Sunday, May 15, 2011

HÀNH QUÂN DANIEL BOONE


HÀNH QUÂN DANIEL BOONE
BÁO CÁO (29/7/1967 – 29/12/1967)
Submitted by Steven Sherman. Transcription by Robert L. Noe

MACV-SOG 3264. Bản báo cáo hàng tuần này bao gồm các hoạt động trong tuần lễ từ 22/7 đến 28/7/1967.
a. Các chuyến hành quân xập nhập mục tiêu: Lima-50, Mike-50, và Oscar-50 được hủy bỏ vì lý do thời tiết xấu.
b. Toán biệt kích Level xâm nhập khu vực phụ cận mục tiêu Romeo-50 trong phần đất nam Việt Nam, lúc 300719Z (nhóm ngày giờ đã được mã hoá) tháng Bẩy năm 1967, tại tọa độ YA556638. Ngày 31 tháng Bẩy, toán biệt kích khám phá ba căn trại của địch đang xấy cất tại các tọa độ: YA553646, YA549643, và YA547464. Hai biệt kích quân Việt Nam (có thể là người Thượng hoặc Nùng) bị đau ốm, toán biệt kích được triệt xuất trên phần đất Việt Nam lúc 310936Z tại toạ độ YA556638. Toán biệt kích Level không qua đất Miên trong chuyến xâm nhập này.
c. Toán biệt kích Pick được trực thăng đưa vào vùng phụ cận mục tiêu Hotel-50 trên phần đất Việt Nam, lúc 040833Z (nhóm ngày giờ, mã hóa) tháng Tám năm 1967, tại tọa độ YA615084. Toán biệt kích vẫn hoạt động trong khu vực phụ cận mục tiêu Hotel-50. Kết quả chuyến xâm nhập, sẽ được báo cáo trong tuần lễ tới.    
d. Toán biệt kích Square xâm nhập vùng phụ cận mục tiêu Sierra-50 trên phần đất nam Việt Nam, lúc 240725Z (nhóm ngày giờ), tháng Bẩy năm 1967, tại tọa độ YA575525. Toán biệt kích khám phá một binh trạm bỏ hoang của địch tại tọa độ YA553535. Một vị trí đặt súng phòng không mới xử dụng, tìm thấy tại tọa độ YA557556. Toán biệt kích trông thấy một trung đội địch quân di chuyển ngang qua một bãi trống tại tọa độ YA547537. Không chạm súng với địch. Toán biệt kích được triệt xuất trên phần đất nam Việt Nam, tại tọa độ YA562556, lúc 181005Z (nhóm ngày giờ) tháng Bẩy năm 1967.    

MACV-SOG 3973. Daniel Boone. Bản báo cáo hàng tuần (12/8 đến 18/8/1967)
        Trong tuần lễ này, ba toán biệt kích xâm nhập, một toán qua đất Miên, một toán phải triệt xuất khẩn cấp trước hỏa lực của địch.
a. Toán biệt kích Square được trực thăng đưa đến bãi đáp trên phần đất Việt Nam (gần biên giới Việt-Miên), trong vùng phụ cận mục tiêu Form-50, tọa độ YB739132, lúc 100725Z (nhóm ngày giờ) tháng Tám năm 1967. Khi toán biệt kích vừa nhẩy ra khỏi trực thăng, bị địch bắn tiểu liên từ nơi đầu bãi đáp. Trực thăng võ trang được điều động vào chế ngự hỏa lực, trong khi toán biệt kích lui về phiá nam bãi đáp khoảng 25 thước tránh đạn. Toán biệt kích tiếp tục bị súng của địch từ hướng bắc bắn xuống, đồng thời nghe tiếng động của địch quân di chuyển nơi hướng tây. Toán biệt kích yêu cầu được triệt xuất. Hai phi tuần không quân chiến thuật cùng với bốn trực thăng võ trang được điều động vào bắn phá  xung quanh bãi đáp để  “bốc” toán biệt kích tại tọa độ YB739132 trên phần đất nam Việt Nam lúc 130804Z, tháng Tám năm 1967.
b. Toán biệt kích Level được trực thăng đưa đến bãi đáp (trên phần đất nam Việt Nam) gần mục tiêu Yangkee-50 tại tọa độ YA585489, lúc 140445Z tháng Tám 1967. Toán biệt kích nghe nhiều tiếng súng trường bắn nơi hướng tây nam, cách tọa độ YA585489 khoảng 800 thước. Qua ngày hôm sau, ba biệt kích quân trong toán có triệu chứng bị cúm. Toán biệt kích được triệt xuất tại tọa độ YA574493 trên phần đất nam Việt Nam. Hai phi tuần không quân chiến thuật được điều động lên bắn phá bãi đáp trực thăng để “bốc” toán biệt kích. Kết qủa không rõ.
c. Toán biệt kích Hammer được trực thăng đưa vào vùng phụ cận mục tiêu X-Ray, tọa độ YA632494, lúc 160740Z tháng Tám 1967. Toán biệt kích di chuyển theo hướng tây nam đến tọa độ YA635486. Ngày 17 tháng Tám, toán biệt kích định băng qua một giòng sông nhỏ, ngay biên giới Việt-Miên, nhưng không tìm ra một vị trí thuận tiện để băng qua. Toán biệt kích không đến được mục tiêu và được triệt xuất tại tọa độ YA635487 trên phần đất nam Việt Nam, lúc 180543Z tháng Tám năm 1967.
    
MACV-SOG 4145. Daniel Boone. Bản báo cáo hàng tuần (19/8 đến 25/8/1967)
        Một toán biệt kích hành quân trong tuần lễ này, nhưng không xâm nhập vào đất Miên. Một toán biệt kích khác phải ngừng đi hành quân vô hạn định vì bản báo cáo, cơ quan ICC thăm viếng một nơi gần khu vực Se San ở bên Miên.
a. Toán biệt kích Mane được đưa đến bãi đáp trên phần đất Việt Nam gần mục tiêu Zulu? tại tọa độ YA599491 lúc 2309...Z, tháng Tám 1967. Sáng hôm sau, toán biệt kích di chuyển đến tọa độ YA594489... Nơi họ khám phá ra chín hầm chiến đấu của địch bỏ trống. Lúc 230300Z, tháng Tám 1967, toán biệt kích khám phá một căn cứ của địch bỏ trống tại tọa độ YA597... Căn cứ này đã cũ, bị bỏ hoang khoảng năm, sáu tháng và có thể chứa khoảng 50 địch quân. Lúc 230900Z tháng Tám 1967, tại tọa độ YA588482, toán biệt kích nghe được tiếng nói của một nhóm khoảng bẩy người. Những tiếng nói này phát ra từ một nhóm người Thượng khoảng mười lăm người, họ di chuyển ngang qua, cách toán biệt kích khoảng 20 thước. Cùng lúc, toán biệt kích trông thấy hai VC trong quân phục mầu xanh nhạt, võ trang tiểu liên AK-47. Ít phút sau, toán biệt kích nghe ba tiếng súng, thêm một tiếng súng nổ nữa rồi có tiếng người la hét. Trưởng toán biệt kích gọi phi cơ lên oanh kích, kết qủa không rõ. Sau đó toán biệt kích di chuyển lên hướng bắc, trở lại phần đất Việt Nam và được trực thăng “bốc” về tại tọa độ YA588485 lúc 232222Z tháng Tám năm 1967. Có hai phi tuần phản lực lên oanh kích dọn bãi đáp, kết qủa không rõ.
b. Việc xâm nhập của toán biệt kích Level vào mục tiêu Whisky-50 phải đình hoãn lại, vô hạn định. Bộ chỉ huy (có lẽ Nam, CCS, thường xâm nhập qua Miên) đuợc thông báo, phái đoàn cơ quan ICC thăm viếng khu vực Se San trong vùng phụ cận mục tiêu ở bên Miên. Mục đích chuyến viếng thăm của họ để điều tra một vị trí đặt hỏa tiễn nơi phiá nam Se San. Mục tiêu Whisky-50 chỉ cách đầu phiá bắc Se San bốn cây số, nên phải ngưng lại tất cả các chuyến hành quân xâm nhập, không để cho cơ quan ICC biết về hành quân Daniel Boone.

MACV-SOG 4266. Daniel Boone. Bản báo cáo hàng tuần (26/8 đến 1/9/1967)
        Trong tuần lễ này có hai toán biệt kích xâm nhập. Một toán không xâm nhập được vào đất Miên, toán còn lại vẫn còn hoạt động trong mục tiêu. Ba chuyến xâm nhập khác phải hủy bỏ vì lý do thời tiết. Một chuyến xâm nhập phải ngừng lại vô hạn định vì ủy ban ICC đang thăm viếng khu vực Se San ở bên Miên.
a. Toán biệt kích Sam được trực thăng đưa vào bãi đáp trong khu vực phụ cận mục tiêu...-50 tại tọa độ YB-23143 trên đất Lào, lúc 270940Z (nhóm ngày giờ), tháng Tám năm 1967. Hai biệt kích quân... trong toán... trong lúc... đến ngày hôm sau. Toán biệt kích có triệu chứng bị cúm nên được triệt xuất tại bãi đáp lúc xâm nhập, lúc 290845Z tháng Tám năm 1967.
b. Toán biệt kích... được đưa đến bãi đáp trên phần đất Việt Nam, gần mục tiêu C-51 lúc 010837Z tháng Tám năm 1967, tại toạ độ YA610800. Toán biệt kích vẫn còn đang hoạt động trong mục tiêu.

MACV-SOG 4541. Daniel Boone. Bản báo cáo hàng tuần (9/9 đến 15/9/1967)
        Trong tuần lễ này có hai toán biệt kích xâm nhập, cả hai đều được triệt xuất vì ngã bệnh (sốt rét) trước khi xâm nhập vào mục tiêu hoạt động trên đất Miên. Một toán khác phải đình lại vì lý do thời tiết. Bản báo cáo này có thêm phần một toán biệt kích xâm nhập hoạt động từ tuần trước.
a. Toán biệt kích Brace được đưa vào bãi đáp trên phần đất Việt Nam trong khu vực phụ cận mục tiêu Papa-50, tại tọa độ YA611823 lúc 080715Z tháng Chín năm 1967. Từ bãi đáp toán biệt kích di chuyển lên hướng tây bắc, băng qua một giòng suối đến tọa độ YA604829, đóng quân đêm. Một biệt kích quân Hoa Kỳ bị sái chân khi băng qua suối, không thể tiếp tục nhiệm vụ, toán biệt kích yêu cầu triệt xuất. Trong thời gian toán biệt kích nằm trong khu vực kiểm soát của địch, không thấy có sự hiện diện của địch quân. Toán biệt kích được triệt xuất trên phần đất Việt Nam, tại tọa độ YA607825 lúc 100826Z tháng Chín 1967. Toán biệt kích chưa qua được biên giới.
b. Toán biệt kích Plane được đưa vào gần mục tiêu Kilo-50, trên phần đất Việt Nam, tọa độ YB721004. Ngày 13 tháng Chín 1967, toán phó bị bệnh nên toán biệt kích yêu cầu được triệt xuất bình thường (không có áp lực của địch). Toán biệt kích nghe được tiếng súng báo động của địch cách vị trí khoảng 300 thước. Toán biệt kích được triệt xuất trên phần đất Việt Nam, tọa độ YB713008 lúc 141010Z tháng Chín 1967.
c. Toán biệt kích Nail được đưa đến bãi đáp trên phần đất Việt Nam, gần mục tiêu Quebec-50 tại tọa độ YA613742, lúc 111725Z tháng Chín năm 1967. Toán biệt kích Nail băng qua biên giới Việt-Miên và vẫn còn hoạt động trong mục tiêu.
d. Việc đưa một toán biệt kích xâm nhập mục tiêu Romeo-50 được dời lại ngày 18 tháng Chín vì lý do thời tiết.

MACV-SOG 4711. Daniel Boone. Bản báo cáo hàng tuần (16/9 đến 22/9/1967)
        Trong tuần lễ này có một toán biệt kích xâm nhập. Năm chuyến khác phải đình lại vì lý do thời tiết xấu. Bản báo cáo này bao gồm một toán biệt kích xâm nhập từ tuần trước.
a. Toán biệt kích Nail được đưa vào gần mục tiêu Quebec-50 tại tọa độ YA613742, lúc ... (nhóm ngày giờ) trong tháng Chín năm 1967. Toán biệt kích khám phá một binh trạm của địch gần tọa độ YA571760. Binh trạm này có 30 hầm trú ẩn đôi, có nắp che, nhà nấu ăn với hai bếp lò, khoảng 10, 12 nhà sàn để ở, ngủ, và kho chứa gạo. Binh trạm này ... (đã bỏ hoang) khoảng hai, ba tháng. Toán biệt kích nghe tiếng người nói... và tìm thấy những vật dụng, truyền đơn, hộp dầu gió, khoảng 50 viên đạn súng trường, trong khu vực có tọa độ YA547753. Ngày 16 tháng Chín, toán biệt kích khám phá ba hầm trú ẩn có nắp che, năm hố chiến đấu cá nhân, và một chòi nấu ăn, tại tọa độ YA572750. Toán biệt kích quay trở về phần đất Việt Nam, và được triệt xuất tại tọa độ YA603740 lúc 160900Z tháng Chín năm 1967. Toán biệt kích đã xâm nhập qua Miên.
b. Toán biệt kích Level được đưa đến bãi đáp trên phần đất Việt Nam, gần mục tiêu Lima-50 tại tọa độ YA705953 lúc 220803Z tháng Chín năm 1967. Toán biệt kích vẫn còn trong khu vực hành quân, chưa qua đất Miên trong bản báo cáo này.

MACV-SOG 4868. Daniel Boone. Bản báo cáo hàng tuần (13/9 đến 29/9/1967)
        Trong tuần lễ này có năm toán biệt kích xâm nhập. Hai toán biệt kích vẫn còn hoạt động trong mục tiêu. Bốn toán đã xâm nhập vào đất Miên. Bản báo cáo này bao gồm một toán biệt kích xâm nhập từ tuần trước.
a. Toán biệt kích Level được đưa vào bãi đáp trên phần đất Việt Nam, gần mục tiêu Lima-50, tọa độ YA705953 lúc 220803Z tháng Chín 1967. Toán biệt kích di chuyển lên hướng tấy bắc cách bãi đáp khoảng 400 thước đóng quân đêm. Ngày hôm sau, toán biệt kích tiếp tục di chuyển lên hướng tây bắc khoảng 1000 thước đến tọa độ YA692959. Người toán phó, trợt chân ngã và bị sái chân khi băng qua một con suối. Toán biệt kích tiếp tục di chuyển đến tọa độ YA673952, đóng quân đêm. Toán biệt kích liên lạc với phi cơ quan sát FAC, yêu cầu triệt xuất quân nhân Hoa Kỳ bị sái chân lúc 240000Z tháng Chín 1967. Trực thăng không thể xâm nhập vào đất Miên, nên toán biệt kích di chuyển đến tọa độ YA667950, trên phần đất Việt Nam và được câu về bằng dây McGuire lúc 240915Z tháng Chín 1967. Toán biệt kích dò thám mục tiêu Mike-50 trên đường về lại phần đất Việt Nam. Toán biệt kích Level đã xâm nhập qua Miên.
b. Toán biệt kích Mallet xâm nhập vào khu vực phụ cận mục tiêu Whiskey-50, trên phần đất Việt Nam tại tọa độ YA570510 lúc 240800Z tháng Chín 1967. Toán biệt kích khám phá một binh trạm cũ đã bỏ hoang tại tọa độ YA564513, năm hố cá nhân bị xụp đổ tại tọa độ YA545507, hai mươi hố cá nhân khác tại YA542506. Toán biệt kích khám phá một làng tại tọa độ YA544504, đã bỏ hoang khoảng 10, 12 tháng. Toán biệt kích di chuyển đến YA565503 trên phần đất Việt Nam và được trực thăng đón về lúc 271010Z tháng Chín 1967. Toán biệt kích đã xâm nhập qua đất Miên trong thời gian hành quân.
c. Toán biệt kích Pick được đưa vào bãi đáp trên phần đất Việt Nam, gần mục tiêu Romeo-50, tọa độ YA557640Z lúc 250400Z tháng Chín 1967. Toán biệt kích khám phá một binh trạm tại tọa độ YA553646. Binh trạm này có khoảng 12, 14 dẫy nhà. Có căn rộng đủ chứa hai mươi người. Có khoảng 20, 30 hầm đôi có nắp che bằng tre đắp bùn. Binh trạm này có thể chứa khoảng ba đại đội địch quân. Toán phó người Hoa Kỳ bị sái mắt cá chân lúc nhẩy xuống trực thăng, một binh sĩ Thượng bị say nắng. Bộ chỉ huy quyết định triệt xuất toán biệt kích. Toán biệt kích Pick di chuyển đến tọa độ YA557640 trên phần đất Việt Nam và được triệt xuất lúc 261015Z tháng Chín năm 1967. Toán biệt kích chưa xâm nhập qua đất Miên.
d. Toán biệt kích Miter được đưa vào bãi đáp trên phần đất Việt Nam, gần mục tiêu Bravo-51, tọa độ YA559590 lúc 270410Z tháng Chín 1967. Toán biệt kích bị địch theo dõi, khi xuống bãi đáp một thời gian ngắn nhưng tránh được địch quân di chuyển đến YA559579 đóng quân đêm. Ngày hôm sau, toán biệt kích di chuyển đến tọa độ YA560580 rồi tiếp tục đến YA564584. Toán biệt kích chạm địch tại tọa độ YA570582, và được triệt xuất lúc 280820Z tháng Chín 1967. Toán biệt kích đã xâm nhập qua biên giới Miên.
e. Toán biệt kích Bench được đưa vào gần mục tiêu Kilo-50, tọa độ YB719049 lúc 280925Z tháng Chín 1967, và vẫn còn hoạt động trong mục tiêu. Toán biệt kích đã xâm nhập vào đất Miên lúc bản báo cáo này được soạn thảo.
f. Toán biệt kích Brace được đưa vào bãi đáp trên đất Việt Nam gần mục tiêu Oscar-50, tọa độ YA602868 lúc 290855Z tháng Chín năm 1967. Toán biệt kích đã xâm nhập vào đất Miên khi bản báo cáo này được soạn thảo.

MACV-SOG 4988. Daniel Boone. Bản báo cáo hàng tuần (30/9 đến 6/10/1967)
        Có hai toán biệt kích xâm nhập trong tuần lễ vừa qua. Một toán xâm nhập qua đất Miên. Bàn báo cáo này bao gồm hai toán biệt kích đã xâm nhập từ tuần trước.
a. Toán biệt kích Bench được đưa vào bãi đáp trên phần đất Việt Nam gần mục tiêu Kilo-50, tọa độ YB719049 lúc 280900Z tháng Chín 1967. Toán biệt kích di chuyển về hướng tây nam, đến tọa độ YB715—5, nơi toán biệt kích khám phá một chòi bằng tre rộng khoảng 3m x 8m, vẫn còn tốt, xử dụng được. Toán biệt kích tiếp tục di chuyển đến tọa độ YB714040, khám phá ra thêm một chòi nhỏ 2m x 3m vẫn còn tốt. Toán biệt kích di chuyển đến tọa độ YB702040, có một quân nhân Hoa Kỳ trong toán bị đau ốm. Toán biệt kích di chuyển về hướng đông đến YB713039 khám phá một binh trạm chứa cấp đại đội của địch. Toán biệt kích di chuyển đến bãi đáp trên phần đất Việt Nam, tọa độ YB714035 và được triệt xuất lúc 300745Z tháng Chín năm 1967. Toán biệt kích Bench đã xâm nhập vào đất Miên.
b. Toán biệt kích Brace xâm nhập vào khu vực gần mục tiêu Oscar-50 tại tọa độ YA603868, lúc 290900Z tháng Chín năm 1967. Toán biệt kích di chuyển về hướng đông khoảng 25 thước, khám phá một binh trạm bỏ hoang, hư hại có thể chứa khoảng 20-30 địch quân. Toán biệt kích di chuyển đến YA603870, băng qua một con đường mòn rộng khoảng một thước. Địch xử dụng con đường mòn này thường xuyên, có đóng cây dọc theo hai bên lề để giữ mặt đường tại những đoạn trũng. Toán biệt kích di chuyển đến YA603881, trở lại phần đất Việt Nam và được “bốc” về lúc 030845Z tháng Chín năm 1967. Toán biệt kích Brace đã xâm nhập vào đất Miên.
c. Toán biệt kích Nail được trực thăng đưa vào bãi đáp gần mục tiêu Sierra-50 trên phần đất Việt Nam, tọa độ YA559510 lúc 300720Z tháng Chín năm 1967. Toán biệt kích được triệt xuất vào lúc 050720Z tháng Mười năm 1967 tại tọa độ YA564533. Toán biệt kích chưa hoàn tất nhiệm vụ vì có người trong toán đau ốm. Chi tiết sẽ có trong bản báo cáo tuần tới.
d. Toán biệt kích Awl xâm nhập vào khu vực gần mục tiêu Lima-50 trên phần đất Việt Nam, tại tọa độ YA724995 lúc 060315Z tháng Mười năm 1967. Toán biệt kích nổ súng với một toán quân không rõ quân số của địch ngay trên bãi đáp. Kết qủa hai địch quân bị giết, toán biệt kích được triệt xuất khẩn cấp lúc 060425Z tháng Mười năm 1967. Có sáu phi tuần không quân chiến thuật lên oanh kích để triệt xuất toán biệt kích tại tọa độ YA724996 ngày 6 tháng Mười năm 1967. Kết qủa trận oanh kích không rõ, Chi tiết sẽ có trong bản báo cáo tuần tới.

MACV-SOG 5128. Daniel Boone. Bản báo cáo hàng tuần (7/10 đến 13/10/1967)
        Có hai toán biệt kích xâm nhập trong tuần lễ này. Một toán xâm nhập qua đất Miên. Bản báo cáo này bao gồm hai toán biệt kích xâm nhập từ tuần lễ trước.
a. Toán biệt kích Nail được trực thăng đưa đến bãi đáp trên phần đất Việt Nam gần mục tiêu Sierra-50, tọa độ YA559510, lúc 030730Z trong tháng Mười năm 1967. Toán biệt kích khám phá 20 nhà sàn lớn tại tọa độ YA561514, khu vực đủ rộng để chứa cấp đại đội của địch. Tại tọa độ YA557524, toán biệt kích Nail nghe tiếng nói chuyện của khoảng 15, 20 người di chuyển trên đường mòn có tọa độ YA556535. Họ nói chuyện bằng ngôn ngữ lạ, mà một binh sĩ người Việt cho là tiếng Pháp. Ngày hôm sau, toán biệt kích trông thấy 3 binh lính Bắc Việt hoặc VC, mặc quân phục, nón cối, võ trang tiểu liên AK-47. Quân phục của họ trông có vẻ mới. Một quân nhân Hoa Kỳ ngã bệnh, nên toán biệt kích di chuyển đến tọa độ YA565532 và được triệt xuất tại tọa độ đó, trên phần đất Việt Nam, lúc 050720Z, tháng Mười năm 1967. Toán biệt kích đã xâm nhập vào đất Miên, nhưng không đến được mục tiêu. Sẽ dời lại một ngày khác.
b. Toán biệt kích Awl được trực thăng đưa vào gần mục tiêu Lima-50 trên phần đất Việt Nam, tại tọa độ YA723995, lúc 060315Z, tháng Mười 1967. Ra khỏi bãi đáp khoảng 20 thước, toán biệt kích chạm súng với một đơn vị địch khoảng 15, 20 tên. Toán biệt kích bắn hạ một địch quân và làm bị thương một tên khác, sau đó xin oanh kích và triệt xuất khẩn cấp. Địch quân bắn lên trực thăng võ trang rồi rút lui ra khỏi khu vực. Toán biệt kích Awl lấy được một súng AK-47, một ba lô của tên địch trúng đạn chết. Toán biệt kích được triệt xuất ngay tại bãi đáp, lúc 060430Z, trong tháng Mười 1967. Tất cả có sáu phi tuần không quân chiến thuật, và bốn trực thăng võ trang lên yểm trợ để “bốc” toán biệt kích. Toán biệt kích chưa xâm nhập qua đất Miên. Mục tiêu Lima-50 được dời lại ngày khác.
c. Toán biệt kích Plane được đưa vào bãi đáp gần mục tiêu Uniform-50 trên phần đất Việt Nam, tọa độ YB730140, lúc 060315Z, tháng Mười năm 1967. Toán biệt kích trông thấy dấu chân một đàn ông vẫn còn mới di chuyển từ hướng tây bắc xuống đông nam. Khi toán biệt kích di chuyển ra khỏi bãi đáp trực thăng, họ nghe tiếng thanh tre gõ vào nhau (tiếng báo động). Toán biệt kích di chuyển lên hướng tây bắc, vẫn nghe tiếng thanh tre gõ và nghe có sự di chuyển của địch. Biết đã bị lộ lúc xâm nhập và bị theo dõi, toán biệt kích Plane di chuyển trở lại bãi đáp, yêu cầu triệt xuất. Toán biệt kích được triệt xuất lúc 071120Z trong tháng Mười 1967. Địch quân bắn lên trực thăng vào “bốc” toán biệt kích, khoảng 15, 20 viên đạn AK-47. Trực thăng võ trang phải bay vào bắn xung quanh bãi đáp. Toán biệt kích chưa qua đất Miên, mục tiêu Uniform-50 được dời lại một ngày khác.
d. Toán biệt kích Mitter được trực thăng đưa vào bãi đáp trên đất Việt Nam gần mục tiêu Charlie-52, tọa độ YA553592 trong tháng Mười năm 1967. Toán biệt kích Mitter đã xâm nhập vào mục tiêu trên đất Miên và vẫn còn hoạt động khi soạn bản báo cáo này.

MACV-SOG 5290. Daniel Boone. Bản báo cáo hàng tuần (14/10 đến 20/10/1967)
        Có hai toán biệt kích xâm nhập trong tuần lễ này. Cả hai đều qua đất Miên. Bản báo cáo tuần này bao gồm một toán biệt kích đã xâm nhập từ tuần lễ trước vẫn chưa triệt xuất.
a. Toán biệt kích Mitter được đưa vào bãi đáp trên phần đất Việt Nam, gần mục tiêu Charlie-52, tọa độ YA553593 lúc 110730Z trong tháng Mười năm 1967. Toán biệt kích khám phá một căn chòi đã bỏ hoang tại tọa độ YA55----. Một chuồng nuôi gia súc. Cả hai đều hư hại đã không được xử dụng trên bốn tháng. Tại tọa độ YA540589, toán biệt kích khám phá một vị trí đóng quân cấp trung đội của địch. Vị trí đóng quân đã bị hư hại, không còn được xử dụng. Toán biệt kích tìm thấy 20 nhà sàn để ngủ, bốn nhà ăn, và 15 hầm hố chiến đấu. Tất cả đã bị bỏ hoang khoảng ba, bốn tháng. Tại tọa độ YA532589, có một hầm chiến đấu củ địch bỏ hoang. Toán biệt kích Mitter tìm thấy một trạm binh nhỏ, có sáu nhà sàn. Lúc 120730Z, toán biệt kích nghe hai tiếng súng tại tọa độ YA542601. Toán biệt kích di chuyển theo hướng tây nam, đến tọa độ YA548598, và được triệt xuất vào lúc 131030Z trong tháng Mười năm 1967. Những phi công bay triệt xuất toán biệt kích trông thấy doanh trại, hầm hố bỏ hoang của địch trên phần đất nam Việt Nam, tại tọa độ YA567584. Hai phi tuần của Không Quân Việt Nam lên oanh kích mục tiêu, kết qủa không rõ.
b. Toán biệt kích Awl được trực thăng đưa đến gần mục tiêu India-50, trên phần đất Việt Nam, tọa độ YB715051, lúc 160640Z trong tháng Mười 1967. Toán biệt kích báo cáo các vị trí của địch tại các tọa độ YA697037, YB691035, 690034, YB687039, YB681042, YB683036, và YB680030. Đầy đủ chi tiết những điều quan sát về đơn vị địch, cũng như sức mạnh không liệt kê trong bản báo cáo này. Sẽ được báo cáo tuần tới. Toán biệt kích đang chờ triệt xuất khi soạn bản báo cáo hàng tuần này.
c. Toán biệt kích Plane được đưa đến bãi đáp trên phần đất Việt Nam, gần mục tiêu Sierra-50 lúc 19--20Z trong tháng Mười năm 1967. Toán biệt kích khám phá một con đường mòn đi lại nhiều tại tọa độ YA557552. Toán biệt kích Plane đã xâm nhập qua đất Miên, đang còn hoạt động trong mục tiêu, khi soạn bản báo cáo này.

MACV-SOG 5455. Daniel Boone. Bản báo cáo hàng tuần (21/10 đến 27/10/1967)
a. Có bốn toán biệt kích xâm nhập trong tuần lễ này. Ba trong bốn toán xâm nhập qua biên giới Việt-Miên. Một toán phải triệt xuất trước khi vào đất Miên vì hai người trong toán biệt kích bị thương. Bản báo cáo này bao gồm hai toán biệt kích đã xâm nhập từ tuần trước nhưng vẫn chưa triệt xuất.
b. Toán biệt kích Awl được đưa đến bãi đáp trên phần đất Việt Nam gần mục tiêu India-50 tại tọa độ YB721044 lúc 160600Z tháng Mười 1967. Trong thời gian toán biệt kích xâm nhập, dò thám nhiều vị trí. Sáu tiền đồn cấp tiểu đội trung đội của địch, đóng dọc theo biên giới từ YB710053 đến YB704028. Trong khu vực gần tọa độ YB685037, toán biệt kích Awl quan sát bẩy vị trí đóng quân của địch cấp tiểu đoàn hoặc lớn hơn. Toán biệt kích di chuyển dễ dàng trong lòng địch không bị khám phá. Toán biệt kích Awl được triệt xuất trên phần đất Việt Nam, tọa độ YB721049 lúc 220425Z trong tháng Mười năm 1967. Toán biệt kích đã xâm nhập qua đất Miên.
c. Toán biệt kích Plane xâm nhập vào gần mục tiêu Sierra-50 tại tọa độ YA574556 lúc 190120Z trong tháng Mười năm 1967. Toán biệt kích khám phá hai binh trạm đã bỏ hoang của địch gần bãi đáp trực thăng. Toán biệt kích Plane băng qua biên giới Việt-Miên hôm 20 tháng Mười 1967. Sau khi dò thám mục tiêu, toán biệt kích quay trở về phần đất Việt Nam và chạm súng với một đơn vị cấp đại đội của địch trước khi đến bãi đáp. Toán biệt kích được triệt xuất trên phần đất nam Việt Nam, lúc 230816Z tháng Mười 1967, trong khu vực gần tọa độ YA560543. Không quân chiến thuật được gọi lên yểm trợ cho việc triệt xuất toán biệt kích.
d. Toán biệt kích Brace được trực thăng đưa đến bãi đáp trên phần đất Việt Nam, gần mục tiêu XRay-50, tọa độ YB623488 lúc 220708Z trong tháng Mười 1967. Ngày 23 tháng Mười, toán biệt kích băng qua biên giới Việt-Miên, di chuyển đến tọa độ YB634485 khám phá một binh trạm cấp đại đội của địch đã bỏ hoang. Tại tọa độ YB636478, toán biệt kích nghe tiếng địch quân di chuyển xung quanh vị trí của toán. Địch quân truy kích toán biệt kích Brace từ hướng bắc xuống, làm cho toán biệt kích phải di chuyển sâu vào đất Miên để tránh đụng độ. Toán biệt kích di chuyển đến tọa độ YB633462 và được triệt xuất khẩn cấp trên đất Miên lúc 230210Z trong tháng Mười 1967. Bốn phi vụ trực thăng võ trang lên yểm trợ cho việc triệt xuất toán biệt kích Brace, kết qủa không rõ.
e. Toán biệt kích Square được trực thăng đưa vào bãi đáp trên đất Lào, trong khu vực phụ cận mục tiêu Juliette-52, tọa độ YB427033 lúc 240635Z trong tháng Mười năm 1967. Toán biệt kích di chuyển ngang qua mục tiêu, không thấy có dấu hiệu hoạt động của địch. Toán biệt kích Square được triệt xuất trên đất Lào tại tọa độ YB426065 lúc 270655Z tháng Mười 1967. Sau đó toán biệt kích xâm nhập vào đất Miên, vẫn còn hoạt động khi soạn bản báo cáo này.
f. Toán biệt kích Hammer đưa trực thăng đưa vào bãi đáp trên đất Lào, gần mục tiêu India-52, lúc 250610Z trong tháng Mười năm 1967, tại tọa độ YB435077. Ngày 26 tháng Mười năm 1967, trong lúc di chuyển, hai người trong toán biệt kích bị thương. Toán biệt kích được triệt xuất trên đất Lào tại tọa độ YB429069Z lúc 260513Z tháng Mười 1967. Toán biệt kích Hammer không chạm súng với địch và chưa xâm nhập qua đất Miên.
g. Toán biệt kích Level được trực thăng đưa vào bãi đáp trên đất Lào, gần mục tiêu Hotel-52 lúc 270630Z trong tháng Mười năm 1967, tại tọa độ YB449098. Toán biệt kích Level đã xâm nhập vào đất Miên, vẫn còn hoạt động khi soạn bản báo cáo này.

MACV-SOG 5623. Daniel Boone. Bản báo cáo hàng tuần (28/10 đến 3/11/1967)
a. Trong tuần lễ này có hai toán biệt kích xâm nhập. Cả hai toán đều xâm nhập qua đất Miên. Bản báo cáo này bao gồm hai toán đã xâm nhập từ tuần lễ trước, chưa triệt xuất.
b. Toán biệt kích Square được đưa vào bãi đáp trên đất Lào, gần mục tiêu Juliette-52, tọa độ YB427033, lúc 240635Z, trong tháng Mười 1967. Toán biệt kích nghe hai tiếng nổ lớn trong khu vực YB446027. Trong khu vực YB427062, toán biệt kích khám phá ba căn nhà nhỏ làm bằng tre có kích thước 8x12 bộ và cao khoảng 12 bộ. Có ba lính Bắc Việt võ trang trong khu vực. Toán biệt kích được triệt xuất trên đất Lào, tại tọa độ YB426025 lúc 270655Z tháng Mười 1967. Toán biệt kích xâm nhập vào đất Miên.
c. Toán biệt kích Level xâm nhập khu vực lân cận mục tiêu Hotel-52, tọa độ YB449098 trên đất Lào lúc 270639Z trong tháng Mười 1967. Toán biệt kích di chuyển đến YB483128, được ít phút thì bị một toán quân địch khoảng 15, 20 tên tấn công. Toán biệt kích không tránh được sự truy kích của địch, chạy sâu vào đất Miên. Toán biệt kích được triệt xuất khẩn cấp tại tọa độ YB488124 lúc 300200Z trong tháng Mười 1967.
d. Toán biệt kích Saw được trực thăng đưa đến bãi đáp trên phần đất Việt Nam, gần mục tiêu Lima-50, tọa độ YA707993 lúc 280120Z trong tháng Mười 1967. Toán biệt kích xâm nhập qua đất Miên, di chuyển đến mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ, trở về phần đất Việt Nam và được triệt xuất tại tọa độ YA705982, lúc 300435Z trong tháng Mười 1967.
e. Toán biệt kích Nail được đưa đến bãi đáp trên phần đất Việt Nam, gần mục tiêu Golf-52, tọa độ YB762189 lúc 300910Z tháng Mười 1967. Tại tọa độ YB730189, toán biệt kích khám phá binh trạm cấp trung đội của địch, có 2 bếp nấu cơm ngầm dưới mặt đất, 12 căn chòi để ở. Toán biệt kích quay trở lại bãi đáp trên phần đất Việt Nam và được triệt xuất lúc 310308Z trong tháng Mười năm 1967.

No comments:

Post a Comment