gn nhng t báo đng đem đi ngay tc khc và gõ ca. Akiva m mt ra, nói vi Dov “Chc Ben Moshe và Nahum v ti, ra m ca cho h vào”. Dov Landau đng dy ra m ca, ri la lên “Bn Ăng Lê”.

        Tin ông trùm Maccabee, Akiva cùng Little Giora b bt làm xng st mi người Do Thái Palestine. Nhiu tin đn truyn đi đ tha cho Haganah đã phn bi. Trong khi đó, viên Cao y người Anh ra lnh đem ra x Akiva, Dov Landau nhanh chóng đ tái lp s cai tr ca người Anh trên phn đt Palestine.
        Akiva và Dov Landau b t hình bng cách treo c, và s b hành hình trong vòng bn hôm na. C hai b bit giam nơi khám đường kiên c. Trong lúc hng khi, v Cao y phm li ln, cm không cho nhà báo được đăng tin, nhưng dân Do Thái có nhng tay tài phit hng nng trên khp thế gii, nht là ti Hoa Kỳ, tung tin ra đ đăng tin. H đăng hình nh ông già 80 tui Akiva và chàng trai tr Dov Landau 18 tui. H đăng trên báo nhng giai thoi v cuc đi hào hùng ca Akiva và Dov Landau, t nhng khu tp trung ghetto, qua nhng tri t thn Quc Xã, v.v... Thi gian cai tr ca nhng quc gia tân tiến đã qua. Báo chí đòi hi chính quyn Anh cho h gp hai phm nhân.
        Thêm vào s có mt ca đi quân Liên Hip Quc, chính quyn Anh mt mt h “nghĩ li” da vào tui tác ca hai anh hùng Maccabee, mt người đã quá già, mt người còn quá tr. H đưa c hai lên phòng giám th nhà tù đ cho hai viên chc Anh ct nghĩa...
-              Chúng tôi rt d thông cm, và đã làm sn nhng đơn xin này đ quý v ký tên. Đây là nhng đơn xin ân xá... Qúy v ch cn ký tên, chúng tôi s đưa c hai người ra khi đây, đến mt thuc đi ca chúng tôi Phi châu. Vài năm sau, mi chuyn s qua đi.
-              Tôi vn chưa hiu ông mun nói gì? Akiva hi li. Chúng tôi đi tù bên Phi châu vì lý do gì? Chúng tôi đã phm ti gì? Chúng tôi chiến đu đ đòi t do, vì lch s ca dân tc. Chúng tôi là tù binh chiến tranh. Đt nước này b xâm lăng.
        Viên chc Ăng Lê đ m hôi. Ông ta đã nghe nói nhiu v Maccabee.
-              Ông Akiva hãy nhìn k. Điu này xa hơn chuyn chính tr. Mng sng ca quý v. Quý v mun ký hay không?
Akiva không tr li, viên cao y Bradshaw đưa t giy cho Dov Landau.
-              Còn chú em. Chc không mun b treo c. Ký đi ri ông Akiva s ký sau.
        Bradshaw không dè, Dov ch liếc sơ qua t đơn xin ân xá, ri nh nước bt lên t giy.  Ông trùm Akiav ngước mt lên nhìn hai viên chc Anh, va mt mt, na lo s.
        Chuyn Akiva và Little Giora t chi xin ân xá được đang lên trang nht. Hàng ngàn thanh niên Do Thái coi hai người như thn tượng, tiêu biu cho sc kháng c ca dân tc. Người Anh không biết tính sao bèn đt ngày hành quyết đúng 10 ngày sau. Tình hình ngoài đường càng ngày càng căng thng, dân chúng biết ngòi thuc súng đang cháy m .
        Thành ph Rp Acre nm nơi phiá bc hi cng Haifa. Nhà tù Acre rng ln được xây dng trên nhng hoang tàn đo quân Cu Thế đ li. Trước đây, Ahmad el Jazzar, tên Đ T đã biến nhà tù thành pháo đài ca đế quc Th (Ottoman) chng li Nã Phá Luân. Sau này người Anh biến pháo đài thành nhà tù kiên c chc chn vi nhng lp tường dy.
        Dov Landau và Akiva được nht trong phòng nh xây bng đá nm trên mt nhánh nơi hướng bc. Trong phòng không có đèn hay bn v sinh, ch có mt l hng nh phiá trên cho ánh sáng lt vào.
        Mi ngày các viên chc Anh vào khuyến d vài ba ln đ khi b treo c, Dov Landau tng l như điếc, Akiva dy cho h mt li nói trong thánh kinh đui h đi. Còn sáu ngày na, Akiva và Dov được đưa qua phòng giam t ti đi din phòng treo c.
        Lúc đó đã mt gi sáng, người qun gia đưa Karen vào trong lúc Tướng Bruce Sutherland đang ng gc trong phòng đc sách. Ông ta di mt nhìn Karen.
-              Tri ơi! Cô đến gì gi này?
        Karen vn còn xao đng chưa biết ăn nói sao.
-              Kitty biết cô đến đây không?
        Karen lc đu, Sutherland kéo cô ta ngi xung ghế.
-              Cô ăn ung gì chưa?
-              Tôi không đói.
-              Làm cho cô ta miếng sandwich và ly sa.
Tướng Sutherland bo người giúp vic, ri hi Karen.
-              Nào cô gái tr, cho tôi biết có chuyn gì?
-              Tôi mun gp Dov Landau. Ông là người duy nht có th giúp tôi.
        Tướng Sutherland đng dy, chp tay sau lưng đi qua đi li.
-              Chuyn này tôi có th giúp nhưng chng ích li gì. Cô và Kitty s đi khi đây trong vài tun na. Thôi ráng quên anh ta đi.
-              Xin làm ơn. Tôi mun gp anh ta ln cui. Làm ơn giúp tôi.
        Sáng hôm sau, Tướng Sutherland gi gii chc thm quyn Anh, h mng r ch cu mong có người làm hai t ti Maccabee thay đi ý kiến. Tướng Sutherland cũng hy vng Karen s làm v lp v bc thép ca anh chàng Dov Landau. Ông ta dàn xếp cho xe đón Kitty nơi làng Safed, ri c ba lái xe đi Nahariya. Ti đó s có cnh sát Anh h tng đi đến nhà tù Acre, vì phi đi băng qua khu Rp.
        Mt viên cai tù đến nói vi Karen.
-              Xong ri mi cô đi.
-              Đ tôi đi theo. Kitty nói.
-              Tôi ch mun mt mình gp anh ta.
        Hai cai tù võ trang h tng Karen đi qua nhiu lp ca st đến khu giam t tù. Đến mt bung nh hp, h đưa Karen vào ri quay ra khóa ca li. Bên trong còn mt người coi tù khác, anh ta m mt ca tò vò, ri nói vi nàng.
-              Cô phi nói qua l đó.
        Karen nhìn vào trong thy hai bung giam nh, mt bên là Akiva, bên kia Dov đang nm nga nhìn lên trn nhà. Nàng trông thy mt cai tù khác đi vào, m ca bung giam cho Dov. Anh ta nói ln.
-              Dy Landau. Có người mun gp anh.
        Dov Landau tnh bơ, ngi dy nht mt quyn sách dưới sàn và bt đu đc.
-              Có người đến thăm.
        Chàng lt qua trang khác.
-              Tôi nói. Có người đến thăm.
        Ln này Dov tr li.
-              Tôi không mun gp nhng s gi đo đc ca các người. Nói vi h đi v...
-              Không phi người ca chúng tôi. Người phe các anh... Mt cô gái.
-              Nói cô ta đi v đi... Tôi đang bn.
        Người cai tù bước li l tò vò nói vng qua.
-              Anh ta tr li không mun gp ai.
-              Dov! Karen vi lên tiếng gi. Dov!
        Tiếng Karen ngân vang trong bung giam kín. Bên kia Akiava cũng nhìn qua bung giam Dov Landau trong khi Dov cn răng, m thêm trang khác.
-              Dov! Dov! Dov! Em đây. Karen.
        Akiva đành phi lên tiếng.
-              Tr li nàng Dov. Đng xung đi ngc trong im lng. Nói chuyn vi cô ta.
        Dov Landau b quyn sách xung bước li l tò vò, chàng ch thy khuôn mt Karen đu bên kia. Karen đang nhìn ánh mt xanh lng l ca Dov.
-              Anh không thích trò h... Nếu h sai em vào đây đ khuyên anh, em nên đi v ngay. Anh không xin x đi vi quân khn kiếp.
-              Xin anh đng nói vi em nhng li như vy.
-              Anh biết h xúi dc em.
-              Em th là không ai bo em vào đây.
-              Vy ch em đến đây làm gì?
-              Đ gp anh ln cui cùng.
        Dov Landau lng người đi, chàng ch mun đưa tay qua chm vào má Karen.
-              Anh có được khe không?
-              Được... Được.
-              Em sp đi qua Hoa Kỳ vi Kitty.
-              Tt, đi khi đây đ quên đi tt c.
-              Chc em phi v... Đng quên chúng ta bao gi cũng vn là bn.
        Karen thò tay qua l tò vò nm tay Dov, chàng áp sát khuôn mt vào ch h. Karen kéo tay Dov qua phiá nàng, đt tay chàng lên má và hôn bàn tay Dov. Dov kh lau nước mt trên gò má Karen, ri cánh ca st m ra. người cai tù xut hin, chm dt bui thăm viếng.
        Dov Landau nm quay mt vào trong vách, chàng không mun cai tù, cũng như cp ch huy Akiva biết mình đang khóc. Đã bao nhiêu năm nay chàng mi có dp đ khóc. Nước mt tiếp tc tuôn ra cho đến khi Dov ng quên.

        Barak Ben Canaan ghé thăm nhà nơi làng Yad El vài hôm trước khi theo phái đoàn qua Geneva. Trong khi đó Ari và David Ben Ami đang làng bên cnh Ein Or, trong b ch huy Palmach trong vùng Huleh. H v Yad El, Jordana cũng t Gan Dafna quay v ăn cơm gia đình tin ông B Barak.
        Cơm nước xong, David, cùng vi Jordana bước ra vườn sau, bà M Sarah đng sau lưng ông chng Barak, bà ta tì cm lên mái tóc đ ca ông ta. Barak nói vi v “Tôi có chuyn nói vi Ari”, ri ra sân tìm người con trai mà ông ta rt hãnh din.
-              Đám Palmach trong Ein Or, do này như thế nào?
-              H rt tt, hăng hái và can đm. Mình vào nhà thôi B, đ M mt mình!
        Barak choàng cánh tay thân ái lên vai con.
-              B s phi đi Geneva trong hai ngày na. Chuyến đi này B bun lm, như chưa tng tri qua bao gi. Đã hơn 15 năm nay, trên bàn ăn gia đình mình vng bóng mt người. Ari, con trai tôi. Đng đ h treo c em ca B (Akiva).

        Ari Ben Canaan đi lùng khp Jerusalem tìm bóng dáng Bar Israel. Không còn đường dây liên lc gia Haganah và Maccabee t khi Akiva và Dov Landau b bt. Cui cùng chàng biết được Bar Israel đang sng trong mt căn apartment khu El Katamon.
        Không cn qua th tc na, Ari đi thng đến căn apartment, đp tung ca bước vào. Bên trong Bar Israel đang ngi đánh c, chàng quát lên ra lnh cho người kia “Đi ra ngay”, ri túm c áo chàng thanh niên đó tng ra ngoài, đóng ca li. Ari quay li nói vi Bar Israel.
-              Anh bn biết, tôi đi tìm bn c ngày hôm nay.
-              Thế bây gi anh mun gì?
-              Đưa tôi đi gp Ben Moshe.
-              Chúng tôi không còn liên h vi cp ch huy Haganah na (Avidan).
-              Tôi không phi cp ch huy Haganah. Tôi là Ari Ben Canaan, cháu ca Akiva.
-              Đng ý. Nhưng lnh là lnh.
        Ari ht tung bàn c, túm c Bar Israel “Tao b c mày ngay bây gi!”.
        Ben Moshe đang ngi trước bàn làm vic b ch huy Maccabee trong khu Hy Lp. Bên cnh là Nahum Ben Ami, c hai ngước lên nhìn Ari ri Ben Moshe lên tiếng.
-              Ben Canaan có mt hôm nay. Bn mun gì?
-              Tôi mun biết kế hoch ca quý v v trường hp Akiva và chàng thanh niên.
-              Chúng tôi có th làm được gì?
-              Các ông nói láo!
-              Bn tôi làm gì, điu đó ăn thua gì đến anh? Nahum hi li.
        Ari đp mnh tay xung bàn.
-              Có ăn thua đến tôi. Akiva là chú tôi.
-              Chúng tôi đã có nhiu kinh nghim... làm vic vi các bn. Ben Moshe tr li.
-              Mình s vào trong nhà tù Acre đem Akiva và Little Giora ra.
        Ben Moshe kéo ngăn kéo ly tm ha đ nhà tù Acre ra... Maccabee không đ ông trùm Akiva, đng bn chết nhc nhã trong tay k thù d dàng. H đã điu nghiên nhà tù cn thn, lính canh, nơi giam Akiva và Dov Landau, cách làm vic ca b ch huy nhà tù, k c đ dy ca bc tường đá v.v... Ngày ra tay s là ngày mai.

Click for Section 7

No comments:

Post a Comment