Tuesday, June 30, 2009

Kế-hoạch 34-A Thả biệt-kích (1) 99


THẢ BIỆT-KÍCH
(Phần 1)

Trong những tháng đầu năm 1964, cơ-quan tình báo CIA hoàn tất việc bàn giao những toán biệt-kích thả ngoài miền Bắc Việt-Namcho Ðoàn Nghiên-Cứu, Quan-Sát (SOG). Gồm bốn toán Bell, Remus, Tourbillon, và Easy mà họ tin là vẫn còn hoạt-động trong hậu-phương địch. Các toán tổng cộng gần ba mươi người. Toán thứ năm Europa, cơ-quan CIA thả trong tháng Hai 1962 bị mất liên lạc trong khi đang tiến hành chương trình bàn giao. Toán này có lẽ đã nằm trong tay địch quân. Cuối cùng CIA bàn giao điệp viên Ares, căn cứ huấn luyện ở Long-Thành với khoảng 169 biệt-kích quân đang thụ huấn và nhiều nhà tạm trú cho các biệt-kích quân trong Saigon. Bộ-trưởng Quốc-Phòng Hoa-Kỳ Mc Namara và những viên chức cao cấp ở Hoa-Thịnh-Ðốn muốn hành động. Họ thúc đẩy đơn-vị SOG gia tăng việc thả những toán biệt-kích ra ngoài Bắc. Khoảng giữa tháng Tư năm 1964 đến tháng Mười năm 1967, gần ba mươi toán biệt-kích và vài điệp viên đơn độc đã xâm-nhập vào miền Bắc Việt-Nam, khoảng 250 người. Cộng thêm những toán do cơ-quan CIA thả trước đây, tất cả gần 500. Cũng như CIA, mức độ thành công rất thấp trong kế-hoạch 34-A thả biệt-kích ra ngoàiBắc. Ðến cuối năm 1967, chỉ còn lại bấy toán Remus, Tourbillon, Easy, Eagle, Hadley, Red Dragon, Romeo và điệp-viên đơn-độc Ares vẫn còn hoạt động ngoài Bắc.

Cơ-quan CIA thả toán Tourbillon ngày 16 tháng Năm năm 1962, sau đó thả thêm biệt kích ra tăng cường hai lần. Hoạt động trong vùng tây bắc, Bắc Việt-Nam, toán Tourbillon được lệnh tổ chức những vụ phá-hoại, sau đó đổi sang thâu thập tin tức tình báo. Không có gì ghi nhận những hoạt-động của Tourbillon. Mỗi lần đơn vị SOG tìm cách triệt-xuất toán, Tourbillon không đến được điểm hẹn bãi đáp để được bốc về..

Tháng Tám năm 1963, cơquan CIA thả toán Easy trong vùng tỉnh Sơn-La để bắt liênlạc với các nhóm dân thiểu-số Mèo, Thái, lập những khu-vực an-toàn cho các toán khác đến hoạt-động. Ngoài ra toán Easy sẽ dọ-chừng mức độ phản-ứng, tuyển mộ dân thiểu số phục-kích, phá hoại trục lộ giao thông của địch. Sau tháng Giêng năm 1964, nhiệm vụ này không được tiếp tục vì đơn vị SOG không hề được chấp thuận, cho phép tổ chức quân kháng chiến. Easy chỉ còn nhiệm vụ lấy tin tình báo từ những sắc dân thiểu số mà họ đã tuyển mộ. Trong hồ sơ đơn vị SOG, không có bản báo cáo nào quan trọng về toán Easy. Toán Easy được gửi ra tăng cường bốn lần, tất cả hai mươi ba quân biệt-kích. Khi được báo cho biết là sẽ thâu hồi vài người trong toán, Easy xuống máy chấm dứt việc liên lạc. Toán Remus, sáu biệt kích quân nhẩy dù xuống ngày 16tháng Tư năm 1962 gần ÐiệnBiên-Phủ để thiết lập căn cứ cho các hoạt-động tình báo. Những tin tức liên quan đến quân-đội, tình hình chính trị và kinh tế. Ngoài ra toán có thêm nhiệm vụ tìm kiếm những khu vực làm điạ điểm thả dù tiếp-tế, khu vực an toàn cho những toán xâm nhập kế tiếp, tuyển mộ dân thiểu số cho công tác yểm trợ.

Năm 1964, toán Remus báo cáo đã phá hủy hai chiếc cầu. Bộ trưởng quốc-phòng Mc Namara rất hài lòng. Ông trùm 'Xịa' Colby nhớ lại lúc đó ông bộ-trưởng quá hứng thú như đưá trẻ con khi nhận được bản báo cáo. 'Ông ta coi như một thành quả to lớn, có thể làm thay đổi cục diện chiến tranh'. Vì được đơn vị SOG coi như thành công, toán Remus được tăng cường thêmnăm lần. Ðược lệnh thay đổi
nhiệm vụ năm 1966, toán bắt đầu than phiền không nhận được lệnh đầy đủ, rõ ràng. Năm 1967, đơn vị SOG ra lệnh cho toán trả lại (thâu hồi) hai biệt-kích quân. Remus trả lời là điều đó rất nguy hiểm.

Năm 1968, mọi liên lạc vôtuyến với Remus chấm dứt. Cũng trong thời gian đó, do thẩm vấn một tù binh Bắc Việt, anh ta cho biết là có nghe nói đến một vụ bắt được toán biệt-kích trong vùng hoạt động của toán Remus trong tháng Sáu năm 1962. Ngày 13 tháng Năm 1968, Hà-Nội xác định có bắt được một toán biệt kích... Không còn nghi ngờ, đó là toán Remus.

Ares là người điệp viên duy nhất do cơ-quan CIA gửi ra ngoài Bắc sống sót. Trong các bản báo cáo, nhân viên CIA gặp Ares trong văn phòng định cư tại Saigon ngày 29 tháng Tám 1960 và thẩm định rằng Ares là người có khả năng, linh động và muốn trả thù những kẻ ngự trị ngoài miền Bắc. Sau đó anh ta được tuyển mộ. Ares được gửi ra xâm nhập ngoài Bắc bằng đường biển đầu năm 1961 gần biên giới Trung-Hoa. Lúc đầu anh ta rất thành công, cung cấp những tin tức về miền Bắc, nhà máy điện Uông-Bí, đường-xá, cầu cống, hải cảng Hải-Phòng và nhiều tin tức khác. Tuy nhiên đến năm 1966, đơn vị SOG bắt đầu để ý đến những bản báo cáo cũng như yêu cầu tiếp tế của điệp viên Ares. Khi được lệnh tìm một điạ điểm để thả dù tiếp tế, Ares đề nghị mộtphương thức khác. Ðiều này làm cho SOG nghi ngờ. Khi được lệnh triệt xuất, anh ta không trả lời. Ares tiếp tục liên lạc cho đến năm 1968.

Toán Eagle xâm nhập vùng gần biên giới Trung-Hoa ngày 27 tháng Sáu năm 1964. Nhiệm vụ của toán là phá hoại đường số 1 và số 4, đường rầy xe lửa Mục Nam Quan và căn cứ không-quân Mai-Phả. Không có điều gì ghi nhận toán Eagle thi hành các nhiệm vụ, ngoài ra toán còn phải thâu thập tin tức về những mục tiêu kể trên. Theo báo cáo của đơn vị SOG, những báo cáo của toán Eagle rất tầm thường hoặc vô giá trị. Năm 1966, toán nhận nhiệm vụ mới dò thám đường. Kết qủa cũng không được báo cáo. Năm 1968, toán được lệnh di chuyển về hướng nam để triệt xuất. Eagle báo cáo không tìm ra vị trí để triệt xuất, sau đó mất liên lạc luôn.

Tháng Mười Một năm 1965, đơn vị SOG dùng trực thăng đưa toán Romeo mười người vào vùng xâm nhập phiá bắc vùng phi-quân-sự. Nhiệm vụ của toán là lấy tin tức tình báo, dò thám đường và phá hoại. Mục tiêu chính yếu của toán là đường 103, con đường chính đưa quân đội Bắc Việt, đồ trang bị, tiếp liệu xâm nhập vào miền Nam. Theo bản báo cáo của đơn vị SOG, toán Romeo không đạt được
kết qủa mong muốn trong năm 1966 và không báo cáo trong năm 1967, 1968.

Toán Hadley cũng xâm nhập vào phiá bắc vùng phi-quânsự, dò thám đường số 8 nối liền đường số 15 và đường 81, 12 và 121 bên Lào. Những đường này quân đội Bắc Việt dùng để chuyển quân cũng như đồ tiếp liệu. Ngoài ra toán phải để ý dòng sông Ngan-Pho nguồn cung cấp nước chính yếu. Toán gặp trở ngại ngay lúc đầu bị địch phát giác lúc xâm nhập. Toán báocáo ngay tức khắc cho đơn vị SOG, tuy nhiên vẫn không có gì chứng minh toán Hadley hoạt động hữu hiệu hoặc báo cáo về những mục tiêu cho phi cơ oanh kích.

Toán chót được thả gần cuối năm 1967. Toán Red Dragon gồm bẩy biệt-kích quân xâm nhập ngày 21 tháng Chín 1967 trong vùng phiá bắc tỉnh Lào-Kay và Yên-Bái. Hai tỉnh điạ đầu nằm trong thung lũng sông Hồng dọc theo biên giới Việt-Hoa. Những trục lộ giao thông chính, đường rầy xe lửa, thủy lộ đều đi qua hai tỉnh này. Toán Red Dragon có nhiệm vụ dò thám và phá hoại. Theo các bản báo cáo về toán có sự bất đồng giữa người Hoa-Kỳ và Việt-Nam. Người Hoa-Kỳ tin là toán đã nằm trong tay địch quân và bị ép buộc phải gửi những báo cáo sai lầm về cho đơn vị
SOG. Các sĩ quan Việt-Nam tin ngược lại cho rằng toán vẫn còn hoạt động chưa bị bắt. Red Dragon vẫn tiếp tục liên lạc trong năm 1968, đến năm 1969 mới chấm dứt.

Theo tài liệu trong cuốn 'The Secret War Against Hanoi' tác gỉa Richard H. Shultz, Jr.

Carrollton, Texas Bạch-Hổ

No comments:

Post a Comment