Tuesday, June 30, 2009

HQ Prairie Fire Xâm nhập Lào 143


HANH QUAN PRAIRIE FIRE
Trang 143

Tháng Ba năm 1967, chuyện khám phá ra một kho để bảo mật cho các lương thực lớn nhất của địch
hoạt-động trên đất Lào của Ðoàn Nghiên-Cứu Quan-Sát (SOG), hành quân Shining Brass đổi tên là Prairie Fire (Cánh Ðồng Lửa). Prairie Fire cũng là mật hiệu khẩn cấp cho những toán viễn-thám SOG bị địch phát-giác và tấn công. Khi một chiếc máy bay thámthính biệt-danh Covey nhận được mật-hiệu 'Prairie Fire Emergency', Covey sẽ báo về bộ-chỉ-huy Không-Yểm Hoa-Kỳ và chỉ vài phút sau những phi tuần của Không, Hải-quân và TQLC/HK sẽ làm thành một làn lưới lửa bảo vệ cho trực thăng vào bốc toán viễn thám.


Trong một cuộc hành quân, trực thăng võ-trang bắn hỏa tiễn xuống quân Bắc Việt tình cờ trúng kho quân-dụng của địch phát ra tiếng nổ long trời. Một trung đội xung-kích SOG được gửi đến lục xoát ngọn đồi phát ra tiếng nổ. Họ khám phá ra kho lương thực khổng lồ gồm những bao gạo 100 kílô dấu dưới những cây cao. Tất cả vào khoảng 250 tấn đủ nuôi một sư-đoàn Bắc Việt trong sáu tuần lễ. Lúc đó vị chỉ-huy-trưởng thứ ba của đơnvị SOG là Ðại-Tá Singlaub, ông ta rất hãnh diện về trong trận chiến tranh Việt-Nam.

Giữa tháng Bảy, toán viễn thám do Thượng Sĩ Sam Almendariz, Robert Sullivan, TrungSĩ Nhất Harry Brown và năm biệt-kích Nùng xâm nhập khu vực gần đường 922 của Lào, khoảng 60 dặm về hướng tây thành phố Huế. Toán viễn thám này bị phục kích, một lính Bắc Việt vật lộn với Sullivan, lấy được khẩu CAR15 và bắn anh ta chết, Brown bị thương nơi vai, một tên địch khác bắn Almendariz chết. Trung-Sĩ Brown và những biệt-kích Nùng còn sống bỏ chạy lấy thân, sau đó Brown liên lạc báo tin cầu cứu. Tại Khe-Sanh, phi công trực thăng Việt-Nam thuộc phi đoàn lừng danh 219 lên đường ngay đi cứu toán viễn-thám khi được thông báo. Mặc dầu không có trực thăng võ-trang Hoa-Kỳ bay theo yểm trợ, chàng phi công biệt danh Cowboy lái chiếc H-34 bay sát đầu ngọn cây tìm toán viễn thám . Họ tìm thấy Brown và mấy biệt-kích Nùng nhưng vị trí không thể đáp xuống được. Trong khi đó quân Bắc Việt vẫn truy lùng toán biệt-kích, trông thấy chiếc H-34, địch bắn lên máy bay làm phi-công Cowboy phải bỏ ý-định tìm bãi đáp bay về Khe-Sanh.

Trong căn cứ Khe-Sanh, sau khi lấy thêm xăng, xem qua chiếc máy bay cũ-kỹ, bị đạn nhưng vẫn còn bay được. Lo cho sinh mạng phi-hành đoàn, Cowboy cho phép phi-công phụ cùng người xạ-thủ đại liên ở nhà. Chàng phi công gan dạ bay một mình vào cứu toán viễn thám , lần này địch bắn lên như mưa, trúng Cowboy nơi cổ. Cuối cùng câu lên được Brown cùng mấy biệt-kích Nùng đem về Khe-Sanh.

Quân Bắc Việt đã biết được có biệt-kích quân miền Nam xâm nhập, dò thám, phá hoại trong vùng hoạt động của họ.Ðể đề phòng, quân đội Bắc Việt xử dụng quân trong lữ đoàn Nhẩy-Dù 305, đây là những quân nhân tinh nhuệ, được tuyển chọn của họ. Tình báo Hoa-Kỳ không biết rằng một phần trong lữ-đoàn này được dùng để chống lại quân biệt-kích miền Nam, nhiệm vụ của họ là truy lùng và tiêu diệt những toán viễn thám của đơn vị SOG.

Ðiều này được phối kiểm, hai toán biệt-kích bị tấn công tại vị trí đóng quân đêm. Trường hợp đầu, cả toán đều bị giết chết, trường hợp sau, tất cả bị báo cáo mất tích trong đó có Trung-Sĩ Gunther Wald, William Brown và Donald Shue. Dấu hiệu cho thấy, đơn vị chống biệt-kích của địch hoạt động trong khu vực nằm giữa Khe-Sanh và Tchepone, một đơn vị khác cấp tiểu-đoàn hiện diện trong thung-lũng A-Shau kéo dài 20 dặm về phiá tây và một tiểu đoàn thứ ba tuần tiễu trong vùng phiá nam Ai-Lao, phía bắc lãnh-thổ Cambodia.

Toán viễn-thám Maine do Trung-Sĩ Nhất David Baker làm trưởng toán gồm có Toán phó Trung-Sĩ Sherman Miller, hiệu-thính viên Trung-Sĩ Mike Buckland và năm biệt kích quân sắc tộc thiểu số. Toán này xâm nhập vào căn cứ của địch bị phát giác và toán quân săn biệt-kích truy lùng. Trong một lúc bất ngờ, toán Maine trông thấy rõ ràng trước mặt 9 quân nhân Bắc Việt cùng với máy truyền tin đang trên đường đi tìm họ. Toán Maine khai hỏa chớp nhoáng rồi cắm đầu chạy xuống phiá bên kia sườn đồi, mặc cho tiếng súng AK bắn đuổi theo của địch. Một tiếng đồng hồ sau, toán Maine được trực thăng bốc về lại căn cứ chỉ có hai biệt kích quân bị thương nhẹ.

Trong một trường hợp khác, máy bay thám thính Covey đang bao vùng trên không phận phiá nam Lào báo cáo 'Tôi nhận được tín hiệu khẩn cấp trên máy vô-tuyến'. Một biệt kích Hoa-Kỳ gọi trên máy 'Xuống đem tôi ra'. Phi công yêu cầu anh ta bình tĩnh và biếtrằng người quân nhân LLÐB chạy lạc một mình, mất liên lạc với toán biệt kích, tuy nhiên anh ta chưa cho biết lý-do tại sao.

Toán viễn thám do Miguez làm trưởng toán có thêm Bill Pilton, Mike Glenn. Miguez là một cựu TQLC, trong chuyến (Viêt-Nam tour) trước đây anh tham dự hành-quân Delta doLiên-Ðoàn 5 LLÐB/HK đảm trách. Lần này, khi xâm nhập Miguez biết đã bị địch phát giác và truy lùng, tuy nhiên anh vẫn hy vọng lẫn tránh được. Ðây là một điều lầm lẫn. (Miguez là mật danh). Trong cùng ngày, một trưởng toán khác, Trung-Sĩ Nhất Fred Zabitosky được bốc ra từ một mục tiêu khác gần đó. Zabitosky đang ở trong căn-cứ hành-quân tiền phương Dak-Tô thì nhận được lệnh thả thêm một toán cấp cứu Bright-Light. Viên toán trưởng Bright Light là một tên chết nhát, lầm lẫn khi tình nguyện về đơn-vị SOG, tên này tìm đủ mọi lý do để không đi hành quân. Zabitoskynổi nóng 'Thôi được! Ðể tôi đi cứu họ!'.

Tối hôm đó, Zabitosky được nghe một câu chuyện rất lý-thú do Glenn, trong toán của
Miguez kể lại. Sáng hôm đó, quân Bắc Việt bất ngờ hiện ra, toán biệt-kích không bắn được một phát súng. Tất cả đều bị bắt trừ toán phó Pilton trốn thoát. Họ tha chết cho Glenn, cố tình cho trực thăng vào bốc anh ta để tay này về kể lại ... Quân Bắc Việt mổ bụng Miguez cho ruột lòi ra rồi dùng đuốc đốt anh ta trước cặp mắt hãi hùng của Glenn, viên sĩ quan Bắc Việt biết nói tiếng Anh dặn Glenn về nói lại với quân biệt-kích Mũ-Xanh Hoa-Kỳ rằng những gì đang chờ đợi họ ở bên đất Lào.

Nhiều người không tin Glenn, cho rằng bịa đặt, hèn nhát. Một vị Trung Tá biệt-kích Hoa-Kỳtừ Ðà-Nẵng vào thăm và ra lệnh tìm sự thật về toán viễn thám của Miguez. Toán viễn thám do Zabitosky làm trưởng toán tìm ra bãi thả toán của Miguez, rồi theo dấu khoảng 600 thước đến một ngọn đồi. Họ tìm thấy ba-lô, những đồ trang bị bỏ lại của toán biệt kích lúc bị bắt. Xa hơn chút nữa họ trông thấy cây, khoảng đất bị súng phun lửa đốt cháy. Mấy xác chết biệt-kích quân Thượng nằm rải rác, họ cũng bị thiêu sống. Thêm một ngày gay go cho Zabitoskt mới lấy được xác Miguez, áp lực của địch quá mạnh đành phải bỏ lại xác mấy biệt-kích quân người Thượng.

Trong tháng Sáu 1967, đạiđội xung-kích (Hatchet Force) tấn công mục tiêu Oscar Eight, khoảng 25 dặm tây bắc thung lũng A-Shau, nơi đường 922 tách rời đường 92. Vùng này máy bay Hoa-Kỳ rớt nhiều nhất trên đất Lào, Vùng đồi núi mục tiêu Oscar Eight được bảo vệ bới dàn phòng không mạnh mẽ là nơi đặt bộ-chỉ-huy tiềnphương
đoàn vận-tải 559 do tướng Võ-Bầm chỉ huy. Trung tâm kiểm soát đường mòn HồChí-
Minh.

Ðơn-vị SOG lẫn tình báo Không-Quân Hoa-Kỳ đều tin rằng Oscar Eight chứa quân
dụng lớn nhất ngoài lãnh thổ miền Bắc Việt-Nam. Trung-Sĩ John Meyer xâm nhập gần
Oscar Eight nói rằng 'Chỗ đó rất nóng (nguy-hiểm). Toán nào vô cũng chạy... ra quần'. Trước trận đột kích năm 1967, đơn-vị kiểm thính Hoa-Kỳ cho biết, mỗi ngày có khoảng 2300 công-điện phát xuất từ đó đi Hà-Nội. Tướng Westmoreland tin rằng nơi đó đặt bộ-chỉ-huy quân đội Bắc Việt hoạt-độngtrong lãnh thổ Quân-Ðoàn I VNCH.

Trận đột kích bắt đầu với 9 chiếc B-52 thả hàng ngàn bom 500, 750 cân Anh trên mục tiêu Oscar Eight, gây nhiều tiếng nổ phụ. Khi màn khói tan dần đi, chín chiếc H-34 (Kingbees) do phi công Việt-Nam lái và năm chiếc CH-46 Sea Knight thả xuống đại-đội xung-kích Nùng. Quân Bắc Việt có mặt khắp nơi bao vây khoảng 100 biệt-kích quân, đang ẩn nấp trong những hố bom gọi phi-cơ yểm trợ tiếp cận.

Hỏa lực phòng không của địch bắn lên trúng một khu-trục A-1 Skyraider. Nơi bãi đáp ở dưới, Trung-Sĩ Nhất Charles Wilklow mục kích rõ ràng chiếc A-1 đâm đầu xuống đất
chết người phi công. Quân biệtkích Nùng cùng với Hoa-Kỳ nấp dưới những hố bom lo
chống trả những đợt tấn công của địch. Họ phải chiến đấu như vậy suốt buổi chiều, suốt đêm. Ngày hôm sau, đoàn trực thăng cùng với máy bay phản lực từ Khe Sanh đến thâu hồi đại đội xung kích. Hai chiếc trực thăng võ trang của TQLC/HK bay thấp bị bắn rớt, rồi một chiếc Kingbee cũng trúng đạn cháy rớt. Sau đó một chiếc CH-46 của TQLC đáp xuống bốc được một trung-đội, rồi một chiếc F-4 Phantom trúng đạn phòng không đâm vào núi bốc cháy.

Trong bãi đáp, Charles Wilklow, Ron Dexter, Billy Ray Laney sẵn sàng cho chuyến
bốc thứ hai. Chiếc CH-46 vào bãi đáp bốc được một trung đội rồi bay lên. Bên trong chiếc trực thăng, Wilklow thấy đạn xuyên thủng khắp nơi, trúng một phi công. Chiếc máy bay lảo đảo đụng vào cây rớt xuống đứt làm đôi. Quân Bắc Việt tiếp tục khai hỏa vào chiếc máy bay bị rớt. Lính biệt-kích Nùng chết, bị thương nằm la-liệt khắp nơi, Wilklow thấy Billy Laney trúng đạn nơi ngực, có lẽ chết, không thấy Ron Dexter đâu. Xạ thủ đại liên trên chiếc máy bay TQLC trúng đạn nơi đầu nằm chết gục trên cây súng. Người lính Green Beret Wilklow bi thương nơi chân, không chạy được, anh ta bò lết vào bụi cây gần đó định trốn. Bay bao vùng trên bầu trời, Billy Waugh lắc đầu nhìn đámcháy ở dưới. Ðại đội xung kích Hatchet Force về không được một nửa... Bây giờ chỉ còn tìm những biệt-kích quân sống sót đang lẩn trốn trong rừng.

Kết quả trận đột kích vào mục tiêu Oscar Eight, hai mươi ba quân nhân Hoa-Kỳ chết,
quân biệt-kích Nùng chết gấp đôi. Tất cả năm mươi tám quân nhân biệt-kích Green Beret Hoa-Kỳ chết trên đất Lào và Cambodia. Charles Wilklow là người sống sót duy nhất trở về.

Carrollton, Texas 17-01-2000
Bạch-Hổ
(CIDG Camp Ben-Het)

No comments:

Post a Comment