Tuesday, June 30, 2009

Chiến Tranh Ngoại Lệ 5Bản tuyên ngôn Geneva về vấn đề trung-lập hóa Ai-Lao sẽ có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng Mười năm 1962. Chánh quyền của tổngthống Kennedy ngưng tất cả mọi hoạt động bí mật, các toán biệt-kích nằm vùng ngoài Bắc được lệnh nằm chờ thời và tạm ngưng tất cả các hoạt động phá hoại.

Sau vụ bắn rớt chiếc máy bay C-123 của hãng hàng không Air America ngày 22 tháng Mười Một. Chiếc máy bay này chở đồ tiếp tế nhân đạo cho dân Lào chứ không có mục đích quân sự nào làm chính quyền Kennedy nổi giận. Cơ quan CIA và phòng 45 được lệnh tiếp tục các hoạt động bí mật tại Bắc Việt-Nam. Toán Toubillon trong tháng Bẩy trước đây đã báo cáo đánh xập một cây cầu.
Đầu tháng Mười Hai, toán được lệnh làm 'cú nữa', một cây cầu khác cách cây cầu trước khoảng mười hai cây số về hướng tây. Ngày 8 tháng Mười Hai, Toubillon báo cáo đã làm xong nhiệm vụ.

Thấy toán Tourbillon thành công, Saigon chuẩn bị toán biệt kích kế tiếp. Toán Lyre có
nhiệm vụ phá hoại và lấy tin tức. Toán Lyre tuyển mộ những người theo đạo công
giáo như hai toán thất bại trước đây Echo và Atlas. Toán Lyre sẽ được thả vào khu vực
gần đèo Ngang. Nơi này gần biển, CIA xử dụng tầu đổ bộ từ biển vào thay vì thả dù như những toán biệt-kích khác. Ngày 29 tháng Mười Hai, lúc đổ bộ, toán biệt kích đã bị một trạm kiểm soát đặt nơi bãi biển phát giác. Năm người trong toán bị bắt ngày hôm sau, hai người còn lại định trốn về hướng nam, cũng bị bắt lại vào cuối tuần.

Toán biệt kích phá hoại đầu tiên trong năm 1963 là toán Tarzan. Gồm năm người, điạ bàn hoạt động trong quận Tuyên-Hoá tỉnh Quảng-Bình. Vùng này toán Echo đã nhẩy
dù xuống cách đó hai năm.Đêm 6 tháng Giêng, các biệt kích quân lên máy bay C-54 do phi công Đài-Loan lái cất cánh từ phi trường Tân-Sơn-Nhất. Chuyến thả biệt kích thành công, ít hôm sau, Tarzan lên máy báo cáo về Saigon.

Ngày 12 tháng Tư, sáu biệt kích sắc tộc Thổ trong toán Pegasus nhẩy dù xuống tỉnh
Lạng-Sơn. Nhiệm vụ của họ phá hoại một trong hai thiết lộ chính chạy từ biên giới Hoa-Việt tới Hà-Nội. Trong Saigon CIA ngồi đợi báo cáo của toán Pegasus, kết quả biệt tăm. Tháng sau, một toán biệt-kích khác nhẩy ra bắc cũng mất tích luôn.

Không đếm xiả đến những toán mất tích. Cơ-quan CIA tổng tấn công, thả ba toán
cùng ngày 4 tháng Sáu. Chiếc C-54 không đủ sức chở ba toán biệt-kích cùng lúc, CIA
phải mượn thêm một chiếc C54 khác từ Đài-Loan xang trong vòng một tháng. Sáng
sớm ngày 5, cả hai chiếc C-54 trở về an toàn sau khi thả ba toán biệt kích ra ngoài miền Bắc. Tuy nhiên chỉ có toán Bell lên máy báo cáo về Saigon, hai toán kia bặt tin.

Ba hôm sau, CIA làm tiếp bản cũ, cho hai toán đi chung một chiếc C-54 thả trong tỉnh Ninh-Bình và Thanh-Hóa. Cả hai đều không liên lạc. Hai hôm sau, hai toán khác lên đường trên một chiếc C-54 nhẩy dù xuống vùng Hà-Tĩnh và Nghệ-An, cũng biến mất luôn.
Cơ quan CIA tìm loại máy bay khác để thay thế chiếc C54 trả lại Đài-Loan. Họ chọn
loại máy bay C-123 đuôi rộng hơn, toán biệt kích cùng thùng tiếp liệu có thể ra khỏi trong vòng vài giây, như vậy đỡ bị phân tán thất lạc. Những chiếc C-123 không phù hiệunày sẽ do phi công Đài-Loan lái đến Tân-Sơn-Nhất ngày 15 tháng Sáu.

Toán kế tiếp gồm tám biệt kích quân Việt-Nam mật hiệu Giant, lên chiếc C-123 vào
buổi tối. Chiếc máy bay cất cánh bay ra biển, hướng về vịnh Bắc Bộ, bay cắt ngang
thành phố Vinh ở ngoài Bắc đến vùng rừng núi nơi hướngtây. Đến mục tiêu, các biệt
kích trong toán Giant nhẩy ra và chiếc máy bay C-123 quay đầu xuôi về nam. Trong
Saigon, cơ quan CIA cố dò tìm làn sóng để nhận điện văn báo cáo của toán Giant nhưng hoài công. Tất cả đều êm lặng. Hai hôm sau, hai toán biệt kích khác đã sẵn sang lên đường. Toán thứ nhất gồm sắc tộc thiểu số mật hiệu Packer, sẽ xâm nhập vùng Yên-Bái. Hy vọng toán Packer sẽ thành công như toán Bell, toán duy nhất gửi điện văn về trong mùa hè. Cũng như toán Bell, Packer gồm năm biệt kích quân có nhiệm vụ phá hoại thiết lộ chạy xuyên qua tỉnh. Trưởng toán Packer là Ngô-
Quốc-Chung người sắc tộc Tày . Toán thứ hai gồm ba người sẽ nhẩy xuống tăng
cường cho toán Europa. Toán này đã nhẩy dù xuống vùng Hoà Bình mười bẩy tháng
trước đây. Lúc đó chiếc phi cơ C-54 đã hết thời gian hoạt động, tuy
nhiên họ muốn bay phi vụ chót. Chở cả hai toán đi thả, chiếc C-54 bay lên Yên-Báitrước. Đến bãi nhẩy, các biệt kích trong toáng Packer nhẩy dù xuống. Chiếc C-54 lượn vòng cung bay đi Hoà Bình, viên phi công bay thấp tránh mây và biến mất trước khi đến bãi thả toán biệt kích thứ hai. Toán Packer xuống tới đất cũng mất liên lạc với Saigon. Mất tích quá nhiều, Saigon chuẩn bị thêm một toán chót ra ngoài Bắc. Toán Dragon gồm toàn người sắc tộc Nùng, sẽ được đổ bộ bằng xuồng vào tỉnh Quảng Ninh, gần biêngiới Hoa-Việt. Đúng vào lúc thời tiết xấu, họ ra đi năm lần cùng ngày 15 tháng Bảy, bẩy người trong toán Dragon, bơi xuồng cao-su xâm nhập hải phận Bắc Việt. Từ đó họ biệt tăm.

Tính luôn toán Dragon, CIA đã thả ra ngoài bắc mười ba toán biệt-kích trong vòng bẩytháng. Đến tháng bẩy, chỉ có một toán báo cáo về Saigon., các toán còn lại coi như đã bị bắt. Ngày 9 tháng Bảy Hà-Nội loan tin xử toán biệt kích Pegasus, và thêm năm phiên toà xử biệt kích khác trong vòng ba tháng tới.

Rõ ràng là CIA đã thất bại xuống biệt kích trong việc thả các toán biệt kích ra miền Bắc. Một trong những lý do, bãi thả dù chọn không đúng. Nhiều toán nhẩy xuống quá gần nơi làng mạc và bị phát giác nhanh chóng. Thí dụ toán Tellus nhẩy xuống tỉnh Ninh-Bình ngày 8 tháng Sáu, bị phát hiện khi đang nhẩy dù xuống, cả bốn biệt kích trong toán bị bắt trong vòng hai mươi lăm phút. Toán Packer xui hơn, nhẩy
đúng vào giữa làng, nhân viên truyền tin rơi trúng nóc nhà dân làng. Tháng Mười Hai 1962, Hà-Nội xử dụng toán Europa làm mồi nhử trong lúc phối trí bốn ổ súng phòng không 14.7 ly trong khu vực đồi núi tỉnh HòaBình. Đêm 10 tháng Tám, phicông Đài-Loan lái C-123 bay đi thả tiếp tế cho toán Europa. Trên mục tiêu, từ xa viên phi công trông thấy đèn thắp sáng theo hình chữ 'T'. Bỗng dưng đạn phòng không từ dưới đất bắn lên trúng nhiều chỗ trên thân phi cơ, nhưng viên phi công vẫn lái về an toàn. Về đến Saigon, vẫn còn sợ, viênphi công Đài-Loan xin nghỉ, chê tiền Đô-la Hoa Kỳ và dông thẳng một mạch về Đài Loan. Phi hành đoàn người Tầu cũng sợ, họ từ chối bay tiếp tế cho toán Europa trong tỉnh Hòa Bình.

Kenneth Conboy, Dale Andradé, United Press, 2001.
Bạch-Hổ

No comments:

Post a Comment