Friday, May 6, 2011

CHIẾN ĐOÀN ĐẶC NHIỆM PRONG


CHIẾN ĐOÀN ĐẶC NHIỆM PRONG
TRẠI LLĐB PLEI DJERENG (A-251)
        Đây là bản báo cáo kết qủa ngày 11 tháng Giêng Năm 1967 của chiến đoàn đặc nhiệm Prong. Kể từ khi Hoa Kỳ đưa thêm nhiều đơn vị tác chiến qua Việt Nam, nhiều cuộc hành quân phối hợp với các đơn vị Dân Sự Chiến Đấu của LLĐB đã được tổ chức. Những cuộc hành quân phối hợp này bắt đầu từ năm 1966, lên tới cao điểm trong hai năm 1968, 1969. Những cuộc hành quân loại này đều có lợi cho các đơn vị tham dự.
(1) Bối cảnh: Sư đoàn 4 Bộ Binh Hoa Kỳ, thảo kế hoạch hành quân càn quét khu vực nơi hướng bắc trại Lực Lượng Đặc Biệt Plei Djereng (A-251), trải rộng về hướng đông lằn ranh 90 và về hướng tây đến sông Nam Sathay. Mục tiêu là những đơn vị thuộc sư đoàn 325 Bắc Việt, nghi ngờ đang hiện diện trong khu vực hành quân. Sĩ quan chỉ huy đại đội B (bộ chỉ huy B LLĐB) đề nghị lục soát luôn khu vực phiá tây (bên kia) sông Nam Thay. Vì lý do, thung lũng Plei Trap cũng nằm bên hướng tây giòng sông, và là một đường xâm nhập lớn, đưa quân cùng chiến cụ vào miền nam Việt Nam. Liên đoàn 5 LLĐB/HK muốn xử dụng một đơn vị DSCĐ tảo thanh khu vực này. Sư đoàn 4 Bộ Binh Hoa Kỳ, muốn xử dụng các tiểu đoàn bộ binh cơ hữu, phối hợp với DSCĐ.

Tuy nhiên, sự kiện đơn vị DSCĐ hành quân độc lập tốt hơn, thay vì phải di chuyển song song với các đơn vị bộ binh trên trục tiến quân. Sư đoàn 4 BB/HK chấp thuận và ngày 8 tháng Mười Một đưa ra một lệnh hành quân mới thêm phần thay đổi. Bộ chỉ huy B LLĐB chia khu vực trách nhiệm cho ba đại đội DSCĐ. Kế hoạch hành quân này được sửa đổi dựa trên sự khác biệt giữa DSCĐ và các đơn vị chính quy, sẽ đem lại kết qủa tốt hơn.
 (2) Hành quân: Bắt đầu từ ngày 8 tháng Mười Một, đại đội 2, tiểu đoàn 2/8/4 bộ binh được đưa đến bảo vệ bãi đáp Lane (Lore), tại tọa độ YA600530. Lúc 8:30 phút sáng, cuộc không vận chiến đoàn đặc nhiệm Prong bắt đầu, đại đội 3 xung kích Mike Force cùng với bộ chỉ huy B LLĐB được đưa vào vùng hành quân chuyến đầu tiên. Lực lượng DSCĐ từ hai trại LLĐB Plei Djereng và Đức Cơ vào đến vùng hành quân lúc 11:15 phút.

Lúc 1:30 phút chiều, đơn vị xung kích Mike Force chạm súng với một đơn vị phòng không của địch gần tọa độ YA602542. Mike Force giết một địch quân, tịch thâu hai đại liên phòng không 12.7 ly, 2 tiểu liên AK-47 và 35 ba lô. Ít phút sau, đơn vị Mike Force  lại đụng với một tiểu đội lính Bắc Việt, bắn hạ hai địch quân, về phiá bạn có một quân nhân Mũ Xanh LLĐB/HK bị thương. Đơn vị DSCĐ trại LLĐB Plei Djereng giết chết một toán ba người lính Bắc Việt gần tọa độ YA605526. Đến lúc này, bộ chỉ huy chiến đoàn đặc nhiệm Prong ra lệnh cho các đơn vị tách ra, đại đội DSCĐ Plei Djereng tiến về hướng nam, đại đội DSCĐ Đức Cơ di chuyển về hướng tây. Đến 8:00 giờ tối tất cả các đơn vị dừng quân, đóng quân đêm.
 (3) DSCĐ Plei Djereng: Trong ngày 9, lúc 8:05 phút, toán phục kích Plei Djereng bắt gặp một trung đội trinh sát của địch tại tọa độ YA606512. Trung đội địch di chuyển lên hướng bắc, ngược với trục tiến quân về hướng nam của đại đội DSCĐ Plei Djereng. Toán phục kích DSCĐ nổ súng trong lúc đơn vị địch đang băng qua một con suối, và tiếp theo DSCĐ đụng phải một đại đội lính Bắc Việt trong hầm hố chiến đấu tại tọa độ YA605509. DSCĐ Plei Djereng bố trí nơi bờ phiá bắc giòng suối, rồi xin phi cơ FAC bao vùng, điều chỉnh pháo binh tác xạ lên vị trí phòng thủ của địch. Đúng 10:10 phút, loạt pháo binh phủ đầu vừa dứt, các binh sĩ DSCĐ Plei Djereng xung phong qua giòng suối tấn công, nhưng bị hỏa lực của địch bắn ra xối xả, dội trở lại. DSCĐ lại xin pháo binh tác xạ trở lại và làm bãi đáp trực thăng để di tản thương binh, cùng những binh sĩ tử thương. Đại đội lính Bắc Việt chỉa mũi tấn công vào khoảng giữa bãi đáp trực thăng, và sau lưng phòng tuyến, làm đại đội DSCĐ Plei Djereng phải yêu cầu tăng viện. Kết qủa trong ngày, 4 lính Bắc Việt tử trận, 4 DSCĐ tử trận, 2 LLĐB/HK và 5 DSCĐ bị thương.

(4) DSCĐ Đức Cơ: Đại đội DSCĐ Đức Cơ chuyển quân về hướng tây đến một con đuờng mòn do toán biệt kích tìm ra, nhưng không chạm địch. Một trung đội lục soát khu vực hướng tây, tìm thấy xác một khu trục cơ A1-E Skyraider, có chữ ZB sơn ở đuôi phi cơ. Đại đội DSCĐ tổ chức phục kích giết bốn lính Bắc Việt, sau đó di chuyển đến an ninh bãi đáp trực thăng tại tọa độ YA612553, để di chuyển số súng tịch thâu được của địch.
 (5) Lúc 1:13 phút trưa, đại đội DSCĐ Đức Cơ được lệnh di chuyển về hướng nam, tiếp viện đại đội DSCĐ Plei Djereng đang bị địch cầm chân. Trên lộ trình di chuyển, DSCĐ Đức Cơ được biết, địch đặt súng đại liên và bắn tiả tại tọa độ YA606571. Đến 3:30 chiều, hai đại đội DSCĐ bắt tay và cùng rút lui. Đại đội DSCĐ Đức Cơ nằm cản hậu cho DSCĐ Plei Djereng rút trước và được pháo binh yểm trợ, không cho địch quân truy kích. Đến 6:30 phút xế chiều, một trung đội Plei Djereng bảo vệ bãi đáp trực thăng để di tản thương binh, phần còn lại của hai đại đội DSCĐ lập tuyến phòng thủ đêm.
(6) Qua ngày 10 tháng Mười Một, đại đội C, tiểu đoàn 1/14 Bộ Binh được trực thăng vận vào bãi đáp Lane tiếp viện cho lực lượng DSCĐ. Cánh quân này sẽ tấn công vị trí phòng thủ của đại đội lính Bắc Việt, DCSĐ Plei Djereng đụng phải ngày hôm trước. Theo kế hoạch tấn công, đại đội C sẽ tấn công từ hướng đông, trong khi đó DSCĐ sẽ di chuyển về hướng nam làm nút chặn. Đơn vị DSCĐ vừa di chuyển chưa được xa, đụng phải tổ trinh sát của địch, giết một lính Bắc Việt. Tiếp tục di chuyển, đơn vị DSCĐ đụng phải đơn vị cấp tiểu đoàn của địch, bố trí phục kích theo hình chữ “L” tại tọa độ YA605515. Trận đánh trở nên quyết liệt, DSCĐ lập tuyến phòng thủ tại tọa độ YA608515 và xin phi pháo yểm trợ. Đến 6:00 giờ chiều, tiếng súng địch thưa dần, chỉ còn tiếng đạn bắn tỉa. Kết qủa 12 binh lính Bắc Việt chết, 1 LLĐB/HK, 4 DSCĐ tử trận, 1 LLĐB/HK, 17 DSCĐ bị thương và 5 DSCĐ mất tích.
 Trong khi đó, đại đội xung kích Mike Force tổ chức phục kích cách vị trí DSCĐ/BB khỏang năm dặm, 6 binh sĩ Bắc Việt đang di chuyển bị giết bốn, hai bị thương và bị bắt sống. Lúc 4:30, một toán tiền phương thuộc đại đội xung kích Mike Force giết chết một lính bắn tỉa Bắc Việt nơi một hồ cạn nước. Mike Force lập tuyến phòng thủ đêm nơi hồ cạn, đặt toán phục kích trên đường mòn chạy song song.
 (7) Ngày 11 tháng Mười Một năm 1966, lúc 0:15 phút sáng, đại đội A được đưa vào tăng cường cho đại đội C, tiểu đoàn 1/14 Bộ Binh. Họ bắt tay với lực lượng DSCĐ tại tọa độ YA605515. Lúc 6:00 giờ sáng, đơn vị Mike Force đóng quân đêm bên bờ hướng tây hồ cạn bị một đơn vị địch cấp đại đội bắn dữ dội. Pháo binh và không quân được gọi lên yểm trợ cho đại đội xung kích Mike Force, nhưng địch quân tiếp tục bắn súng đối, đại liên lên phòng tuyến của đại đội Mike Force. Đơn vị Mike Force phải rút lui, lực lượng tấn công của địch lên tới cấp tiểu đoàn. Đến 9:00 sáng, một trực thăng đem đồ tiếp tế đến cho đơn vị hành quân, bị địch bắn lên gây tử thương cho hai phi hành đoàn trên trực thăng UH1-D, chiếc trực thăng phải bay ra khòi vùng hành quân. Trận đánh vẫn tiếp tục, đến 12:30 một chuyến trực thăng tiếp tế thành công. Đến 4:30 chiều, đại đội B, tiểu đoàn 1/12 Bộ Binh được đưa vào tiếp viện làm địch quân phải rút lui. Kết qủa trận đánh, 58 lính Bắc Việt, 1 LLĐB/HK, 1 BB/HK, và 13 DSCĐ tử trận, 30 LLĐB/HK, 40 DSCĐ bị thương. Lực lượng bạn tổ chức phòng thủ đêm tại tọa độ YA601515, đại đội A, tiểu đoàn 1/14 đặt toán phục kích tại tọa độ YA606511.   
 (8) Từ ngày 12 đến 15 tháng Mười Một, lực lượng DSCĐ di chuyển đến bãi đáp Lane. Trên đường di chuyển, họ bắn bị thương một và bắt sống một địch quân. Ngày 13, đại đội DSCĐ Plei Djereng được trực thăng vận trở về trại, được thay thế bằng một đại đội DSCĐ đến từ trại LLĐB Pleime. DSCĐ Pleime cùng với trung đội trinh sát tiểu đoàn 1/14 BB, lục soát khu vực xung quanh bãi đáp Lane, hôm 15 tháng Mười Một. Ngày 13, đại đội xung kích Mike Force cùng với đại đội B, tiểu đoàn 1/12 BB di chuyển đến bảo vệ căn cứ hỏa lực tiểu đoàn 1/12 BB tại tọa độ YA602550. Ngày 14, đại đội 1 Mike Force vào thay cho đại đội 3 Mike Force.
 (9) Bắt đầu từ ngày 16 tháng Mười Một, một đại đội DSCĐ từ Buon Blech (A-238) được trực thăng vận từ trại LLĐB Plei Djereng, tăng cường cho tiểu đoàn 2/8 trong một cuộc hành quân “lùng và diệt”. Ngày 17 tháng Mười Một, đại đội DSCĐ Pleime chạm súng với một đại đội lính Bắc Việt. Lúc 12:00 giờ trưa, DSCĐ Pleime cùng với trung đội trinh sát BB đụng phải hai tiểu đoàn Bắc Việt trong hầm hố, công sự phòng thủ gần tọa độ YA605503. Đơn vị này bị hỏa lực của địch đàn áp, phải nằm tại chỗ, cho đến khi đại đội B, tiểu đoàn 1/14 vào bắt tay. Sau đó lực lượng bạn lui về phiá sau, gọi phi pháo yểm trợ. Đại đội DSCĐ Pleime có 1 binh sĩ tử trận, 1 LLĐB/VN, 2 LLĐB/HK, và 3 DSCĐ bị thương.
 (10) Đại đội DSCĐ Buon Blech được đại đội DSCĐ Phú Túc lên thay ngày 25 tháng Mười Một năm 1966. Đơn vị mới đến không chạm địch nên ngày 26, bộ chỉ huy hành quân hoàn trả đơn vị xung kích Mike Force. Một đại đội DSCĐ thứ hai từ Buon Blech được trực thăng vận lên tăng cường cho tiểu đoàn 1/12 hôm 28 tháng Mười Một. Nhưng địch quân đã rút lui qua biên giới Miên. Chiến đoàn đặc nhiệm Prong chấm dứt cuộc hành quân lúc 12:00 giờ trưa, ngày 2 tháng Mười Hai. Tổng kết, quân Bắc Việt bị loại khỏi vòng chiến 272, 2 bị thương và 3 bị bắt làm tù binh. Lực lượng bạn có 27 tử trận, 83 bị thương và 5 mất tích. Chiến đoàn đặc nhiệm Prong tịch thâu được hai súng phòng không 12.7 ly, 25 AK-47.
 (11) Chiến đoàn đặc nhiệm Prong là một phần trong hành quân Paul Revere IV. Tin tức tình báo cho biết địch quân xâm nhập vào khu vực phiá tây, vùng trách nhiệm của sư đoàn 4 Bộ Binh Hoa Kỳ. Đơn vị địch trong các trận đánh vừa qua thuộc hai trung đoàn 33 và 88 Bắc Việt.
(12) Sự tổn thất của lực lượng Dân Sự Chiến Đấu là do thiếu vũ khí tự động. Cuộc hành quân phối hợp cho thấy sự công hiệu việc xử dụng DSCĐ tìm địch cho các đơn vị Bộ Binh thuộc sư đoàn 4 BB/HK tiêu diệt. Các đơn vị DSCĐ rất thành công trong việc khám phá ra đơn vị địch.
Dallas, TX.
vđh

No comments:

Post a Comment