Thursday, July 2, 2009

Toán Xâm Nhập Bắc Việt Từ 1961-1967


Toán Ngày Thả Toán Phương Tiện Nhân-Viên Phụ-Chú

1. ARES 02/61 Biển 1 Vẫn liên-lạc trong tháng 04/69.
2. ATLAS 03/61 Thả-Dù 4 2 chết, 2 bị bắt
3. CASTER 05/61 Thả Dù 4 Mất liên lạc 07/63 bên Lào
4. DIDO 06/61 Thả Dù 4 Gửi báo cáo sai-lạc. Chấm dứt.
5. ECHO 06/61 Thả Dù 3 Gửi báo cáo sai lạc cho đến 08/62.
6. TARZAN Thả Dù 6 Liên lạc lần cuối 06/63, mất tích.
7. EUROPA 02/61 Thả Dù 5 Liên lạc lần cuối ngày 27/01/64 từ Bắc Việt.
8. REMUS 16/04/62 Thả Dù 6 Thêm 2 người 12/08/63, 3 người 23/04/64,
4 người Toán ALTER 22/10/64, 4 người 06/65, 2 người 21/08/67. Ngày 13/05/68 Bắc Việt loan tin bắt được quân Biệt-kích trong vùng hoạt động của toán Remus
9. TOURBILLON 16/05/62 Thả Dù 8 Thêm 7 người toán COOTS 27/05/64, 7 người toán PERSEUS 24/06/64, 6 người toán VERSE 07/11/65, 2 người toán TOURBILLON BRAVO 24/12/66. Hiệu thính viên gửi tín hiệu khẩn 01/67. Toán được xử dụng để đánh lạc hướng địch cho đến 04/69.
10. EROS 06/62 Thả Dù 5 Gửi báo cáo sai-lạc. Chấm dứt.
11. PEGASUS 13/04/63 Thả Dù 6 .
12. JASON 14/05/63 Thả Dù 5 .
13. DAUPHINE 04/06/63 Thả Dù 5 .
14. BELL 04/06/63 Thả Dù 7 Thêm 7 người toán GRECO 14/11/64. Lần cuối cùng gửi điện văn 19/03/67. Mt 03/07/67.
15. BECASSINE 06/63 Thả Dù 6 .
16. BART 07/06/63 Thả Dù 5.
17. TELLUS 07/06/63 Thả Dù 4 .
18. MIDAS 10/06/63 Thả Dù 8 .
19. NIKE 10/06/63 Thả Dù 6.
20. GIANT 07/63 Thả Dù 6.
21. PACKER 07/63 Thả Dù 6.
22. EASY 09/08/63 Thả Dù 8 Thêm 6 người toán PISCES 18/07/64, Thêm 5 người toán HORSE 05/65, Thêm 9 người 17/09/65. thêm 3 người 8/10/65 Toán (DOG/GECKO). Toán DOG/GECKO đổi tên là EASY ALPHA nhẩy xuống 07/67. Lần cuối cùng liên lạc 26/04/68 báo chí ngoài Bắc loan báo bắt được 12 Biệt Kích quân, trong đó có toán trưởng.
23. Không tên 12/08/63 Thả Dù 2 Tăng cường cho toán REMUS.
24. SWAN 04/09/63 Thả Dù 6.
25. BULL 07/10/63 Thả Dù 7.
26. RUBY 05/12/63 Thả Dù 8.
27. Không tên 23/04/64 Thả Dù 3 Tăng cường cho toán REMUS.
28. ATTILA 25/04/64 Thả Dù 6.
29. LOTUS 19/05/64 Thả Dù 6 Bị bắt, bị đưa ra toà lãnh án.
30. COOTS 27/05/64 Thả Dù 7 Tăng cường cho toán TOURBILLON.
31. SCORPION 17/06/64 Thả Dù 7 Bị bắt, đưa ra tòa.
32. BUFFALO 19/06/64 Thả Dù 10 Bị bắt, đưa ra toà.
33. EAGLE 28/06/64 Thả Dù 6 Bản phân tích 06/68: Bị địch bắt, còn 3 người dự trù di chuyển về hướng Nam. Bắt đầu di chuyển 11/68. Còn liên lạc trong năm 69.
34. PISCES 18/07/64 Thả Dù 6 Tăng cường cho toán EASY.
35. PERSEUS 24/07/64 Thả Dù 7 Tăng cường cho toán TOURBILLON.
36. BOON 29/07/64 Thả Dù 9 Bị bắt đưa ra tòa lãnh án.
37. ALTER 22/10/64 Thả Dù 4 Tăng cường cho toán REMUS.
38. GRECO 14/11/64 Thả Dù 7 Tăng cường cho toán BELL. CENTAUR 28 Toán bị rớt máy bay C-123 ngày 10/12/64 nơi Ngũ Hoành SơnÐà Nẵng. Tử nạn REMUS ALPHA 05/65 5 Một phần của REMUS được lệnh triệt xuất qua Lào. Lần liên lạc cuối cùng 21/08/65. Tọa độ Vic 785367. “im lặng vô tuyến, đi Vạn Tượng (Lào)
39. HORSE 05/65 Thả Dù 5 Tăng cường cho toán EASY.
40. DOG/GECKO 17/09/65 Thả Dù 9 Tăng cường cho toán EASY. Sau bổ túc EASY ALPHA thành toán EASY ALPHA 30/10/65. Nhập lại toán EASY trong tháng 07/67.
41. VERSE 07/11/65 Thả Dù 8 Tăng cường cho toán TOURBILLON. Hai người chết lúc thả dù. Toán hướng dẫn TOURBILLON về kỹ thuật thám sát đường mòn. 21/12/65, TOURBILLON chia 3 người qua toán VERSE. Toán VERSE tách ra. Ngày 27/07/67, radio Hà-Nội loan tin bắt sống toán.
42. ROMEO 19/11/65 Trực Thăng 10 Tháng 10/66 nhận được điện văn rất rõ 'ROMEO đã bị bắt'. Lần cuối cùng liên lạc 05/08/68. Báo cáo mất tích 04/11/68.
43. KERN 05/03/66 Thả Dù 9 Một người chết lúc thả dù. Lần cuối cùng liên lạc 05/09/66. mất liên lạc 07/12/66.
44. HECTOR 22/06/66 Trực Thăng 15 Thêm 11 người toán HECTOR BRAVO 23/09/66. Hai toán không gặp được nhau. Bỏ rơi BRAVO 28/12/66. HECTOR liên lạc lần cuối 15/03/67. mất liên lạc 26/06/67.
45. SAMSON 05/10/66 Trực Thăng 8 Bãi đáp bên Lào. Liên lạc lần cuối 02/12/66. Bỏ rơi 01/03/67.
46. TOURBILLON 24/12/66 Thả Dù 2 Tăng cường cho TOURBILLON. Ðem BRAVO theo máy nghe lén điện thoại và máy dò thính.
47. HADLEY 26/01/67 Trực Thăng 11 Xâm nhập vào miền Bắc bằng đướng bộ. Bản phân tích 06/68: Toán bị bắt ít lâu sau khi xâm nhập. Dùng để đánh lạc hướng địch quân từ 06/67. Ðược lệnh triệt xuất qua Lào. 03/69, toán báo cáo đã ở bên Lào cho trực thăng bốc về. Tìm không ra vị trí của toán.
48. HANSEN 22/04/67 Trực Thăng 17 Toán chưa hề ra đến Bắc Việt Nam. Ðịch xuất hiện nơi bãi đáp. Yêu cầu triệt xuất.
49. Không tên 21/08/67 Thả Dù 2 Tăng cường cho toán REMUS.
50. GOLDFISH 13/09/67 Ðường Biển 1 Xâm nhập bằng Plowman. Ðiệp vụ 327. Ðiệp viên tuyển mộ trong nhóm tù binh ở Paradise. Ðiệp viên sẽ nằm vùng 60- 90 ngày và triệt xuất bằng đường biển. Mất liên lạc.
51. RED DRAGON 21/09/67 Thả Dù 7 Bị phân tán lúc thả dù. Người Hoa-Kỳ tin là họ bị bắt. Sĩquan Việt-Nam cho rằng toán an toàn trong bản báo cáo 06/68. Vẫn liên lạc cho đến tháng 04/69.
52. VOI 18/10/67 Thả Dù 4 Mất liên lạc sau khi xâm nhập.

No comments:

Post a Comment