Tuesday, May 17, 2011

Moshe Dayan / PHẦN IIA. GIAI ĐOẠN ĐỘC LẬP (1948 – 1952)


Cuc Đi Tôi

PHN IIA. GIAI ĐON ĐC LP (1948 – 1952)
               
6. NGUY HIM JORDAN
        Đúng 4:30 chiu ngày 14 tháng Năm 1948, David Ben Gurion bt đu bui hp ca Hi Đng Quc Gia Do Thái Palestine. Nhng bui hp dành cho gii lãnh đo Do Thái thường t chc Jerusalem, nhưng Jerusalem đang b người Rp bao vây và gn hết gii chc Do Thái cư ng Tel Aviv nên ln này h hp trong phòng trin lãm ln ca vin bo tàng.
        Ben Gurion đng dy, ghi du trong lch s bng li m đu ca ông ta. Mười chín thế k đã trôi qua, sau khi người La Mã tiêu hy thành ph Jerusalem và quc gia Do Thái. Ông ta tuyên b s hi sinh ca mt nước Do Thái t do trên mnh đt xa xưa. Li tuyên b có hiu lc vào đúng na đêm khi người Anh chm dt thi gian bo h vùng Palestine. Trong bu không khí xúc đng, Ben Gurion tiếp theo tuyên b nn Đc Lp ca Do Thái.
        Vài tiếng đng h trôi qua, quc gia mi Do Thái b tn công. T hướng bc, đông và hướng nam, quân đi các quc gia Rp: Li Băng, Syria, Iraq, Transjordan (sau đó là Jordan) và Ai Cp đang tiến vào xâm lăng Do Thái. Saudi Arabia cũng gi quân sang tham chiến đt dưới quyn điu đng ca Ai Cp.
        Chúng tôi phi đương đu vi nhng đi quân chính quy, trang b đy đ cùng vi vũ khí nng. Đch quân cũng không gp tr ngi mua thêm vũ khí, đ trang b cho quân đi ca h. Người Do Thái không đ vũ khí chng c trong nhng ngày đu tiên ca Trn Chiến Đc Lp (1948). Trong sut thi gian người Anh bo h, đo quân bí mt Haganah ch du được nhng vũ khí cá nhân, vài xe bc st ni hoá (homemade) và vài máy bay nh đ dùng vào vic hun luyn.
        Quân đi Syria tiến qua biên gii sau na đêm. Trong hai ngày sau, h th bom, pháo kích vào các làng chiến đu Do Thái trong vùng thung lũng sông Jordan, b binh ca h sn sàng tn công tràn ngp các làng Do Thái. Qua ngày th ba, 18 tháng Năm, tôi được lnh đưa đơn v Cm T quân lên phiá bc, nm quyn ch huy vùng thung lũng sông Jordan. Tôi đt b ch huy trong làng Kvutzat Kinneret hướng tây nam bin Galilee, gn làng Deganiah.
        Mc du ln lên Nahalal, nhưng cha tôi lp nghip và xây ngôi nhà đu tiên cho gia đình trong làng Deganiah. Đó cũng là si dây gn bó tôi vi Deganiah, nhng k nim, nhng hình nh không th nào quên. Hàng cây kéo dài t nhà ăn tp th trong làng ra đến b sông Jordan, sân chơi rng ln. “Con người thép” Miriam Baratz mt trong nhng người đu tiên đến Gedaniah vn còn đó, ông ta biết tôi khi còn là đa tr. Con đường đt bi đi Zemach, nhng ngn đi xung quanh. Tt c vn còn đó, không đi thay theo thi gian.
        Lc lượng Do Thái đưa lên phòng th vùng thung lũng Jordan yếu t. Tiu đoàn Barak trong l đoàn Golani ch có hai đi đi nm gi phòng tuyến. Khi tôi đến b ch huy Kinneret, được báo cáo quân đi Syria đã tn công t sáng sm đi đi bo v làng Zemach nơi phiá đông Deganiah. Đi đi này có nhiu quân nhân tuyn m t các làng trong vùng, đã phi rút lui b li nhng người chết và b thương. Phòng tuyến này xp đ kéo theo hai làng chiến đu gn đó Sha’ar Hagolan và Massada (khác vi Masada nm phiá nam). Dân chúng trong hai làng này di tn theo. Quân đi Syria đang chun b tn công Deganiah, và ngôi làng ch em Deganiah B (Cha tướng Dayan đi khai phá ngôi làng này).
        May mn thay, trên đường đến Kinneret, tôi gp người bn cũ Uri Bar On dn theo mt s quân tình nguyn đi lên vùng thung lũng sông Jordan. Thêm mt đi đi na dưới quyn Gadna, bn cũ t thi trung hc đến Deganiah qua ngã Tiberias. Tôi đem theo xe ba khu súng chng xe tăng Bazooka.
        V ch huy l đoàn Golani, Moshe Montag đón tiếp tôi rt lch s nhưng không tin tưởng my. Tôi được b tng tham mưu gi ra chiến trường đ t chc hành quân đc bit đng sau phòng tuyến đch. Sau khi đi quan sát tuyến phòng th quân ta nơi tin tuyến, khu vc làng Deganiah, tình thế nghiêm trng và tôi biết nhng vic cn phi làm.
        Quân đi Syria đt b ch huy trong ngôi làng va chiếm được Zemach. Đch có mt l đoàn b binh, được tăng cường chiến xa, xe bc st và pháo binh, ngoài ra được không quân ym tr thêm. Chúng tôi ch có Molotov Cocktails (chai xăng) thay cho bom, vài khu Bazooka và vũ khí cá nhân, tinh thn chiến đu, lòng yêu nước. “Quân” tình nguyn Do Thái bt đu đi lên phòng tuyến mà không ai bt buc h. H ch là nhng người dân quê hin lành vi lòng yêu quê hương, đi tng người l t hay tng nhóm nh. H đến t khp nơi trong vùng Palestine, t thung lũng Jezreel, t ngôi làng c Tiberias, t nơi xa xôi làng Yavniel. H đến đ cùng chiến đu, cùng chết vi dân làng Deganiah. Montag, v l đoàn trưởng Golani cho tôi biết, bn khu sơn pháo 65 ly đang trên đường đến tăng vin.
        Trong ngày th ba, làng Zemach mt v tay đch quân, hai làng khác đã di tn, b trng. Tr con và đàn bà không phi chiến đu được di tn. Vào bui ti, đơn v xung kích Palmach (quân chính quy ca Haganah) vn hy vng cu vãn tình thế. Mt đi đi thuc l đoàn Yiftach đến tăng cường, đi tn công đ ly li trm cnh sát kiên c Zemach nhưng không thành công phi lui v. Chúng tôi phi lo vn đ phòng th, thiết lp phòng tuyến, đào giao thông hào sut ngày 19 tháng Năm.
        Người được trao trách nhim t chc phòng th làng Deganiah là Giora, đến t làng chiến đu Afikim gn đó. Tôi phi tìm người khác lo cho làng Deganiah B, đó là người bn Nahalal cùng phc v vi tôi trong Haganah. Tôi đ ý mt khong h trong tuyến phòng th phiá bc, không có đơn v nào nm trong khu vc Bet Yerach nơi phiá bc Deganiah. Đó là mt qu đi nh đ kho c, không có làng chiến đu, nhưng v trí chiến lược kim soát con đường t Zemach đi Deganiah và chiếc cu qua sông Jordan.
        Tôi đưa nhóm người tình nguyn t làng Yavniel lên Bet Yerach đào tuyến phòng th trên sườn đi phiá tây. V trí chiến lược này s nm bên hông đường tiến quân ca Syria t Zemach đi Deganiah. Tôi tiên đoán, quân Syria s tn công mt phn phiá bc thung lũng sông Jordan, chiếm hai làng Deganiah, và khu vc gia sông Jordan và bin Galilee. T đó đch có th tiến công lên phiá bc đến Tiberias, hoc phát trin v hướng tây đến làng Poriah trên nhng đnh đi Galilee. Tôi biết vài người trong tiu đoàn Barak, nhưng trong s người tình nguyn đến chiến đu, tôi có nhiu người bn đến t Nahalal và Yavniel.
        T sáng sm hôm sau, quân đi Syria tn công, m màn bng đi bác và súng ci pháo kích lúc 4:15 phút. Sau na tiếng đng h, chiến xa cùng b binh Syria tiến lên tn công trong chín tiếng đng h. Đch tn công hai làng chiến đu Deganiah và Deganiah B d di. Máy bay Syria lên th bom nhưng không chính xác và không gây thit hi.
        Quân Syria tn công đúng trong sách v, chiến xa cùng vi b binh đi hai bên tiến lên. Khi h tiến gn đến mc tiêu vào tm tác x ca quân phòng v, b binh tìm ch tránh đn sau nhng bi cây, chiến xa vn tiếp tc tiên lên. Chiến xa Syria đến sát hàng rào phòng th hai làng Deganiah. Trong làng Deganiah, mt chiến xa băng qua được hàng rào vào bên trong sân làng ri b súng Bazooka, bom xăng Molotov Cocktail tiêu dit. My chiếc khác b quân tình nguyn Yavniel trên đi Bet Yerach bn cháy, my chiếc khác b dân làng bn h sát phòng tuyến.
        T Poriah, mt cao đim trong vùng Galilee, tôi được cho biết các khu sơn pháo 65 ly đã đến và sn sàng ym tr cho đến chiu. Máy truyn tin không làm vic nên tôi phi cho viên sĩ quan ph tá đi đến Deganiah B đ xem tình hình ra sao, và trao cho ông bn Uri mt mnh giy viết tay, nếu anh ta cn pháo binh ym tr, s dành ưu tiên cho anh ta. C hai Uri và viên ph tá ca tôi báo cáo tình hình Deganiah đang nguy khn, tôi vi vàng yêu cu Poriah khai ha my khu 65 ly cho làng Deganiah B ngay tc khc.
        Trn tn công bng B Binh, Thiết Giáp ca Syria b b gy và h phi rút lui. Chiến công ca dân hai làng Deganiah và “quân tình nguyn” Yavniel. Pháo binh ca chúng tôi tiếp tc tác x vào đn cnh sát và xung quanh làng Zemach. Không ng chúng tôi có pháo binh, các chiến xa Syria được lnh rút đi trước, quân b binh nghe tiếng đn pháo xé gió, không cn đi lnh, b v trí chiến đu chy v phiá bên kia biên gii.
        Đến bui ti, quân đi Syria xem chng đã rút ra khi làng Zemach, lên nhng ngn đi nơi hướng đông. Dùng ng nhòm quan sát làng Zemach, tôi không thy có đng tĩnh bèn quyết đnh đi đến đó đ xem xét. Yitzhak Broshi ch huy tiu đoàn Barak, cùng vi my người bn t Nahalal đi theo, tiu đi tring sát s bo v chúng tôi. Trăng chưa tròn nhưng cũng đ cho chúng tôi quan sát. Đch đã rút ra khi Zemach, nhng xác chết dân làng vn còn nm dưới giao thông hào, hai bên con đường.
        Nhiu du hiu chng t quân đi Syria rút lui, b chy vô trt t, đ li trên trn đi nhiu vũ khí, xe c nm li trên đường. Chúng tôi ly được mt xe trang b máy truyn tin đem v b ch huy Kinneret.

7. TIUĐOÀN 89 BIT ĐNG QUÂN
        Sau khi đánh tan quân đi Syria trong vùng thung lũng sông Jordan, tôi tr v b ch huy trung ương Haganah, đnh thành lp mt tiu đoàn “Cơ Đng Xung Kích” mà Yitzhak Sadeh đã cho phép trước khi tôi đi Deganiah. Đơn v này mang s 89, thc ra 89 là tên đt cho l đoàn thiết giáp ca Sadeh. L đoàn này chưa tng đánh trn nào và tiu đoàn 89 do tôi ch huy luôn luôn hành quân bit lp.
        Tôi vui v nhn nhim v mi này, đúng như tôi mong mun. Yitzhak ct nghiã, tiu đoàn này được x dng như mt đơn v Bit Đng Quân, không như nhng đơn v xung kích ca người Anh trong trn Thế Chiến Th Hai. Tiu đoàn ca chúng tôi s nh hơn v nhân s cũng như v vn đ ym tr tiếp vn. Mi đu, tôi đượïc cho biết tiu đoàn s hoàn toàn x dng xe Jeep đ đi hành quân, trang b nh, không có pháo binh hoc thiết giáp ym tr. Nhim v dành cho đơn v này là xâm nhp sâu vào hu phương và hot đng trong lòng đch. Sau đó, b ch huy quyết đnh tăng cường thêm cho tiu đoàn mt đi đi ym tr và x dng xe bán xích st làm phương tin di chuyn.
        Theo tôi, sơ đ cơ cu t chc và vũ khí nói lên phn nào kh năng tác chiến ca đơn v. Nhim v này tôi trao cho viên sĩ quan ph tá Yohanan Peltz, mt người có kinh nghim chiến đu, đã tng phc v trong l đoàn Do Thái thuc quân đi Anh trong trn thế chiến. Ông ta rt có quy c trong vn đ t chc, quen thuc vn đ giy t hành chánh, tiếp vn. Tôi tp trung n lc trong vn đ tuyn m, lưạ chn quân tình nguyn. Trước đây, chúng tôi đã có bn nhóm xut sc, tr nên trng tâm cho bn đi đi. Nhng thanh niên tình nguyn t các làng chiến đu gom li thành mt đi đi, đi đi th hai ly quân Tel Aviv, đi đi th ba gm hi viên ca nhóm quá khích bí mt Lehi, tiếng Hebrew đng nghiã vi Stern Gang. Đi đi th tư gm quân tình nguyn t nước ngoài v, đa s là người gc Do Thái Nam Phi (South Africa). Các đi đi tăng quân s nhanh chóng, do bn bè kêu gi gia nhp. Người t làng chiến đu Nahalal, mi thêm bn bè t các làng lân cn khác, t Yavniel trong vùng Galilee, t Gvat và các làng khác trong thung lũng Jezreel. Đi đi Tel Aviv dưới quyn ch huy ca Akiva Sa’ar tuyn m quân trong th đô Tel Aviv. “Trùm” nhóm “Đc Công” Lehi là Dov Granek, bit danh Tóc Vàng kêu gi các “đng nghip” trong vùng Palestine gia nhp. Nhiu người đang phc v trong các đơn v Do Thái khác, h vn đến gia nhp “Tiu Đoàn 89 Bit Đng Quân” dù có được lnh thuyên chuyn hay không.
        Mt trong s người tình nguyn t ngoi quc v có mt người “khác thường”, mt “dân chơi” Tây (Pháp) chính cng tên là Teddy Eitan. Ông ta đã phc v trong mt đơn v thiết giáp Pháp trong trn thế chiến, gia nhp đơn v chúng tôi đ làm hun luyn viên.
        Hu c ca tiu đoàn đóng trong doanh tri cũ ca quân đi Anh Tel Litvinsky (bây gi là Tel Hashomer) nm gia Tel Aviv và hai làng Rp Yehudiya và Ono, lúc đó quân đi Jordan đang đóng trong làng. Tiu đoàn tân lp được cung cp lu và nhà tin chế đ làm văn phòng và phòng ăn, nhưng hu hết được dùng như nhà kho cha dng c. Chúng tôi được phát qun áo khaki, chưa có phù hiu, cp bc.
        Ngày 20 tháng Sáu 1948, tiu đoàn va hoàn tt vic hun luyn, tôi được gi v b ch huy l đoàn thiết giáp ca Yitzhak Sadeh. Sadeh cho tôi biết mt chiếc tu ch vũ khí tên là Altalena do nhóm quá khích Irgun t chc va “i bãi”. Trong thi gian nguưòi Anh cai tr vùng Palestine, cơ quan Do Thái là đi din chính thc cho người dân trong vùng Palestine. Nhóm quá kích Irgun không chi đt dưới quyn “ch bo” ca cơ quan. Đơn v phòng v bí mt ca cơ quan là Haganah, tuy nhiên hai nhóm Irgun và Lehi vn ch trương đường li “quyết lit” đi vi người Rp và người Anh. Khi quc gia Do Thái được Liên Hip Quc chính thc công nhn, Irgun vn t chi tuân theo lnh ca chính quyn Do Thái.
        Liên Hip Quc đưa ra lnh ngưng bn ln đu tiên vào ngày 11 tháng Sáu, c Do Thái ln Rp đu đng ý không đem thêm vũ khí mi vào đt ca mình, tuy nhiên c hai đu vi phm lut ngưng bn. Tuy nhiên, nhóm Irgun vn tnh bơ, ngang nhiên x dng chiếc tu Altalena đem vũ khí v. Hành đng này coi c thường khi Rp ln chính quyn Do Thái.
        Trong khi tôi đang được Yitzhak Sadeh thuyết trình, chiếc tu Altalena th neo ngoài khơi Kfar Vitkin, khong 23 dm v phiá bc Tel Aviv. Chiếc tu này đang r “hàng” đ trang b cho nhóm quá khích Irgun. L đoàn Alexandroni thuc b ch huy trung ương được lnh tch thâu s vũ khí này, tuy nhiên quân nhân l đoàn không mun n súng vào nhóm Irgun vì cùng là người Do Thái. Do đó tiu đoàn 89 Bit Đng Quân được trao cho trách nhim. Tôi không được rõ vn đ phc tp ni b gia chính quyn và nhóm Irgun, tuy nhiên là mt quân nhân tôi phi thi hành lnh trên đưa xung. Đây là vn đ “nôi b” nên tôi ch x dng đi đi mà quân tình nguyn t các các làng chiến đu.
        Đi đi này dưới quyn ch huy ca Uri Bar On được lnh di chuyn đến Kfar Vitkin nm đi tôi đến khi tri bt đu xp ti. Chúng tôi yêu cu “người” Irgun (h vn là dân s, đc công, khng b) b vũ khí xung và được đáp li bng tng tràng tiu liên làm tám quân nhân trong đi đi trúng đn, trong đó hai người b thương nng. Chúng tôi đt súng ci và bt đu pháo kích lên bãi bin. Nhóm quá khích biết chúng tôi “làm thit” nên ngưng tiếng súng và cp ch huy ca h lên gp Uri Bar On đ thương thuyết. Trn “ni chiến” chm dt. Chiếc tu Altalena nh neo đi Tel Aviv, đ li mt s vũ khí trên b bin (có l nhóm Irgun đng ý chia bt vũ khí cho Haganah).
        Cu Th Tướng Menachem Begin cũng đã tng là lãnh t nhóm quá khích Irgun. Ông ta là người rt quan trng trong lch s Do Thái. Trong trn chiến thng thn tc Sáu Ngày vào tháng Sáu năm 1967, chính Begin đã hi thúc Thũ Tướng Eskhol, Tng Trưởng Quc Phòng Dayan, nhân cơ hi đánh chiếm Thành Ph C (Old City) bên trong Jerusalem. Đt nước Do Thái thiếu Thành Ph C cũng như mt thân xác thiếu linh hn. Begin gi đin thoi thúc dc nhiu ln hai lãnh t Do Thái, k c vào lúc na đêm và đe da “Nếu quý v không làm ngay, đ cơ hi này tan biến đi, quý v s là người mang trng ti vi lch s, vi dân tc”. Sau trn chiến thng, Do Thái tr li nhiu phn đt cho khi Rp, nhưng nht đnh không tr li Thành Ph C, chn linh thiêng ca dân tc. Người Do Thái ngày nay phi nh ơn ông ta.   
        Sau v này tôi được ch th qua Hoa Kỳ d đám tang Đi Tá David Marcus, người Hoa Kỳ gc Do Thái đã qua giúp Do Thái trong trn chiến Đc Lp. Khi quay tr v hu c tiu đoàn Tel Hashomer, va ti cng đúng lúc đoàn quân xa ch quân đưa tiu đoàn đi Kfar Syrkin, cách Tel Aviv khong 10 dm v hướng đông bc. Tôi vi vã thay qun áo đi theo đoàn quân. Tiu đoàn s tham d hành quân Danny, đui quân Rp ra khi khu vc trung tâm Do Thái.
        Nhim v dành cho tiu đoàn 89 là đánh chiếm các v trí đch bao quanh hai ngôi làng Rp Kula và Tira. Làng Tira nơi phiá nam ch cách phi trường quc tế Lod ba dm v hướng đông bc. Phi trường này nm trong tm súng đi bác ca đch, ngay c làng Lod gn đó cũng đã b người Rp chiếm c. Tôi ra lnh sa son chokhu súng ci 81 ly, sn sàng ym tr cho mt trn tn công chp nhoáng.
        Tri va sáng, tiu đoàn di chuyn v hướng làng Kula. Đch bn ra d di, xe bán xích st phi dng li cho khu súng 81 bn vài qu đáp l. Tôi ra lnh cho Akiva Sa’ar tiếp tc cho đi đi tiến lên tn công làng Kula, còn tôi s đích thân dn mt đi đi khác tn công làng Tira. Chúng tôi tiến quân tht nhanh đ áp đo tinh thn đch, kết qu chiếm được c hai mc tiêu trong chp nhoáng, ch có năm binh sĩ b thương.
        Mc tiêu kế tiếp giao phó cho tiu đoàn là khu vc Deir Tarif, c đim kiên c ca quân Rp nm cách Tira khong 2 dm, cũng gn phi trường Lod. Trn tn công này phi phi hp vi b ch huy l đoàn, tôi đ viên tiu đoàn phó lên hp vi h còn mình lái xe đi Tel Aviv gp Th Tướng Ben Gurion. Trên chuyến bay v li Do Thái, mt công đin gi cho tôi ra lnh đến trình din ông ta nhưng tôi “nóng mũi” đi theo tiu đoàn hành quân.
        Tôi trình din v th tướng, ông ta có nhiu ni lo lng. Đt nước đang b người Rp tn công, gp thêm chuyn “khó d” vi chính người Do Thái. Hai nhóm quá kích Irgun, Lehi vn không chu vào khuôn phép “thun phc” lut nhà nước. V th tướng gi tôi vào đ trao cho trách nhim thay thế Đi Tá David Shaltiel phòng th kinh thành Jerusalem. Tôi t chi vì mun chiến đu trong tiu đoàn Bit Đng Quân mi thành lp. V th tướng rt khéo léo trong vic dùng người, ch hi thăm v trn đánh ban sáng, sau đó đng ý ch cho đến khi hành quân Danny chm dt.
        Trong khi tôi ngi trong văn phòng v nguyên th quc gia, đơn v ca tôi vn tiếp tc tiến quân, khi tôi quay v, tiu đoàn đang tiến gn đến Deir Tarif lúc tri đang ti. Sáng sm hôm sau, tôi được tiu đoàn phó Peltz báo cáo tiu đoàn phân tán, ri quân t Tira đến Deir Tarif. Đơn v đang đng đ vi quân Lê Dương Rp Deir Tarif và hai sĩ quan đi đi trưởng Uri Bar On, Arik Nehemkin b thương được di tn. Tiu đoàn 82 Chiến Xa đang hành quân phi hp được lnh ra khi chiến trường và đi đi xe Jeep ca tiu đoàn phi lên thay.
        Ni điên, tôi ra lnh gom tiu đoàn li, không hiu ti sao tiu đoàn 82 Chiến Xa t đng rút. Đơn v ca tôi phi được tp trung đ tn công thay vì phân tán, nm gi các làng Rp đã chiếm xong.
        Ti Deir Tarif, tôi gp Akiva Sa’ar cùng vi đi đi x dng xe bán xích st. Đi đi này đến t đêm qua ym tr cho đi đi ca Uri. Bây gi đang đào hm phòng th sườn hướng tây và hướng bc ca ngn đi, trong khi đó quân Lê Dương Rp chiếm sườn phiá đông. Akiva khuyên không nên lên trên đnh đi vì đch vn tiếp tc pháo kích, và quân Jordan bn ti. Tôi ra lnh cho tài xế xe Jeep đưa tôi lên, qu nhiên xe ca Akiva theo sau.
        T trên đnh ngn đi nhìn xung, tôi trông thy xe c ca mình b hư hi nm dưới chân đi, mt xe bc st ca đch b lún mt bên dưới hào. Không th tin được, quân Lê Dương b xe bc st, mình ch cn dây cáp (cable) kéo lên là “xài” được v li lúc này, quc gia mi thành lp nên rt thiếu vũ khí.
        Trong khi đó, dưới chân đi, tiu đoàn đã gom li đy đ, đang được tiếp tế xăng nht, đn dược. Tôi tri tm bn đ ra, băn khoăn tìm mc tiêu kế tiếp, khong hơn ba dm v hướng tây nam là thành ph Lod quan trng ca người Rp. Mình có th đ mt đi đi li cm chân quân Lê Dương, phn còn li ca tiu đoàn s tn công Lod. Tôi đi thanh tra li đơn v, tt c các đi đi đu thiếu ht quân s, xe c, đ trang b sau hai ngày tn công liên tc. Tuy nhiên tinh thn lên rt cao, phi hp cht ch hơn qua kinh nghim hành quân, trn mc, tt c đu tin tưởng s chiến thng.
        Tôi gi các đi đi trưởng v hp, ra lnh “Hãy dt đim mc tiêu này ri qua Lod”. Sau đó tôi đi ra mt trung đi đang b trí bên kia đường, ra lnh cho trung đi này tiến v hướng đông, đy quân thù lui v sau. Tôi tiếp tc đi lên trên tuyến đu, đang đi mt nhân viên truyn tin chy lên mi tôi quay tr v trung tâm truyn tin. V l đoàn trưởng, l đoàn Yiftach, Mulla Cohen mun nói chuyn vi tôi. Tôi biết l đoàn Yiftach đang tn công t hướng khác lên, cùng vi tiu đoàn 89 Bit Đng Quân như hai cánh tay. Tôi nhn ra ging nói Mulla bên kia đường giây. Ông ta vào đ ngay, mt đơn v ca ông ta đang tiến ti Lod b ha lc đàn áp, hin đang kt cng trong vườn cam hướng đông nam thành ph và yêu cu tôi lên tr lc (Sau này gp li, ông ta nói đã yêu cu chúng tôi thay vì tiu đoàn 82 Chiến Xa). Tôi tr li, chúng tôi s đến tiếp cu sau khi đã “làm xong vic” Deir Tarif.
        Chúng tôi phi làm gp, khu 81 ly bt đu pháo kích lên v trí đch, đy quân Lê Dương lui v làng Bet Naballa ca chúng. Đi đi “quá khích” Lehi bt đu cho quân di chuyn v hướng thành ph Lod. Còn mt điu na, tôi mun tch thu chiếc xe bc st b sa ly ca đch đ x dng, trên pháo tháp có thêm khu đi bác 2 pounds. Ly được chiếc xe này đơn v tôi s là Vua chiến trường. Tôi leo lên mt xe bán xích st, gi mt nhân viên cơ khí đi theo. Mt người nhy lên, cương quyết mun đi vi tôi. Tôi đ ý người binh sĩ này, có khuôn mt rt tr, ăn nói rt lch s l đ, đến t làng mt chiến đu trong vùng bình nguyên Sharon. Chúng tôi va i va kéo chiếc xe bc st ca đch ra khi vũng ly ri kéo v dưới chân đi.
        Đ x dng chiếc xe ngay tc thi, nhân viên truyn tin sa li máy truyn tin trên xe, nhân viên cơ khí coi li máy móc. Còn khu đi bác 2 pounds, tôi cho mt xe Jeep chy li mt đơn v pháo binh gn đó đưa mt sĩ quan pháo binh đến hun luyn cp tc cho my binh sĩ ca tôi. Mt tiếng đng h sau, tôi được báo cáo chiếc xe bc st đã sn sàng đi hành quân, tôi chn nhân viên cho xe. Tt c mi người đu thích thú đt tên cho nó là “Con Cp Khng Khiếp hay Mãnh H – The Terrible Tiger”.
        Đi đi dưới quyn “Blondi” Dov Granek được lnh li cm chân quân Lê Dương, phn còn li ca tiu đoàn, tăng cường thêm “Con Cp Khng Khiếp” tiến v Lod. Chúng tôi đi ngang qua làng Do Thái Ben Shemen nm gia hai làng Rp Bet Naballa và Lod. Dân làng đã đng đi cng làng, chy ra chào đón đoàn quân đi ngang qua.
        Tôi đến gp Mulla v l đoàn trưởng, ông ta cho biết nhng đim có quân ca l đoàn Yiftach. Tôi cho ông ta biết mũi tiến quân ca tiu đoàn và yêu cu ông ta không cho đơn v nào vào vùng trách nhim ca chúng tôi.
        Tôi ra lnh tp hp các trung, đi đi trưởng li ban lnh hành quân chi tiết: “Con Cp” s đi đu, đi đi xe bán xích st th nht di chuyn tiếp theo, ri đi đi xe bán xích st th hai theo sau, cui cùng là đi đi xe Jeep. Tôi s đi vi đi đi xe bán xích st th nht, trong trường hp “Con Cp” hay bt c xe bán xích st nào b trúng đn, bt khin dng, các xe đi sau phi tìm cách đi vòng qua ri tiếp tc tiến lên. Sau khi băng qua được tuyến phòng th ca đch vào trong thành ph, phi tiếp tc tác x hai bên trái phi. Khi đến trung tâm thành ph, tiu đoàn chia ra, đi đi 1 càn quét hướng bc, đi đi 2 hướng nam, đi đi xe Jeep b trí xung quanh công trường, sn sàng tiếp ng cho hai đi đi kia. Sau khi càn quét xong, tiu đoàn tp trung ti trung tâm thành ph, đi lnh.
        Khi đoàn xe chúng tôi tiến lên được 100 thước, đch t mt tin đn bt đu khai ha nhưng ch trúng vào lp thép bo v “Con Cp” và các xe bán xích st. Tiến lên mt đon đường na, “Con Cp” ngng li khi người x th khu đi bác trên pháo tháp đã xác đnh mc tiêu, “thi” mt qu, tiêu hy v trí tin đn ca đch. Đoàn xe tiếp tc tiến lên được vài trăm thước na b khng li trước mt hào chng chiến xa. Đch t trong phòng tuyến chính bn ra d di.
        Tôi xung xe bước lên trước quan sát tình thế. “Con Cp” đang bn rn tác x vào các công s phòng th ca đch. Qua ng nhòm, tôi nhìn rõ bao cát trong lô ct b “Con Cp” bn tung lên và quân Rp b chy. Tôi ra lnh cho trưởng xa “Con Cp” ngưng tác x, đi vòng qua mt bãi trng ri tiếp tc hướng v trung tâm thành ph. Có đch đch gài mìn chng chiến xa, nhưng không còn cách nào khác, vn phi tn công.
        May thay, đch không đt mìn, tuy nhiên đoàn xe tiến chm hơn vì xe đi sau phi cn thn, đi đúng vết xe “Con Cp” đ li và phi vượt qua nhng hào dn nước nh hp. Sau đó, chúng tôi băng ngang qua phòng tuyến đch đã b ngõ vào trong thành ph Lod. Đn cnh sát trong ph b trúng đn đi bác, quân trú phòng b chy. Trong thành ph Lod lúc by gi đy dân t nn Rp t các làng lân cn chy vào thành ph sau khi các làng ca h đã v quân đi Do Thái đánh chiếm. T trong nhng căn nhà, đch quân khai ha đ loi vũ khí, ném lu đn vào đoàn xe. Chúng tôi đến trung tâm thành ph, cường đ tác x súng đn cũng gim đi, đa s người Rp đang đi li trên đường ph là thường dân.
        Trong lúc hai bên bn nhau lon x, “Con Cp” đi m đường nên đi lc mt mình lên hướng bc thành ph Lod, phn còn li tiếp tc tiến quân băng qua thành ph Lod, trên con đường đi Ramla. Chúng tôi đến gn mt đn cnh sát kiên c do mt đi đi lính Lê Dương Rp trn đóng. S hin din ca chúng tôi có l bt ng, mt người đàn ông Rp đang đng trước cng nhìn đoàn quân tiến ti t đng xa. Khi đến gn chúng tôi nhìn rõ, ông ta mc qun áo Khaki không đi nón, có l là cp ch huy đn cnh sát, nghe tiếng súng n t hướng Lod nên ra ngoài ngóng tin. Cht nhn xe đoàn xe Do Thái đang lù lù đi trên đường, ông ta phóng vào bên trong sân và biến mt. Đoàn xe bán xích st đi đi 1 đi ngang qua an lành, tuy nhiên đch đã ly li được bình tĩnh bn xi x vào đoàn xe th hai và xe Jeep. Khu đi liên đt trên điếm canh, nh đn như mưa xung, thêm mt qu lu đn ném xung vào bên trong mt xe bán xích st gây thương vong cho mt s binh sĩ.
        Khi đến ngã r ngay trm xe la, tôi ra lnh cho đoàn xe ngng li, xem xét tn tht. Đi đi xe Jeep có bn quân nhân t trn, my quân nhân trên mt xe bán xích st b thương nng. My người mt tích, b thương rơi ra khi xe, mt chiếc Jeep ch toán trinh sát b cháy vn còn nm li nơi đn cnh sát. Nhiu xe b bn b bánh và két nước (radiator).
        Chúng tôi lo băng bó cho thương binh, thay bánh xe nếu có bánh sơ cua. Trong khi bn rn vi công vic, chiếc xe Jeep đang canh gác báo đng, xe bc st ca mt đơn v Lê Dương gn đó đang trên đường ti “thăm viếng” chúng tôi. Thêm vào đó đn súng ci t trong đn cnh sát đang rơi xung xung quanh. Trước tình thế này tôi ra lnh cho đoàn xe di chuyn, tránh xa đch quân. Đến con đường ni lin Ramla, Latrun, tôi ra lnh tái phi trí li đơn v đ phn công.
        Đúng lúc đó, máy truyn tin hot đng tr li (lúc đó máy móc chưa được hoàn ho), bên kia đu dây là Dov Granek, đi đi li Deir Tarif đ cm chân, khuy phá đch quân. Dov báo cáo quân Lê Dương tn công tr li, ly được mt sườn đi, vài quân nhân trong đi đi mt tích và cn tiếp vin. Tôi cho Dov biết chưa th đến tiếp cu được, đang kt dưới này, khi nào xong s lên, trong thi gian ch đi hãy gi l đoàn B Binh yêu cu h đến tăng vin. Dov báo cáo tiếp, anh ta không có đường dây liên lc trc tiếp vi l đoàn. Tôi tr li, trường hp gi không ni cho đi đi rút v làng Tira, mình s tn công tr li Deir Tarif ly li ngn đi vào sáng mai.
        Do d mt vài giây, Dov lên tiếng “Hay là tôi gom đi đi tn công ly li sườn đi?” Thì ra viên đi đi trưởng báo cáo đ tham kho ý kiến ch không phi đi lnh. Đ khuyến khích, tôi la ln trong máy.
        - Anh có phi là Bit Đng Quân hay không?   Dov cũng tr li ln tiếng trên máy.
        - Bit Đng Quân! Bit Đng Quân! Chúng tôi s tn công.  
        - Đánh t hướng đông lên.
        - Đúng vy.

        Đoàn quân quay tr li đn cnh sát, dùng đi liên bn xi x vào bên trong đ mt toán đi nht xác chết và thương binh ca chúng tôi, sau  đó tiếp tc di chuyn tr li trên con đường cũ ngang qua Lod, thành ph đã im tiếng súng. Kết qu đơn v tôi có 9 quân nhân t trn, 17 người khác b thương, tt c xác chết và thương binh đu thâu hi được.

8. TIN QUÂN TI SAMC NEGEV
        Chúng tôi v đến hu c Tel Hashomer sáng hôm sau, sut mt đêm di chuyn. Trong hu c đã biết nhiu v vic x dng “ti đa” tiu đoàn 89 Bit Đng Quân, nào là đánh chiếm các làng Rp Kula, Tira, Tarif và tn công xuyên qua thành ph Lod. Sau cuc hành quân, kh năng tham chiến ca tiu đoàn đang trong tình trng thiếu thn v mt tiếp vn. Xe c b trúng đn thit hi, nhiu quân nhân, đc bit s sĩ quan b thương.
        Chúng tôi được ng vài tiếng đng h, khi thc dy được nhân viên truyn tin đưa cho mt công đin t v trưởng phòng hành quân B Ch Huy Trung Ương, tôi phi trình din ti văn phòng ông ta ngày hôm sau 13 tháng By. Trưởng phòng hành quân là Thiếu Tướng Yigael Yadin ra lnh cho tôi đem tiu đoàn xung phiá nam, phi hp vi l đoàn Givati tn công ti sa mc Negev.
        Trong lúc đó quân đi Ai Cp gi mt phòng tuyến kéo dài t bin v hướng đông trên đường ni lin hai thành ph Majdal, Faluja, ct nước Do Thái ra làm đôi và sa mc Negev phiá nam. Mc đích cuc hành quân đánh phá phòng tuyến Ai Cp, chiếm đóng ba căn c ca đch. Hai căn c Hatta và Bet Affa được trao cho l đoàn Givati, còn căn c Karatiya xa hơn và cũng gay go hơn là nhim v dành cho tiu đoàn 89 Bit Đng Quân. Sau khi ly được căn c s bàn giao cho mt đi đi thuc l đoàn Givati đi sau chúng tôi lên đóng quân.
        Thiếu Tướng Yadin khen ngi nhng thành qu tiu đoàn chúng tôi đã làm được trong nhng ngày qua. Tôi trình by vi ông ta v tình trng ca tiu đoàn sau chuyến hành quân, nhng xe bán xích st ca chúng tôi đu trúng đn cn được xa cha. Tn tht v nhân mng làm hao ht quân s, nht là s sĩ quan. Trong nhng sĩ quan b thương có Peltz tiu đoàn phó, hai đi đi trưởng Akiva và Uri Bar On. Đơn v sn sàng thi hành nhim v, tuy nhiên nếu phi gánh nhng nhim v nng n, s rng tiu đoàn Bit Đng Quân s b xóa s.
        Ông ta ngi nghe xong nói tôi ch trong văn phòng đ ông ta đi gp Th Tướng Ben Gurion xin quyết đnh. Thiếu Tướng Yadin quay tr li hi tôi mt câu, trong tình trng hin thi, liu tiu đoàn có th tn công ti sa mc Negev không? Tôi tr li được. V tướng nói “Trong trường hp này… c tn công và sau đó trong thi gian đình chiến ln th hai s lp li mt tiu đoàn mi”
        Chúng tôi bàn kế hoch hành quân, tôi nêu vn đ tiếp vn và được ha s có thêm sáu xe bán xích st, bn xe thám thính. Tôi cm lnh hành quân trên tay chun ra v, Yadin nói tôi lên gp Th Tướng Ben Gurion vì ông ta có nhc nh mun gp tôi.
        Sau khi gp v nguyên th quc gia, tôi tr v căn c t chc li tiu đoàn Bit Đng Quân. V xe c, tiu đoàn có 12 xe Jeep, 8 xe bán xích st, 4 xe thám thính, “Con Cp Khng Khiếp” và 2 “Hp Thiết” là loi xe vn ti có gn thêm lp st hai bên. Tôi chia tiu đoàn ra làm 5 “đi đi”, thc s ra ch ln hơn mt trung đi tí xíu. Đi đi xe Jeep có 25 người, chia làm 3 toán, mi toán 3 xe gn đi liên. Hai đi đi “B Binh Cơ Gii”, mt đi đi có 35 người, đi đi kia ch có 25. Đi đi ym tr vi 4 xe thám thính và đi đi ch huy gm có toán trinh sát trên 2 xe Jeep, toán quân báo 1 xe Jeep. Toán truyn tin x dng 1 xe “Hp thiết” và toán bo trì cơ khi đi trên 1 xe “Hp thiết”. Quân s tham chiến ca tiu đoàn là 130 người. “Con Cp” vn là nim hãnh din ca tiu đoàn, ch mình nó là có lp thép th thit bao bc thêm khu đi bác 2 pounds trên pháo tháp.
        Ngày 15 tháng By, chúng tôi ri căn c Tel Hashomer di chuyn đến Masmiya khong gia Tel Aviv và sa mc Negev. Chúng tôi thiết lp căn c hành quân tin phương trong mt vườn cam bên cnh con đường. Tôi đã có dp băng qua sa mc Negev nhưng không nh rõ đi hình đi vt, vì sa mc là vùng đt chết, không có cây c, không có nước.
        Đến bui ti, tôi nhn được lnh t b ch huy l đoàn Givati mà đơn v tôi tăng phái. Lnh hành quân tiến chiếm mc tiêu theo th t, tn công đui đch quân ra khi khu vc nơi hướng bc con đường ni lin hai thành ph Majdal, Faluja (Bet Affa và Hatta), sau đó tn công và chiếm đóng Karatiya.
        Trong phòng hp hành quân b ch huy l đoàn Givati, tiu đoàn tôi được lnh rõ ràng tn công Karatiya đêm 17 tháng By. Tôi mun tn công vào bui sáng, x dng các loi xe c sn có tiến nhanh vào mc tiêu. Li yêu cu ca tôi b t chi, các đơn v khác trong l đoàn đu mun tn công ban đêm.
        Ngay trong đêm 15, tôi gi mt toán trinh sát đi thám thính tìm đường tiến quân đến Karatiya. Khi toán trinh sát đi đến đu phi đo Faluja, gn mc tiêu b l, đch bn ti tp phi quay v. Mt điu may mn đến vi chúng tôi, “Con Cp” sau trn đánh Lod ch còn sáu viên đn đi bác 2 pound. Kho tiếp vn vũ khí ca người Do Thái lúc đó chi thua, không có loi đn này. Tình c đi thám thính khu vc xung quanh, chúng tôi tìm thy 20 viên đn đi bác, đch đ li cho “Con Cp”
        Gi bt đu cho trn tn công H là 22:00 (10 gi đêm). Tôi tp hp tiu đoàn li ban lnh ln cui, nhim v ca tiu đoàn Bit Đng Quân đánh phi đo Faluja do quân đi Ai Cp phòng ng. Mi người s va khai ha va tiếp tc di chuyn băng qua con đường ni hai thành ph Majdal, Faluja cho đến khi ti phiá nam Karatiya. Căn c chiến lược Karatiya nm trên mt ngn đi, trên bn đ có đường cho xe đi lên, nếu xe c di chuyn không được tiu đoàn s phi tn công lên như b binh. Tôi nhn mnh, ch khó khăn nht vn là đánh xuyên qua phòng tuyến Ai Cp. Tt c mi xe c phi chy nhanh, tác x hai bên mũi tiến quân.    
        Tuyến xut phát trong ngôi làng b hoang Juseir, chúng tôi gp các sĩ quan trong l đoàn Givati ln chót trước khi xut quân. H đã đt tên cho cuc hành quân này là “Chết cho k xâm lăng” (Death to the Invaders). Phương thc hành quân ca h cũng khác, tiu đoàn trưởng trong căn c “điu đng” tiu đoàn t đó, ch không đi theo đi đi dn đu ca tiu đoàn như tôi. Cp ch huy phi sng chết vi thuc cp ca mình ch đâu phi ngi an toàn trong căn c ch huy đơn v bng “remote control”
        Đúng 10 gi đêm chúng tôi bt đu di chuyn ra khi tuyến xut phát, mt xe bán xích st cán phi mìn b hư hi, phi b li, các quân nhân leo lên nhng xe còn li. Tôi nhc nh phi tiếp tc tiến lên không có lý do nào đ ngng li. Hai xe Jeep trinh sát dn đu đoàn xe hướng v phi đo Faluja, theo sau là “Con Cp”, hai đi đi xe bán xích st, đi đi xe Jeep và đi đi ym tr bao chót. Khi chm đch, hai xe Jeep s tránh qua hai bên tiếp tc tác x, nhường ch cho các xe khác tiến lên thanh toán mc tiêu. Xe nào b trúng đn s b b li, các xe khác vn phi tiếp tc tiến lên. 
        Trăng tròn, nếu tri không có trăng vn không gi bí mt được cho đoàn quân vì tiếng máy xe nghe rt m ĩ, nht là my chiếc xe bán xích st. Qu nhiên đch đã ch sn, khi đoàn xe đến đu phi đo, đch tác x bng đ loi vũ khí vào đoàn xe, k c súng ci và đi liên. Nh lp thép che ch, đoàn xe tiếp tc tiến ti, khi còn cách phòng tuyến đch khong 150 thước, tôi ra lnh khai ha. Đch hong s khi trông thy “Con Cp” lù lù tiến ti nên b chy. Chúng tôi băng qua phi đo không b tn tht nào.
        Bây gi mi đến phòng tuyến chính ca đch kéo dài t cui phi đo đến con đường Majdal-Faluja. Quân Ai Cp bn ha châu lên soi sáng bãi chiến trường, chúng tôi là nhng mc tiêu ngon lành cho súng ln, pháo binh, ci và đi liên ca đch. Yosef Bentowitz người láng ging ca tôi nơi làng Nahalal là x th trên chiếc “Con Cp”, nhô lên cao t pháo tháp đ điu chnh khu đi bác 2 pound, b trúng đn chết ngay tc khc. Mt chiếc bán xích st trúng đn làm sáu quân nhân b thương nng. My chiếc Jeep chy qua li sau nhng chiếc xe bc st nh vy chưa b thit hi.
        Qua khi phòng tuyến này, lúc băng qua con đường mt xe bc st “ni hóa” b lt, các xe khác đi vòng qua và tiu đoàn tiếp tc hướng v Karatiya. Trên bn đ, có đường xe đi lên đi, nhưng bn đ sai, không có mt li đi nào dn lên trên đnh đi Raratiya, mc tiêu quan trng dành cho tiu đoàn chúng tôi.
        Ngay dưới chân đi có mt con sui mùa, không có nước nhưng làm thành mt chướng ngi vt như mt hào rng dn nước mà xe không băng qua được. Trong khi đang tìm cách băng qua, các binh sĩ b thương được khiêng lên xe cu thương, các tài xế xem xét li xe c.
        Quân Rp t phòng tuyến chính đ cho đoàn xe băng qua được vn tiếp tc pháo kích bng súng ci t phiá sau. Tiến thi lưỡng nan, tôi ra lnh ch đ li người canh phòng còn tt c nhào xung hào, tìm đ mi cách, dng c đào mt con đường đ rng cho xe băng qua. Mt sĩ quan trung đi trưởng đng đc thúc công vic, đó là Amos Abramson quê quán làng Yavniel trong vùng Galilee, va tt nghip khóa hun luyn sĩ quan, ra thng đơn v.
        Hơn mt tiếng đng h sau, li đi cho xe c đã gn xong, tôi cho lnh đơn v di chuyn băng qua hào, xe nào không qua được đành phi b li. Tt c các quân nhân dn lên các xe đã qua được ri tiến lên tn công Karatiya. Đi đi b binh trong l đoàn Givati đã bt kp chúng tôi đang bên kia hào, khi nào tiu đoàn Bit Đng Quân đánh chiếm xong Karatiya s bàn giao căn c đch li cho h.
        Đoàn xe di chuyn khi còn cách mc tiêu 200 thước, my xe bán xích st dàn hàng ngang tiến lên. “Con Cp” vn là mũi dùi chính, va tiến lên va bn tng qu đn đi bác vào mc tiêu. Đch quân đã rút lui, chúng tôi chiếm được mc tiêu d dàng hơn d tính. Đi đi b binh vào sau, lc xoát căn c ca đch tìm chiến li phm và thiết lp s phòng th. Nhim v hoàn tt, tôi ra lnh gom tiu đoàn li tìm đường khác quay tr v căn c. Lúc đó đúng 6 gi sáng ngày 18 tháng By.
        V đến căn c, cho mi người ngh ngơi, tôi lái xe vào bnh vin thăm các quân nhân b thương, không biết rng đó là ngày cui cùng phc v trong tiu đoàn 89 Bit Đng Quân.

No comments:

Post a Comment